Collegium Civitas – Yüksek Lisans

Collegium Civitas – Yüksek Lisans

Collegium Civitas, Polonya’nın başkenti Varşova’da kurulu olan bir üniversitedir. 1997 yılında kurulan Collegium Civitas, Polonya Bilimler Akademisi’nin beş enstitüsünün himayesinde, bu ünlü kurumun öğretim ve araştırma geleneklerini sürdürmektedir. Üniversite, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji alanında lisansüstü ve yüksek lisans derecelerinde eğitim sunmaktadır. Okulda aynı zamanda bir dönemlik programlar, yaz okulu ve çalışma ziyaretleri, Lehçe ve İngilizce hazırlık kursları yer almaktadır. Son yıllarda Sosyoloji alanında doktora derecesi de vermeye başlamıştır. Collegium Civitas, Polonya’da yükseköğretimde yeni ve ödüllendirici yaklaşımlara en açık üniversitelerdendir. Disiplinler arası yaklaşımlar, daha yakın öğretim üyesi-öğrenci ilişkileri, yurtdışı eğitim programları, stajlar ve bireysel öğrenci araştırma projelerinin teşviki ve denetlenmesi üniversitede uygulanmaktadır.

Üniversite, Ulusal Akreditasyon Komisyonu ve Polonya Üniversiteler Rektörleri Konferansı’nda Üniversite Akreditasyon Komisyonu’ndan birçok akreditasyon almıştır. Aynı zamanda Collegium Civitas, Uluslararası Sosyoloji Derneği, Uluslararası Siyasi Psikoloji Derneği, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği gibi birçok uluslararası dernek ve kuruluşun resmi bir üyesidir. Haziran 2018 tarihinde açıklanan son istatistiklere göre Polonya’daki özel üniversiteler arasında yedinci konumdadır. Tüm Polonya Yüksek Öğrenim Kurumları arasında “Uluslararasılaşma” kategorisinde üçüncü sıradadır. Polonya’daki devlet okulu olmayan üniversiteler arasında Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında birincidir.

Collegium Civitas üniversitesi, Siyasal Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji alanlarında Polonya’nın tartışmasız bir numarası olarak kabul edilmektedir. Polonya’daki üniversiteler sıralamasında Gazetecilik ve Yeni Medya bölümünde de bir numaraya yerleşmiştir. Üniversite, Polonya’da yüksek lisans eğitimi alarak siyasal ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşmak isteyen adaylar için farklı ve kaliteli alt dallar sunmaktadır.

Collegium Civitas Yüksek Lisans Programları

Tam Zamanlı Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

a. Uluslararası Kriminoloji ve Siber Güvenlik

2 yıl süren Uluslararası Kriminoloji ve Siber Güvenlik yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Bağımsız araştırma hazırlama ve sunmak,
 2. Tutarlı, iyi yapılandırılmış makaleler yazmak,
 3. Yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde tavsiyelerde bulunmak,
 4. Uluslararası boyutta suçla mücadelede modern uygulamaları uygulamak.

b. Sosyoloji

2 yıl süren Sosyoloji yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Pazar araştırması ve kamuoyu anketleri nasıl yapılır?
 2. Çeşitli araştırma teknikleri nasıl kullanılır?
 3. Sosyal olgular nasıl yorumlanır?
 4. Veriler nasıl analiz edilir ve rapor nasıl yazılır?
 5. Halkla ilişkilerle ilgili araçlar nasıl kullanılır?
 6. Sorunlar ve sosyal çatışmalar nasıl çözülür?
 7. Sosyal ortamda iletişim kurma.

c. Sosyal Medya Pazarlamacılığı

2 yıl süren Sosyal Medya Pazarlamacılığı yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Modern pazarlama tekniklerini, özellikle sosyal medyadakileri nasıl kullanılır?
 2. Sosyal medyada stratejiler nasıl hazırlanır ve uygulanır?
 3. Kampanya oluşturma ve sosyal medyada ilişkiler kurma,
 4. Pazarlama araştırması araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı,
 5. Şirketin imajının nasıl analiz edeceği ve değişimlerden bir şirketin nasıl etkileyeceği,
 6. Bir ürünün ve şirketin markalaştırılması,
 7. Ticari kuruluşlar, piyasa katılımcıları, müşteriler, yükleniciler, topluluk temsilcileri, siyasi yetkililer, medya ve fikir oluşturan çevreyle nasıl iletişim kurulması gerektiği,
 8. Yaratıcı düşünme ve hareket etme,
 9. Diğer insanlarla etkili iletişim kurma.

d. Criminal Justice (Çift diploma)

2 yıl süren Criminal Justice yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Anglia Ruskin Üniversitesi’yle yapılan iş birliği doğrultusunda çift diploma almış olacaklardır.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Bağımsız ampirik araştırma yapma becerisi,
 2. Tutarlı ve iyi yapılandırılmış yazı yazma becerisi,
 3. Araştırma bulgularını, politika / uygulama önerilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde hazırlama ve sunma becerisi,
 4. Araştırma bulgularını / bilgilerini sosyal medya aracılığıyla yayma becerisi.

e. Criminal Justice

2 yıl süren Criminal Justice yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Program, Polonya / İngiliz ceza adalet sisteminin işleyişini ve doğasını ve dinamiklerini şekillendiren politikaları anlamaya yönelik çeşitli alanlarda (akademik kariyer dâhil) kariyer beklentilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Bağımsız ampirik araştırma yapma becerisi,
 2. Tutarlı ve iyi yapılandırılmış yazı yazma becerisi,
 3. Araştırma bulgularını, politika / uygulama önerilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde hazırlama ve sunma becerisi,
 4. Araştırma bulgularını / bilgilerini sosyal medya aracılığıyla yayma becerisi.

Tam Zamanlı Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programları

a. Uluslararası İlişkiler

2 yıl süren Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Yerel ve bölgesel zorlukları çeşitli perspektiflerden uluslararası sonuçları ile birlikte analiz etmek
 2. Verileri, bilgileri ve fikirleri eleştirel olarak değerlendirmek
 3. Konuşma ve yazımda ileri düzeyde IR terminolojisini kullanma
 4. Uluslararası bir ortamda müzakereler yürütmek
 5. Uluslararası ortamda ilişkiler kurma ve şekillendirme.

b. Uluslararası Barış ve Çatışma Çalışmaları

2 yıl süren Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Mevcut küresel sorunlar hakkında yeni düşünme biçimleri geliştirmek,
 2. Güncel olayları ve politika kararlarını eleştirel olarak analiz edebilmek,
 3. Hem toplumda hem de yüksek politika düzeyinde değişimi etkilemek.

c. Uluslararası İşletme ve Müzakereler

2 yıl süren Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Eleştirel ve analitik düşünmek,
 2. Uluslararası ortamlarda yaratıcı ve etkili bir şekilde iletişim kurmak,
 3. Farklı perspektiflerden konulara yaklaşmak,
 4. Kantitatif yöntemleri uygulayarak ciddi iş problemlerini çözme,
 5. Küresel sürdürülebilirliğin zorluklarını tanımlamak, analiz etmek, ele almak, sosyal ve kurumsal sorumluluklar için farkındalık yaratmak,
 6. Fikir ve argümanları sözlü olarak ifade etme (sunumlarda),
 7. Etkili yazı,
 8. Pratik görevler yaparak ekipler halinde etkin çalışma.

d. Bilgi Çağında Diplomasi ve Müzakereler

2 yıl süren Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Müzakere teknikleri nasıl kullanılır?
 2. Uluslararası politikadaki önemli olayların derinlemesine anlaşılmasına dayanan teklifler nasıl analiz edilir ve detaylandırılır?
 3. Diplomasi nasıl yönetilir?
 4. Lobi teknikleri nasıl kullanılır?
 5. Verileri, bilgileri ve fikirleri eleştirel olarak değerlendirmek.

Collegium Civitas’ın  İngilizce Bölümleri ve Yıllık Eğitim Ücretleri

Program AdıSüre (Sömestr)Ücret (Yıl/Euro)Başlangıç
İngilizce Lisans Programları ve Uzmanlık Alanları
Multimedya İletişim6€1.900Ekim
Halka İlişkiler, Pazarlama ve Yeni Medya6€2.800Ekim
Sosyoloji6€2.800Ekim
Uluslararası Ilişkiler6€2.800Ekim
Medya, Diplomasi ve Uluslararası Müzakere6€2.800Ekim
Uluslararası İşletme ve Pazarlama6€2.800Ekim
Yeni Medya ve Gazetecilik6€2.800Ekim
İşletme Yönetimi6€2.800Ekim
Uluslararası İşletme6€2.800Ekim
Startup Workshop6€2.800Ekim
İngilizce Yüksek Lisans Programları ve Uzmanlık Alanları
Cezai Adalet4€2.900Ekim
Sosyoloji4€2.900Ekim
Sosyal Medya Pazarlaması4€2.900Ekim
Milletlerarası Kriminoloji ve Siber Güvenlik4€1.900Ekim
Uluslararası İlişkiler4€2.900Ekim
Uuslararası İşletme ve Müzakere Yönetimi4€2.900Ekim
Uluslararası Tarih ve Güvenlik Çalışmaları4€2.900Ekim
Uluslararası Barış ve İhtilaf Çalışmaları4€2.900Ekim

Collegium Civitas Yüksek Lisans Başvuru ve Kayıt

Collegium Civitas Başvuru ücreti 75€, kayıt ücreti 110€’dur. Öğrencilerimizin gerekli evraklarla beraber başvuruları yapıldıktan sonra ön kabul belgesi alan öğrencilerimiz eğitim almak istedikleri bölümün harç ücretini ödeyerek esas kabul belgesi almaya hak kazanırlar.

Üniversitede İngilizce hazırlık programı bulunmamaktadır. İngilizce seviyesi yeterli olmayan adaylarımız Polonya’da yüksek lisans sayfamızdaki okullardan seçeceğimiz en kapsamlı hazırlık eğitimlerinden birini alabilir ya da üniversite öncesi Gateway (İngilizce hazırlık) programlarından birine katılarak yeterli İngilizce seviyesine ulaşabilirler.

Adayların Collegium Civitas’a yüksek lisans başvurusu ve kaydı yaptırabilmesi için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

 1. Lisans mezuniyetinin kanıtlanması,
 2. Yeterli düzeyde İngilizce biliyor olduğunun kanıtlanması,
 3. Başvuru işleminin doğru bir şekilde tamamlanmış olması.

Öğrencilerimiz başvurudan vizeye, konaklamadan Polonya’da alacakları hizmetlere kadar çok geniş bilgiyi danışmanlarımızdan edinebilirler.