GENEL BİLGİLER

Kent Üniversitesi – University of Kent

Kent Üniversitesi İngiltere’nin lider araştırma yoğun üniversitelerinden biridir. Üniversite, uluslarası öğrenci ve personeline ileri bilgi, akademik ve sosyal hayat imkanı sunmaktadır.

KENT ÜNİVERSİTESİ

İngiltere’nin 17. en iyi üniversitesidir. Kampüsü şehir merkezine yakındır. 600 akademik araştırma görevlisine sahip olan okul araştırmaları birçok başarıya imza atmıştır. 2015 yılı için dünyanın en elit bölümleri Kent üniversitesinden seçilmiştir. Medya iletişim ve gazetecilik bölümleri dünyada ilk 150. Sırada yer almaktadır. Öğrencileri kulüplerinin yetiştirdiği meyve ve sebzelerle Kent ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu seçkin ve sosyal üniversitede eğitim almak farklılıktır.

KENT HAKKINDA

KENT HAKKINDA

İngiliz edebiyatının doğduğu şehirdir. Dünya’nın en ikinci büyük katedraline ev sahipliği etmektedir. İngiltere’deki kontluklar arasında en yüksek nüfusa sahiptir. Kent’in simgesi eski şerbetçi otları deposudur. Marş denizi tüneli için geçişi kullanan Eurostar Kent’ten geçmektedir. Tarihi dokusu, kaleleri, yaşayanların edebiyat düşkünlükleriyle Kent’i daha cazip hale getirmektedir.

BÖLÜMLER&PROGRAMLAR

Kent Üniversitesi Bölümleri

Lisans Bölümleri Yüksek Lisans Bölümleri
 • MUHASEBE FİNANS VE EKONOMİ
 • MUHASEBE VE FİNANS
 • AKTÜER BİLİM
 • AMERİKAN EDEBİYATI
 • ANTROPOLOJİ
 • İLK ÇAĞ TARİHİ
 • PSİKOLOJİ
 • ARKEOLOJİ VE ANTROPOLOJİ
 • MİMARLIK
 • SANAT VE FİLM
 • SANAT TARİHİ VE KLASİK ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR
 • ASTRONOMİ UZAY BİLİMLERİ VE ASTROFİZİK
 • BİOKİMYA
 • BİOMÜHENDİSLİK
 • İŞLETME
 • İŞLETME VE EKONOMİ
 • İŞLETME BİLGİLERİ TEKNOLOJİSİ
 • KİMYA
 • KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-FİLM VE TARİH
 • YAPAY ZEKÂ
 • BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
 • KRİMİNOLOJİ VE SOSYOLOJİ
 • DİJİTAL SANAT
 • DRAMA VE TİYATRO
 • EKONOMİ VE POLİTİKA
 • EKONOMİ
 • EKONOMİ VE EKONOMETRE
 • EKONOMİ VEİLETİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
 • ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
 • İNGİLİZ VE AMERİKAN EDEBİYATI
 • AVRUPA EKONOMİSİ
 • FİLM VE DRAMA
 • FİNANSAL EKONOMİ
 • GÜZEL SANATLAR
 • ADLİ KİMYA
 • ADLİ BİLİM
 • TARİH VE FİLM
 • TARİH VE FİLOZOFİ
 • TARİH FİLOZOFİ VE SANAT
 • TARİH VE POLİTİKA
 • TARİH VE SOSYAL ANTROPOLOJİ
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE HUKUK
 • PAZARLAMA
 • MATEMATİK VE İSTATİSTİK
 • MULTİMEDYA TEKNOLOJİ VE TASARIM
 • FİLOZOFİ VE İŞLETME
 • FİZİK VE NEOFİZİK
 • POLİTİKA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • POLİTİKA VE HUKUK
 • PSİKOLOJİ
 • PSİKOLOJİ VE SOSYOLOJİ
 • SOSYAL ANTROPOLOJİ
 • SOSYOLOJİ
 • SPOR TERAPİSİ
 • GÖRSEL VE PERFORMANS SANATLARI
 • DÜNYA EDEBİYATI
 • MUHASEBE
 • AKTÜER BİLİM
 • BİLGİSAYAR BİLİMİ
 • ELEKTRONİK SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
 • ANTROPOLOJİ
 • ARKEOLOJİ
 • BİOKİMYA
 • BİOTEKNOLOJİ VE BİOMÜHENDİSLİĞİ
 • İŞLETME ANALİTİĞİ
 • ÇİZGİ FİLM VE KARİKATÜR
 • KİMYA
 • KLİNİK PSİKOLOJİSİ-NÖROPSİKOLOJİ
 • KLASİK VE ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR
 • KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
 • KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA
 • BİLGİSAYAR BİLİMİ
 • HESAPLAMA VE GİRİŞİMCİLİK
 • ÇAĞDAŞ PERFORMANS
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
 • DİJİTAL SANATLAR
 • DRAMA
 • EKONOMİ
 • EKONOMİ VE FİNANS
 • MÜHENDİSLİK VE FİNANS
 • İNGİLİZ VE AMERİKAN EDEBİYATI
 • FİLM
 • FİNANS
 • GÜZEL SANATLAR
 • ADLİ BİLİM
 • TARİH VE FİLOZOFİ SANATLARI
 • TARİH
 • SANAT TARİHİ
 • İNSAN HAKLARI HUKUKU
 • ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE HUKUK
 • GAZETECİLİK
 • HUKUK
 • LOJİSTİK
 • YÖNETİM
 • PAZARLAMA
 • MİKROBİYOLOJİ
 • MÜZİK VE TEIKNOLOJİ
 • ORGANİZASYONEL PSİKOLOJİ
 • ECZACILIK
 • FİLOZOFİ
 • FİZİK
 • PSİKOLOJİ
 • SOSYAL PSİKOLOJİ
 • SOSYAL ANTROPOLOJİ
 • SES VE RESİM
 • İSTATİSTİK

Kent Üniversitesi Eğitim Ücretleri

Eğitim Ücret
Lisans 12.890 GBP -15.380 GBP
Yüksek Lisans 12.890 GBP -15.380 GBP

SOKAK GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA

feltom
Felca
EnglishUK
British Council
ialc
UED
Quality English
icef