Yaz Okullarında Dil Eğitimi

Yaz Okullarında Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimi

Yaz okullarımıza katılan öğrencilerimiz iilk gün yapılan seviye tespit sınavından sonra kendilerine en uygun olan karma gruplarda eğitime alınırlar. Grupların çok uluslu yapısının bozulmamasına özellikle önem verilmektedir. Hatta okullarımızın birçoğu bu nedenle sıkı ülke kotaları uygulamakta, herbir ülkeden belirli bir sayının üstünde öğrenci almamaktadır. Sınıflardaki öğrencilerin de ülkelere göre dağılımının ve çeşitlendirmesinin yapılması en önemli uygulamalardandır.Bu uygulama da program kalitesini ve fiyatını doğrudan etkileyen faktörlerdendir.

Eğitim okula göre değişmekle birlikte genellikle haftada 15-20 saat ders verilmektedir. Bir ders 45 – 50 dakika sürer. Yaz okullarında konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bunun yanısıra İngilizce eğitiminin önemli parçaları olan diğer üç beceri; okuma, yazma ve dinleme üzerine de çalışmalar yapılır. İngiltere’deki okullar genellikle dil eğitiminde iletişim ekolünü (communicative approach) tercih ederler. Bu sistemde öğrenciler dili sürekli bir uygulama ortamında, eğlenceli aktiviteler ve öğretici oyunlar desteğiyle, etkileşimli olarak öğrenirler.

Yaz okullarında verilen eğitim süresi birkaç haftalık olmasına rağmen, öğrenciler üzedrinde çok olumlu etkiler bıraktığı konusunda birçok İngilizce öğretmeni fikir birliğine varmaktadır.Her ne kadar öğrenciler okul dönemi boyunca sıkı bir İNGİLİZCE EĞİTİMİ ALIYOR olsalar da, bu bir kaç haftalık yurtdışı aktivitesi, öğrencilerin okulda almış oldukları gramere dayalı eğitime “hayat vermektedir”.