SAT (Scholastic Aptitude Test)

SAT  (Scholastic Aptitude Test)

SAT Sınavı

SAT sınavı, uluslararası geçerlilik taşıyan, üniversiteye kabul için gerekli olan akademik bir sınavıdır. SAT sınavı (Scholastic Aptitude Test – Eğitim Yetenek Testi), Amerika ya da Avrupa ülkelerinde bulunan üniversitelerde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için üniversiteye kabul sınavı niteliğindedir.

1926 yılında yapılmaya başlanan SAT sınavı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversite öğrencileri için hazırlanmış standart bir testtir. Ortaya çıkışından itibaren ismi defalarca değiştirilmiştir. En sonunda SAT olarak anılmaya başlanmıştır. Açılımı Scholastic Aptitude Test (Eğitim Yetenek Testi) olan bu sınav, College Board tarafından hazırlanmaktadır. ABD’de, Kanada’da ve Avrupa ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler için gerekli yeterlilikte olup olmadıkları bu sınav ile belirlenmektedir. Yanlışların doğruyu götürmediği çoktan seçmeli test sorularını barındıran SAT sınavları temelde ikiye ayrılıyor. İki ayrı sınav olarak değerlendirilen SAT Reasoning ve SAT Subject hakkında detaylı bilgiyi aşağıda görebilirsiniz.

SAT Reasoning Test

SAT sınavı Okuma, Dil Bilgisi ve Matematik ana bölümleri ve isteğe bağlı olarak girilen Makale bölümünden oluşmaktadır. Sınavın her bölümü 800 puan üzerinden değerlendirilir. Toplam sınav skoru 1600 üzerinden hesaplanır Makale bölümü direkt olarak puanlamaya dahil edilmez ayrı değerlendirilir. Bu nedenle bazı okullar Makale bölümünü talep etmez. 3 saat 45 dakika süren sınav için belirlenen 2019 yılı sınav kayıt ücreti makale yazma bölümü dışında 90.5 USD, makale bölümü ile beraber 107.5 USD’dir. Türkiye’deki sınav merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Mersin ve Erzurum gibi şehirlerde bulunmaktadır. Amerika dışındaki ülkeler yılda 6 kez bu sınavı düzenlerler. Sınavlar genellikle iki ayda bir yapılmaktadır.

SAT sınavına kayıt, sınavın yapılacağı ülkede bulunan başvuru merkezi tarafından veya öğrencinin internet üzerinden kendisi tarafından yapılmaktadır. Sınava katılmak için herhangi bir sınırlama yoktur. İsteyen her öğrenci SAT sınavına katılabilir. SAT sınavı sonuçları iki yıl geçerlidir.

SAT sınavı ile öğrencinin üniversite eğitimi sürecinde ihtiyaç duyacağı matematiksel, mantıksal ve sözel bilgilerin düzeyi ve yorumlama yeteneği ölçülür. Akademik yeterlilik için gerek duyacakları düşünme becerileri de bu sınav ile sınanır. SAT sınavına girenler genellikle lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunlarıdır. Öğrencinin ortaöğretim süresince öğrendikleri bilgi ve becerilerin ne kadar etkin kullanıldığını SAT sınavı ile tespit edeceklerdir. Öğrencinin düşünme tarzı, problem çözme becerisi bu sınavda değerlendirilir. Eskiden SAT sınavları yalnızca yazılı olarak yapılmaktaydı. Günümüzde öğrenciler SAT sınavına dijital ortamdan da katılabilmektedirler.
Okuma: 52 sorudan oluşur ve 5 uzun okuma metni barındırır (bazılarında grafik de olur) – 62 dakika
Dil Bilgisi: 44 sorudan oluşur ve 4 uzun metin bulunur – 35 dakika
Matematik: 2 kısımdan oluşur.
İlk kısım 20 sorudan oluşur ve hesap makinesi kullanımına izin verilmez – 25 dakika
İkinci kısım ise 38 sorudan oluşur ve hesap makinesi kullanımına izin verilir – 55 dakika
Makale: 700 kelimelik bir metin verilir ve yazarın savunduğu fikirler hakkında analiz yapılması beklenir – 50 dakika

SAT Subject Test
Öğrencinin yetkin olduğu akademik bir konu ile ilgili bilgisi ölçülmektedir. Öğrenci okumak istediği bölümle alakalı bir veya birden fazla konunun sınavına girebilir. Her konunun sınavı 1 saat sürmektedir ve öğrencilere seçmesi için 5 konu sunulur. Bunlar; Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Tarih ve Yabancı Dil’dir. Her bir sınav 800 üzerinden değerlendirilir ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversiteler SAT Subject sınavlarından en az birinde öğrencinin katılımcı olmasını istemektedirler. Bazı üniversiteler öğrencinin iki SAT Subject sınavına da girmiş olmasını isteyeceklerdir.