IB (International Baccalaureate)

IB (International Baccalaureate)

1968 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, tüm dünyada kabul görmüş en yetkili, akla yatkın ve işlevsel eğitim programıdır. Programın kuruluş amacı, öğrenimini kendi ülkesi dışında devam ettirmekte olan öğrencilerin okudukları müfredatın bir standarda getirilerek evrenselleştirilmesidir. International Baccalaureate iki yıllık bir programdır ve 16-19 yaşları arasındaki öğrenciler için hazırlanmıştır. Öğrencilere üniversitede başarılı olmaları için eğitim veren akademik açıdan zorlu ve dengeli bir eğitim sistemidir. Program öğrencinin sosyal yaşantısını sağlıklı hale getirecek şekilde hazırlanmıştır. Dünya’nın en iyi üniversiteleri bu programı onaylamaktadır. Dünya üzerinde 1000’i aşkın üniversitede International Baccalaureate diploması kabul görmektedir. Türkiye’de de bu diplomaya sahip öğrenciler burs hakkı elde edebilir ve bazı derslerden muafiyet alabilirler.

International Baccalaureate Programı Avantajları;

 1. International Baccalaureate, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanında uluslararası geçerliliği olan bir diploma sağlamaktadır.
 2. International Baccalaureate diploması uluslararası arenada geçerlidir ve öğrenci bu diploma sayesinde en iyi üniversitelerden kabul önceliği kazanabilir.
 3. Bu diplomaya sahip olan öğrenciler üniversite eğitimi sırasında ve sonrasında daha iyi imkanlarla yaşamaya devam etmektedirler.
 4. Öğrenci, zamanını değerlendirmeyi ve zamanı en iyi şekilde kullanmayı öğrenir.
 5. Akademik sürecin planlı devam ettirilmesini sağlar.
 6. Öğrenciye ödevler sayesinde yazı yazmayı öğretir.

International Baccalaureate Programı ile öğrenciye hayat boyu öğrenme isteği aşılanır ve bilinçli insan olması sağlanır. Ders çalışmayı seven ve derslerinde başarılı olan öğrencilerin katılması gereken bir programdır. Lise 2 ve 3. Sınıflarda bu program alınabilmektedir.

International Baccalaureate Programının Amacı

 1. Dersler ile ilgili gerekli bütün bilgilerin edinilmesi ve gerekli becerilerin sağlanması.
 2. Öğrenciye zamanı kullanma ve çalışma teknikleri hakkında bilgi ve beceri sağlanması
 3. Araştırmacı ruhunun öğrenciye kazandırılması
 4. Öğrenciye kendini ifade edebilecek ve düşüncelerini kanıtlayabilecek nitelikte yazlar yazmasının öğretilmesi.
 5. Öğrenciye düşünme süreçlerinin öğretilmesi.
 6. Öğrencinin toplumsal bilincinin yükseltilerek faydalı bireyler olması.

International Baccalaureate Ders Programları

Öğrenciler programda sunulan altı ders grubunun her birinden bir ders seçmelidir. Türkiye’de Anadil dersleri ve sosyal bilimler Türkçe olarak işlenmekte diğer dersler ise İngilizce olarak anlatılmaktadır.

Dil A1: Öğrencinin anadilinde veya başarılı olduğu bir dilde yapılacak olan dil ve edebiyat çalışmaları.

Dil A2: Anadili ile beraber başka bir dili ana dili kadar iyi kullanabilen öğrenciler ile yapılan dil ve edebiyat çalışmaları.

Birey ve Toplum: Ekonomi, ITGS, İşletme, Yönetim, Felsefe ve Psikoloji derslerinden birinde öğrencinin yetkinleştirilmesi.

Doğa Bilimleri: Kimya, Biyoloji ve Fizik dersleri

Matematik: Standart seviyede matematik yöntemi ve ileri düzey matematik

Seçmeliler: İlk beş gruba ek olarak onaylanmış derslerden seçilebilecek bir ders.

International Baccalaureate programı sonunda bitirme tezi yazılması zorunludur. Öğrenciler 6 ders alanında yaratıcılıklarını göstermeli, etkinliklere katılmalı ve hizmette bulunmalılardır. Program iki sene sürmektedir ve 4000 kelimelik bir tez ile program tamamlanmalıdır. International Baccalaureate sınavları cevapları kısaca verilebilecek soruların yanı sıra kompozisyon yazma temelli sorular ile yapılır. Çoktan seçmeli sorular bu sistemde yer almaz.

International Baccalaureate dersleri almayan öğrenciler International Baccalaureate sınavı sırasında katılım sağlayamazlar. Sadece kayıtlı olan öğrenciler International Baccalaureate sınavlarına katılabilirler ve kredi sahibi olabilirler. International Baccalaureate sınavları, uluslararası sınav kurulu tarafından hazırlanır ve sonuçları yine aynı kurul tarafından incelemeye tabi tutulur. Her sınav yerel olarak yapılır ve değerlendirilmesi için Wales’de bulunan International Baccalaureate sınav merkez binasına gönderilir. Programı başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bütün aldıkları dersleri içeren tek bir diploma veya her ders için ayrı ayrı sertifika alarak programdan mezun olurlar.