Mavi Diploma Nedir?

Yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği sorular arasında “Mavi Diploma nedir? Hangi üniversiteler Mavi Diploma veriyor? Ve Mavi Diploma nasıl alınır?” bulunuyor. İşte Mavi Diploma hakkında merak edilenler…

Mavi Diploma, Avrupa Birliği (AB) üyesi veya AB’ye üye olmamakla birlikte Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi İşbirliği tarafından akredite olmuş üniversitelerce verilen bir diploma ekidir. Öğrencinin aldığı eğitimin AB ülkelerinde tanındığını ve diplomanın geçerli olduğunu gösterir. Ülkemizde bulunan bazı üniversiteler bu akreditasyona sahiptir. Akredite üniversitelerden mezun öğrencilere mavi diploma eki verilebilmektedir.

Kısaca, “Mavi Diploma nedir?” sorusunun cevabı, AB akreditesi bulunan üniversitelerden aldığınız eğitimin ardından mezuniyette diplomanız ile birlikte size sunulan bir diploma ekidir.

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

Mavi Diploma, Ekim 1999’da başlayan Bologna Süreci’nin bir parçasıdır ve şu anda 47 farklı ülkenin katıldığı bir program halini almıştır. Bu süreç, sadece AB Üye Devletleri tarafından değil, aynı zamanda sürece dahil olan tüm ülkelerde alınan eğitimin eşdeğer kabul edildiği anlamına gelir. Bu sayede öğrenciler, istedikleri ülkede eğitimlerine devam edebilir veya yeni bir kariyere adım atabilirler.

Mavi Diploma almak isteyen öğrenciler ilk olarak, mavi diploma veren bir üniversite tercih etmelidir. Türkiye’deki tüm üniversiteler mavi diploma vermemektedir, bu nedenle tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir. Eğer mavi diploma almak isteniyorsa, üniversite seçimlerine dikkat etmek ve bu kriteri sağlayan bir üniversiteye başvuruda bulunmak gerekir.  Mavi Diploma hangi üniversitelerde var diye düşünüyorsanız sayfamızın sonunda yer alan listede Türkiye’de Mavi Diploma veren üniversiteleri inceleyebilirsiniz. 

Mavi diploma alabilmek için üniversite eğitiminde başarılı olmak oldukça önemlidir. Eğitim kurumları tarafından hazırlanan derslere düzenli olarak katılmak, dersleri başarıyla tamamlamak, Mavi Diploma’nın elde edilmesi için zorunludur.

Mavi Diploma veren üniversiteler, Avrupa Birliği akreditasyonuna sahiptir. Bu akreditasyon sadece devlet üniversitelerini kapsamaz. Mavi Diploma veren özel üniversiteler de AB akreditasyonuna sahip olabilmektedir.

Mavi Diploma Avantajları

Peki bu Mavi Diploma ne işe yarar diye düşünüyorsanız, Mavi Diplomalı üniversitelerden mezun olmanın öğrenciler için geleceklerini yönlendirecek birçok avantajı mevcuttur.

Uluslararası Tanınma: Mavi diploma, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumları ve işverenler tarafından tanınır. Bu prestijli tanınma, mavi diploma sahiplerine yurt dışında iş bulma ve çalışma imkanlarını büyük ölçüde artırır. Çünkü işverenler, mavi diploması olan öğrencileri yüksek nitelikli ve küresel düzeyde yetkin kişiler olarak değerlendirir. Bu da mezunların uluslararası alanda daha iyi kariyer fırsatlarına erişmelerini sağlar.

Karşılaştırılabilirlik: Mavi diploma, diğer ülkelerde verilen diplomalarla kolayca karşılaştırılabilir bir yapıdadır. Avrupa üniversiteleri tarafından benimsenen ECTS (Avrupa Kredi Transfer ve Kolej Sistemi) sayesinde, farklı ülkelerde alınan derslerin ve başarıların eşdeğerliği belirlenebilir. Bu, öğrencilere Avrupa genelinde farklı üniversitelerde yüksek lisans eğitimi alma ve kariyer yapma esnekliği sağlar. Aynı zamanda, mavi diploma, öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamalarını daha kolay yapmalarına yardımcı olur.

Akademik İlerlemeyi Gösterme: Mavi diploma, öğrencilerin eğitim sürecindeki akademik ilerlemelerini net ve açık bir şekilde gösterir. Mezunlar, aldıkları dersleri ve kazandıkları becerileri belgelendirirken, işverenler ve yüksek öğretim kurumları bu bilgileri güvenilir bir kaynaktan öğrenirler. Bu, öğrencilerin potansiyellerini ve yeteneklerini daha doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, mavi diploma sahiplerinin iş başvuruları ve akademik geçmişleri arasındaki uyum daha kolay sağlanır.

İşe Girme Kolaylığı: Mavi diploma sahipleri, işe alım süreçlerinde önemli bir avantaj elde ederler. Çünkü işverenler, mavi diploması olan adayları uluslararası niteliklere ve kültürel açıdan çeşitli deneyimlere sahip olarak görürler. Mavi diploma, öğrencilere disiplinlerarası bilgi ve beceriler kazandırırken, aynı zamanda küresel düzeyde kabul görmüş bir eğitim aldıklarını gösterir. Bu, işverenlerin öğrencilerin yetkinliklerini ve potansiyellerini daha olumlu bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

Yüksek Lisans Fırsatları: Mavi diploma, öğrencilere farklı ülkelerde yüksek lisans eğitimi alma şansı sunar. Avrupa Üniversiteleri arasındaki ortak tanıma ve geçiş sistemleri sayesinde, mavi diploma sahipleri Avrupa’nın birçok ülkesinde yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Bu da öğrencilere geniş bir akademik yelpazede seçenekler sunar ve uzmanlaşmak istedikleri alanlarda daha ileri düzeyde eğitim alma imkanı verir.

Yüksek lisans eğitimi, öğrencilere alanlarında uzmanlaşma, yeni araştırmalara katkı sağlama ve akademik kariyerlerini ilerletme fırsatı sunar. Mavi diploma sahiplerinin yüksek lisans eğitimi almaları, onların daha donanımlı ve yetkin bir şekilde iş gücüne katılmalarını sağlar. Aynı zamanda, akademik dünyada tanınmış bir yüksek lisans derecesi, öğrencilere daha prestijli ve uluslararası düzeyde kabul gören bir kariyer yolu açar.

Mesleki Gelişim: Mavi diploma, öğrencilerin mesleki gelişimini teşvik eder ve uluslararası platformlarda daha donanımlı ve yetkin bireyler olarak kendilerini kanıtlamalarını sağlar. Avrupa’nın farklı ülkelerinde eğitim alan öğrenciler, çeşitli kültürleri anlama ve uyum sağlama becerilerini geliştirirler. Bu da onların küresel düzeyde işbirliği yapma ve liderlik becerilerini güçlendirir.

Mavi diplomanın bu avantajları, öğrencilere uluslararası alanda rekabetçi bir avantaj sağlar ve başarılı bir kariyere giden yolda önemli bir adım olarak görülür.

Mavi diploma sahipleri, uluslararası eğitim deneyimi sayesinde farklı bakış açıları ve yenilikçi düşünce biçimleri geliştirirler. Bu, iş dünyasında ve diğer mesleki alanlarda özgün ve etkili çözümler üretmelerine yardımcı olur. Ayrıca, mavi diplomanın mesleki gelişimi teşvik eden yapısı, öğrencilerin kariyerlerinde ilerlemek ve başarılı bir gelecek inşa etmek için güçlü bir temel oluşturur.

Mavi Diploma Hangi Ülkelerde Geçerli?

Mavi diploma ekinin geçerli olduğu Avrupa ülkeleri şunlardır: Almanya, Polonya, Macaristan, Hollanda, İtalya, İrlanda, Çekya, Letonya, İsveç, İspanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Malta, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Romanya, GKRY, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg.

Mavi Diploma hangi ülkelerde geçerlidir sorusuna kısaca AB akreditasyonuna sahip üniversitelerin bulunduğu ve çoğunluğu AB üyesi olan ülkelerde geçerlidir, demek mümkündür.

Türkiye'de Mavi Diploma ve YÖK Yönetmeliği

Türkiye’de Mavi Diploma uygulaması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2005 yılında hazırlanan bir yönetmelikle hayata geçirilmiştir. Bu yönetmelikle ülkemizde eğitim veren tüm üniversitelerin denetlenebilir düzeye getirilmesi ve Mavi Diploma verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bir üniversitenin Mavi Diploma verebilmesi için çok uluslu ve farklı dillerde eğitim programları sunması gerekmektedir.

Dolayısıyla, Mavi Diploma alabilmek için tercih edilecek üniversitenin bu kriteri sağlaması önemlidir. Türkiye’deki tüm üniversiteler henüz Mavi Diploma vermemektedir.

Türkiye'de Mavi Diploma Veren Bazı Üniversiteler

Ülkemizde bulunan üniversitelerin büyük kısmı Türkiye’de Mavi Diploma veren üniversiteler arasında yer almaktadır.  Mavi Diploma veren üniversiteler arasında yer alan okullardan birinde eğitim alıyorsanız, mezuniyette okulunuzdan diplomanız ile birlikte Mavi Diploma ekinizi talep edebilirsiniz. Türkiye’de mavi diploma veren üniversiteler 2023 verilerine göre aşağıda alfabetik sıralanmıştır.

Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hava Harp Okulu
İnönü Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sabancı Üniversite
Sakarya Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi