IMAT Sınavı Nedir?

IMAT (International Medical Admissions Test), İtalya’da tıp eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere yönelik bir ölçme ve değerlendirme sınavıdır. İtalyan Milli Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (MIUR) tarafından düzenlenen sınav, katılımcıların genel becerilerini ve akademik bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlar. IMAT sınavında başarılı olmak, İtalya’da Tıp Eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için bir gerekliliktir.

Sınavın Yapısı ve Değerlendirme

 Sınav, 60 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve online değil, sınav merkezinde optik form kullanılarak gerçekleştirilir. Toplamda 100 dakika süren IMAT, dört ayrı bölümden oluşur.

Genel Beceri

Bu bölümde adayların problem çözme, okuduğunu anlama ve genel kültürle ilgili becerileri ölçülür. Mantıksal Çıkarım ve Genel Kültür alanlarındaki sorular, adayların genel yeteneklerini değerlendirmeyi hedefler.

 1. Bölüm
 • Mantıksal Çıkarım – Çoktan seçmeli 5 soru
 • Genel Kültür – Çoktan seçmeli 4 soru

Bilimsel Bilgi

Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarındaki temel bilimlere odaklanan bu bölüm, adayların bilimsel bilgi düzeyini test eder.

 1. Bölüm
 • Biyoloji – Çoktan seçmeli 23 soru
 1. Bölüm
 • Kimya – Çoktan seçmeli 15 soru
 1. Bölüm
 • Fizik ve Matematik – Çoktan seçmeli 13 Soru

Adayların sınav performansı, her doğru cevap için 1.5 puan, her yanlış cevap için -0.4 puan ve her boş cevap için 0 puan olarak hesaplanır. Maksimum 90 puan alabilecek adaylar, İtalya’daki tıp fakültelerine kabul için en az 20 puan almanız gerekmektedir.

IMAT Sınavı, orta zorluk derecesine sahiptir ve en yüksek başarı gösteren adayları belirleyerek İtalya’daki tıp eğitimine kabul sürecini şekillendirir. Adaylar sınav sonuçlarına göre sıralanır ve yaptıkları okul başvurularına göre yerleştirilir.

IMAT Sınavı’na katılmak isteyen adaylar, Ankara veya İstanbul sınav merkezlerinden birinde fiziksel olarak sınava girebilirler. Kontenjanlar sınırlı olduğundan, sınava girmek isteyen adayların kayıt açıldığında hızlı bir şekilde başvuruda bulunmaları önerilir.

Başvuru Tarihleri ve Sınav Ücreti

Sınav öncesi, İtalyanca’da “preiscrizione” olarak adlandırılan ön kaydın yapılması gereklidir. İtalya’daki tıp fakültelerine kabul alabilmek için lise diplomanızın yeterli ve geçerli olduğunu belirten, denklik belgesi diyebileceğimiz Dichiarazione di Valore (DV) belgesi almak gereklidir. Bu belge, IMAT başvuru belgesi değildir.

Sınav başvuruları, 2023 yılında, 18 – 29 Eylül tarihleri arasında açılmış, sınav 17 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

IMAT 2024 Sınavı için resmi başvuru tarihi henüz ilan edilmemiştir.

IMAT Sınav Ücreti 130€‘dur.

Sınava Girerken Gerekli Olan Belgeler

 • Pasaport veya geçerli bir kimlik belgesi.
 • Sınav kayıt ücreti ödeme işlemi sonrasında gönderilen onay e-posta çıktısı.

* Sınav salonuna herhangi bir elektronik cihaz sokmak yasaktır.

* Sınavda kendi kaleminizi kullanmanıza izin verilmez. Sınav merkezinde size kurşun kalem verilecektir.

* Sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezinde olmanız tavsiye edilmektedir.