ELT YURTDIŞI EĞİTİM, PÉCS ÜNİVERSİTESİ YETKİLİ SINAV MERKEZİ ve KAYIT OFİSİDİR

Peç Üniversitesi TIP, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerine, 2022/2023 Akademik yılında doğrudan birinci sınıftan başlamak isteyen adaylar için online olarak yapacağı sınavın detayları aşağıdaki gibidir;

Sınav Tarihi: Haziran 2022 (Sınav günü, başvurunuzdan sonra belirlenecektir.)

Hangi Bölümler için Sınav Yapılıyor: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoteknoloji Yüksek Lisans birinci sınıfları için, hazırlık isteyen adayların bu sınava katılmalarına gerek yoktur.

Eğitim Başlangıcı: Eylül 2022

Sınav Ücreti: 200 USD Başvuru Ücreti ve 300 USD Sınav ücreti olmak üzere toplam 500 USD’dir. 500 USD sınav ücretini sınavdan önce kurumumuza ödeyebilirsiniz. Bu ücretlerin; sınavda başarısız olunması, başvuru iptali veya vize reddi gibi durumlarda iadesi yoktur. Sınavda başarılı olan adaylar, diğer ücretleri, okulun gönderdiği ÖN KABUL mektubundaki hesaba, belirtilen tarihte ve miktarda öder ve dekontu tarayarak bize ulaştırır. BMAT Sonuç Belgesi olan adaylar için sözlü sınav ücreti 500 USD yerine 350 USD’dir. (200 USD Başvuru ücreti + 150 USD Sözlü Sınav Ücreti)

Sınavdan Sonra Okula Doğrudan Ödenecek Ücretler

 1. TIP 6 Yıl: 220 USD kayıt ücreti. Yıllık Eğitim Ücreti 16750 USD (9000 USD ilk dönem ve 7750 USD ikinci dönem için iki parça halinde ödenebilir)
 2. Diş Hekimliği 5 Yıl: 220 USD kayıt ücreti. Yıllık Eğitim Ücreti 17350 USD (9300 USD ilk dönem ve 8050 USD ikinci dönem için iki parça halinde ödenebilir) Diş Hekimliği ücretine diş eğitim malzemeleri ücreti de dahildir.
 3. Eczacılık 5 Yıl: 220 USD kayıt ücreti. Yıllık Eğitim Ücreti 9900 USD (5200 USD ilk dönem ve 4700 USD ikinci dönem için iki parça halinde ödenebilir)
 4. Biyoteknoloji Yüksek Lisans 2 Yıl: 220 USD kayıt ücreti. Yıllık Eğitim Ücreti 11000 EURO (5500 EURO ilk dönem ve 5500 EURO ikinci dönem olmak üzere iki eşit parçada ödenebilir)

Sınav İçeriği ve Süresi: Sınav tek oturumda yazılı olarak yapılacak, yazılı sınavı müteakiben adaylar sözlü sınava alınacaklar. Yazılı sınav 1 saat 40 dakika sürecektir. Çoktan seçmeli test şeklinde Biyoloji (20 soru), Kimya (20 soru), Genel İngilizce (40 soru) ve Tıbbi İngilizce (20 soru) ihtiva eder. Biyoteknoloji Yüksek Lisansı adayları yazılı sınavdan muaftır.

Sözlü sınav aynı gün içerisinde skype üzerinden yapılacaktır. Tıp ile ilgili sorulardan, adayın ciddiyetini, motivasyonunu ölçecek değişik sorular içerir. Yaklaşık 20-30 dakika sürer. DNA ya da sindirim sistemi de sorulabilir; nereli olduğunuz, en sevdiğiniz yemek, neden Tıp eğitimi düşündüğünüz, neden Peç Üniversitesi’nde eğitim almak istiyorsunuz gibi sorular da. Aday sayısının yüksekliğine bağlı olarak sözlü mülakatlarda bekleme süresi uzayabilir. Bazı durumlarda sözlü mülakatları bir sonraki güne sarkan adaylar olabilir.

Sınavda soru çıkması muhtemel konu başlıkları için tıklayınız

Sınav Yasakları:
– Sınavın herhangi bir bölümünde cep telefonlarının, akıllı saatlerin veya diğer elektronik cihazların kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu kuralı ihlal etmek, sınavınızın iptaline, sınavdan çıkarılmanıza ve gelecekteki sınav fırsatlarından yararlanamamanıza neden olabilir.

– Öğrencinin dışında veli, arkadaş gibi üçüncü kişilerin sınav yapılan ortamda öğrenciyle beraber bulunmaları yasaktır.

Sınav Sonuçları:
Sınavın yapıldığı tarihte sözlü ya da yazılı sınav sonucuna dair bilgi verilmez. Peç Üniversitesi yetkilisi sınavın ardından yazılı ve sözlü sınavın sonuçlarını Karar Kurulu’na sunar, Karar Kurulu da hangi öğrencilerimizin kabul edildiğini genellikle 10 gün içinde kurumumuza bildirir.

Sınavın 4 farklı sonucu olabilir:

Kabul edildi: Yazılı ve sözlü sınavı başarılı geçen öğrencilere ÖN KABUL belgesi gönderilir, öğrenciler depozito ve okul harç ücretinin ilk dönemlik kısmını ödeyerek vize mülakatı için gereken esas kabul belgesini alırlar.

Şartlı kabul edildi: Üniversite; TIP, Diş Hekimliği ya da Eczacılık eğitimi almak için yeterli olduğunuzu ancak eğitim öncesi kısa süreli bir hazırlık kursu almanız gerektiğini düşünüyorsa, tarafınıza şartlı kabul belgesi gönderilir. Şartlı kabul alan öğrencilerimiz, ders başlangıcından önce üniversitede düzenlenen 3 haftalık yoğun hazırlık kursuna katılmalıdır. Bu kursta Biyoloji, Kimya ve Fizik eğitimi verilerek öğrenci hemen akabinde başlayacak eğitim dönemine hazırlanır.
3 haftalık yoğun programda en fazla %20 devamsızlık yapma hakkınız vardır, ders notlarınızın bir önemi yoktur. Devamsızlık sınırını aşmadan bu kursu tamamlayan öğrenciler direkt olarak bölüme kabul edilirler. Şartlı kabul aldığı halde bu kursa katılmayan ya da katıldığı halde devamsızlık sınırını aşan öğrenciler eğitimlerine başlayamazlar.

Bekleme listesine alındı: Giriş sınavında yetersiz bulunan ancak bekleme listesine alınan öğrenciler, sınav dönemi sonra üniversite kurulunun incelemesi sonucu yeterli açık kontenjan bulunması halinde bölüme kabul edilebilirler. Bekleme listesinin sonuçları genellikle 15 Ağustos gibi açıklanır.

Kabul edilmedi: Giriş sınavında yazılı ve sözlü kısımda başarısız olan adaylar başvurdukları bölüme kabul edilmezler. Ancak üniversite öğrencilere toplamda 3 kere giriş sınavına katılma hakkı verir. Türkiye’deki sınavda başarısız olan ve şansını tekrar denemek isteyen adaylar, Pecs Üniversitesi bünyesinde temmuz ayına kadar yapılan sınavlara katılabilirler. Tekrar başvuru yapmak isteyen adaylar danışmanlarına bunu bildirerek başvuru işlemlerini tekrar oluşturmalıdır.

Kimler Katılabilir?
– Lise mezunu veya 2022 yılı Haziran ayı itibariyle liseden mezun olacağı garanti olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimiz sınava katılabilir. Diğer ülke vatandaşları için bilgi isteyiniz!

– Lise eğitimi boyunca Kimya, Biyoloji ve Fizik derslerinde başarılı olanlar. Özellikle Kimya ve Biyoloji, Tıp bölümünün temel dersleri olduğu için, bu alanlarda yetersiz olan adayların kabul edilmeleri ve kabul edilseler de mezun olmaları zordur. Bu alanlarda istenen minimum bir not ortalaması olmasa da TIP, Diş Hekimliği ve Eczacılık adaylarının Kimya ve Biyoloji notlarının yüksek olması ve en azından bu derslerle barışık olmaları hem kabul edilmeleri hem de eğitim süreçlerinde başarılı olmaları için elzemdir.

– En az B2 İngilizce bilgisi (Türkiye’de yapılan sınavın öğrencilerimiz için avantajı, sınava başvuruda herhangi bir uluslararası dil sertifikası, IELTS – TOEFL vb., istenmemektedir. Ancak öğrencinin İngilizce seviyesi bu alanlarda yazılı ve sözlü sınavlarda başarı sağlayacak kadar iyi olmalıdır. Sınav tarihine kadar sınavda çıkması muhtemel konular linkimizdeki başlıklarda İngilizce okuma yapılması önemlidir)

– Biyoteknoloji Yüksek Lisansı için sınava gelen adayların Biyoloji ve türevi bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Sınavdan Önce Yapılması Gereken İşlemler ve Sınavda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Başvuru Formu (Danışmanınız tarafından doldurulacaktır)
 • İki adet biyometrik vesikalık fotoğraf (3,5×4,5)
 • Pasaport Fotokopisi (En az 2 yıl süresi olan)
 • TC Kimlik Belgesi (Pasaportu henüz çıkmamış adaylar için)
 • Lise Diplomasının aslı ve noter onaylı çevirisi + apostil
 • Lise Transkriptinin aslı ve noter onaylı çevirisi + apostil
 • İngilizce Europass CV (Curriculum Vitae)
 • Varsa BMAT Sonuç Belgesi
 • Sağlık Raporu (Aile hekiminden yurtdışında okumanıza engel yoktur yazısı ve Yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş bir kopyası)
 • Göğüs röntgen filmi (doktor notu, fotoğraf değil, 1 yıldan eski olmayacak ve yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş bir kopyası)
 • Aşı kartı (HEP B’ye karşı aşılanmış olduğunuzu gösteren ve Yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş bir kopyası)
 • HIV testi sonucu (3 aydan eski olmayacak ve Yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş bir kopyası)

Biyoteknoloji Yüksek Lisansı için sınava geleceklerin başvurularında (Yukarıdaki Belgelere ilaveten)

 • İngilizce Motivasyon Mektubu (Biyoteknoloji Yüksek Lisans başvurularında)
 • Biyoteknoloji Yüksek Lisansı için sınava gelen adayların Biyoloji ve türevi bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu özelliklere sahip Lisans Diplomasının ve Lisans Not Dökümünün Aslı ve Yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş kopyaları)
 • Tam laboratuar muayenesi: İyon seviyeleri (Na, K), karaciğer fonksiyonları (total Bilirubin, GOT, GPT, GGT), böbrek fonksiyonları (Karbamid, Kreatinin), kan şekeri seviyeleri, kan sedimantasyonu, kan sayımı (Hemogram)

Diğer Durumlar

Lisans diplomasına sahip adaylar ya da Tıp ile alakalı bir lisans programında en az 1 yıl bitirmiş adaylar da başvurabilirler. Bu tür adaylar okulun kararına göre sınavdan muaf olabilirler ve hatta belki gördükleri dersleri saydırabilirler. IB Diplomasına sahip adaylar sınavdan muaf değillerdir.

Bu Tür adaylardan diğer belgelerin dışında;

 • Lisans Diploması ve Lisans Not Dökümleri – varsa kapsamlı not dökümü – (İngilizce yeminli tercümandan çevirileri ile)
 • En az B2 İngilizce bildiğinize dair Cambridge FCE/CAE, TOEFL, IELTS test sonuç belgesi gerekmektedir.

Sınavla ilgili daha detaylı bilgi almak ve başvuru için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hemen Ücretsiz Bilgi Alın

Hangi ülkeler hakkında bilgi almak istiyorsunuz?