İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Mavi Diploma Akademik Danışmanlık Ltd. Şti. (ELT olarak anılacak), tarafından yasa ve açık rıza beyan formunda yer alan esaslar çerçevesinde toplanmasına, aktarılmasını, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ELT tarafından işlenmesine ilişkin ELT tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayı yer verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verimin, ELT tarafından işlenmesine, sözleşmenin yapılması, ifası, gerekirse hukuki yollara başvurmak amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerinize duyduğumuz saygı çerçevesinde ön görüşme aşamasında, bu aşamada verilecek hizmetler için gerekli asgari bilgileriniz alınmakta olup, üniversite veya dil okulu seçimi yaptığınız durumda ilgili sözleşmenin imzalanması ile diğer gerekli kişisel verileriniz ilerleyen aşamada alınacak ve ayrıca bir açık rıza metni imzalatılacaktır. Bu aşamada alınan bilgileriniz;

  1. AD-SOYAD,
  2. İKAMET ETTİĞİNİZ ŞEHİR VE DETAYLI ADRES,
  3. TELEFON NUMARASI VE MAİL ADRESİ,
  4. HANGİ PROGRAM VE HANGİ ÜLKE İÇİN YURT DIŞINA GİTMEK İSTEDİĞİNİZ.

Öte yandan tüm kurumlarımızda fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında güvenliğiniz açısından kamera kayıtları alınmaktadır.

Elt’nin mail olarak “GOOGLE” markasının ürünü olan “GMAİL” kullandığını, “GMAİL” yurt dışında yer alan bir firma olduğunu ve mail olarak yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgilerin (her ne kadar GMAİL içeriklerine erişemediğini belirtmiş olsa da) GMAİL e aktarıldığını bildiğimi beyan eder ve bu aktarımı kabul ederim.

ELT tarafından aydınlatma metni haricinde düzenlenmiş onam metnini okudum ve yukarıda yer alan kişisel verilerimin kaydedilmesine ve gerekirse ELT markasının franchise verdiği şirketlere, yurt dışında yer alan seçtiğim okul ve Elt’nin mail olarak “GOOGLE” markasının ürünü olan “GMAİL” kullandığını, “GMAİL” yurt dışında yer alan bir firma olduğunu ve mail olarak yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgilerin (her ne kadar GMAİL içeriklerine erişemediğini belirtmiş olsa da) GMAİL e aktarıldığını bildiğimi beyan eder ve bu aktarımı kabul ederim;