Not Ortalamasının Önemi

Not Ortalamasının Önemi

Not ortalaması başarılı vize başvurusu için ne kadar önemli bir kriter?

Work and Travel programına katılım için gerekli olan J1 vizesi, aslında diğer vize türleri ile karşılaştırıldığında oldukça kolay alınan bir vizedir. Başvurunun kabul edilmesi için temel şart, adayın örgün eğitim veren bir lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci olmasıdır.

Son yıllarda bu tanıma, öğrencilerin başarı kriteri olarak 2,0 ortalamaya sahip olması da eklendi. Aslında bu çok da olumlu bir gelişme. Çünkü daha önceki yıllarda hangi adayın red alma olasılığının yüksek olduğunu kestirmek çok zor oluyordu. Not ortalaması kuralı ile bir çerçeve oluşmuş oldu. Ancak bu not ortalaması kuralı da bazı yanlış anlama ve tartışmalara neden olmaktadır. Not dökümlerinde (Transkrip) iki tür not ortalaması vardır. Genel not ortalaması (eğitim almış olduğunuz tüm dönemlerin not ortalaması), Dönem Not Ortalaması (vize başvurusuna giderken götürdüğünüz not dökümünde aldığınız dönemin not ortalaması). Vize memuru karar aşamasında bu iki not ortalamasını da dikkate almakta,her zaman 2,0 rakamı aranmasa da, yükselen bir başarı grafiği mutlaka aramaktadır.

Aslına bakılırsa, 2,0 not ortalaması çok da başarılı bir ortalama değildir. Bir sınırdır. Bu yüzden “biraz daha altı olsa ne olur”, “1,95’le vize alabilir miyim” gibi soruların cevabı buna göre verilebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, konsolosluk yetkilisi not dökümünüze bakarak, sizin eğitiminizi ne kadar ciddiye aldığınızı,ne kadar başarılı olduğunuzu, eğitime devam etme niyet ve motivasyonunuzun ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Sistem yaklaşık olarak şöyle işler. Genel not ortalamanız ilk olarak ele alınır. Söz gelimi bu ortalama 1.90 dır. İkinci olarak bakılacak yer ise son dönem ortalamanızdır. Son dönem ortalamanız 2,0 ve üzerinde ise bir sorun yok demektir. Ancak, son dönem ortalamanız genel ortalamanın altındaysa, yani okun yönü aşağı gösteriyorsa, o zaman büyük bir olasılıkla red alabilirsiniz. Burada kilit tanım “OKUN YÖNÜ” dür. Okul başlangıç noktası genel ortalamanız, ucu ise dönemlik ortalamanızdır. Bu ölçme sistemini kullanarak vize başvurunuzun sonucunu doğruya yakın bir yüzdeyle tahmin edebilirsiniz.

Hemen hatırlatmakta fayda var ki, bu bahsettiğimiz ölçme değerlendirme sistemi hiçbir resmi kaynağa dayanmamakta olup, vize görüşmesine giren yüzlerce öğrencinin not dökümlerinin incelenmesi sonucu ulaşılmış bir saptamadır. Şüphesiz ki konsolosluk yetkilileri, not ortalaması dışında daha birçok farklı kriteri de değerlendirmeye alabilecek eğitimi almış uzmanlardır ve vize başvurunuzun sonucunu kimse garanti edemez. İstatistikler not ortalaması 2,0 altında olup vize alan, ya da 2,0 üzerine olup vize alamayan öğrenciler olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ UYARI:

Bazı üniversitelerin not dökümleri yanıltıcı olabilmektedir. Örneğin bazı üniversiteler verdiği not dökümlerinde kalınan dersleri ortalamaya almadığı için, öğrenciler bir kaç dersten bile geçmiş olsa ortalamaları çok yüksek gözükmektedir. Bu not dökümleri konsoloslukta detaylı olarak incelenmekte ve olumsuz sonuçlar almaktadır. Bu yüzden bu tip not dökümlerin öğrenci işlerinde düzeltilmesi gerekmektedir.