IELTS Sınavı

IELTS Sınavı

IELTS

IELTS (International English Language Testing System), İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. IELTS sinavı, British Council (BC), University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş bir dil sınavıdır.

IELTS sınavı Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin: Boğaziçi, Bilkent, Bilgi, Yeditepe Üniversiteleri ve THY, Yapı Kredi ve Akbank gibi. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.
Sınavın Academic ve General Training (Akademik ve Genel Eğitim) şeklinde iki ayrı çeşidi vardır ve hem kağıt hem de bilgisayar üzerinde sınavı çözmek mümkündür. Ayrıca UKVI IELTS (Academic ve General Training) diye İngiltere’deki bazı programlara (Foundation, Pre-Master, Pre- Sessional gibi) kabul edilmek için vizeye başvuracak adayların başvuru dosyalarında dil seviyelerini UKVI gerekliliğine uygun olarak sunmaları gerekmektedir.

Adaylar, eğitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sınava gireceklerine karar verirler.
Akademik format İngilizce lisans veya lisansüstü eğitim görmek isteyen kişiler için uygundur. Sınavlarda kullanılan materyaller ve sorular bu amaç gözönünde tutularak hazırlanır.
Genel Eğitim Formatı mesleki eğitim görmeyi planlayan öğrenciler veya göçmenliği düşünen kişilerin İngilizce yeterliliklerini ölçmek için hazırlanmıştır.

Eğer IELTS sınavına girmeniz isteniyorsa hangi formatta sınava katılacağınızı mutlaka kontrol edin. Adaylar modul seçimini IELTS sertifikalarını kullanacakları kurumlardan öğrenerek başvuru yapmalıdırlar.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır: Listening, Reading, Writing ve Speaking.
LISTENING: 30 minutes (Dinleme)
READING: 60 minutes (Okuma)
WRITING: 60 minutes (Yazma)
SPEAKING: 10-15 minutes (Konuşma)

İlk üç bölüm tek oturumda ara vermeksizin yapılır, toplamda 2 buçuk saat sürmektedir. Spaking bölümü ise yazılı test gününden önce veya sonra olabilir. Lütfen kayıt olurken bu noktayi göz önünde bulundurunuz.
IELTS 9 üzerinden değerlendirilir geçme veya kalma yoktur, en düşük puan 1 en yüksek puan 9’dur. Her bölüm için ayrı ayrı alınan 9 üzerinden puanların ortalaması alınarak genel sonuç hesaplanır. Ayrıca ayda 3-4 kere yapılır ve sınava birçok kez girilebilir, belirli bir kısıtlama yoktur. Tüm IELTS sınavları için 2019 güncel fiyat 1.100TL şeklindedir.

IELTS Puanlaması

9 – Expert User

Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.

8 – Very Good User

Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.

7 – Good User

Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.

6 – Competent User

Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir

5 – Modest User

Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.

4 – Limited User

Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.

3 – Extremely Limited User

Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.

2 – Intermittent User

En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek, bildiği konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker

1 – Non User

Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

Her bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir. Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir.