GATEWAY NEDİR?

Yurtdışında eğitim alma vizyonuna sahip bir veli ve öğrenci olarak sizlerin bir konuda daha bilgilendirilmenizi çok önemsiyoruz. İngilizce hazırlık eğitimi, yurtdışında okuyacak olan öğrencilerin eğitim süreçlerini, motivasyon, performans ve başarılarını doğrudan etkileyecek olan çok hayati bir dönemdir. Macaristan, Polonya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde üniversite eğitimi çok kaliteli olmasına rağmen, konuşulan dil İngilizce olmadığı için, bu üniversitelerin verdikleri hazırlık eğitimleri çoğu zaman öğrencileri yeterli seviyeye getirememektedir. Bundaki temel nedenler sınıfların “çoğunluğunun Türk, Ukraynalı ve Çinli öğrencilerden oluşması”, öğretmenlerin İngiliz olmaması, sınıf ve sosyal çevrenin İngilizce pratiği imkanını sınırlı veriyor olmasıdır. ELT olarak, bu şartlar altında İngilizceyi akademik seviyede öğrenip, kullanmaya hazır olmanın, birçok öğrenci için oldukça zor olduğunu önemle belirtmek ve sizi bu konuda bilgilendirmek isteriz.

Bu durumun bilincinde olarak son yıllarda, öğrencilerimize yurtdışı dil okullarımızın kontrol ve güvencesinde, İngilizcenin resmi dil olarak konuşulduğu İngiltere, Kanada, İrlanda, Amerika ve Malta’da British Council akreditasyonuna sahip farklı lokasyonlarda İngilizce hazırlık yılı organizasyonunu başlattık. Bu seçenekleri oluştururken bu eğitimin içerik olarak öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, maliyet olarak da Macaristan ve Polonya’da geçirilecek bir akademik yılın masraflarını geçmeyecek maliyette olmasına özen gösterdik. Buna ek olarak, öğrenci ve velilerimizin kendinizi rahat hissetmeniz için tercih ettiğiniz üniversitelere yerleştirilme ve aynı danışmanlık hizmetlerinin ikinci yıl da ücretsiz olarak verilmesinin garantisini de sözleşmenize ekledik. Bu sayede öğrencimiz, aynı maliyetlerle, İngilizce hazırlık eğitimini ana dili İngilizce konuşulan ülkelerde iyi biçimde alabilecek, bu eğitimin ardından arzu ettiği üniversiteye yine ELT güvencesinde yerleştirilecek ve yurtdışında eğitim deneyimini mükemmel bir başarı öyküsüne dönüştürebilecek.

Aşağıda İngilizce hazırlık eğitimi seçeneklerinizin akademik olarak karşılaştırmasını sizlere sunuyoruz. Lütfen dikkatle inceleyiniz. Amacımız karar aşamasında tüm olasılık ve seçeneklerin farkında olmanızı sağlamak, akademik danışmanlık görevimizi yerine getirmektir.

Akademik Analiz

İngilizce hazırlık eğitimini en verimli biçimde nasıl alabilirsiniz?
Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde İngilizce hazırlık eğitimi alacak olan öğrencilerin, bu eğitimi bu ülkeler yerine, ana dili İngilizce olan ülkelerde almayı tercih etmelerini öneriyoruz. Bunun nedenlerini, birçok farklı kriterde bu seçenekleri karşılaştırarak dikkatinize sunuyoruz. Kriterleri dikkatle incelerseniz, bunun gerekliliğini siz de net olarak görebilirsiniz.

Hatırlatmalar:

  1. ELT size İngilizce hazırlık eğitimini her iki seçenekle de sunmakta, tercihi size bırakmaktadır.
  2. Tüm seçeneklerde bir öğrencinin bir akademik yıl boyunca yapacağı toplam maliyetler yaklaşık olarak aynıdır. Seçenekler arasında maliyet farklılığı yoktur.
  3. Bu ülkelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimize üniversite yerleştirme hizmeti sözleşmeli ve ücret iade garantili olarak verilmektedir.
  4. Öğrencinin hem dil öğrenmek için gideceği ülkede hem de üniversite eğitimi alacağı ülkedeki ilk yılı boyunca, yani iki yıl süreyle, ELT danışmanlık hizmetleri kesintisiz olarak verilmekte, bu da sözleşme ile garanti edilmektedir.
  5. Bu hizmetler için sözleşme dışında ek bir ücret talep edilmemektedir.
  6. Dil eğitimleri tüm uluslararası akreditasyona (British Council vb.) sahip dil okullarında verilecektir.

Kriter: Bir Akademik yılda öğrencinin toplam masrafı

Diğer Ülkeler: 7500 – 8000 Euro
İngiltere/Malta: 6500 – 8000 Euro
Öğrencinin bir akademik yıl boyunca diğer ülkede eğitim, konaklama, beslenme ve ulaşım için yapacağı harcama ortalama 7500 – 8000 Euro olacaktır. ELT dil okulu seçenekleri, bu oran düşünülerek oluşturulmuş olup, öğrencinin aynı harcamayı yaparak İngilizceyi anadil olarak konuşan bir ülkede en iyi biçimde öğrenebilmesini ve yaşamı boyunca bir daha İngilizce eğitimine ihtiyaç duymamasını temin etmektedir. Normalde oldukça pahalı olan bu eğitimi ELT size çok ekonomik ve avantajlı bir paket olarak sunuyor.

Kriter: Öğretmen Kalitesi

Diğer Ülkeler: Üniversitenin tahsis edeceği bir Macar ya da Polonyalı İngilizce öğretmeni
İngiltere/Malta: British Council onaylı, İngiliz İngilizce öğretmeni
Diğer ülkelerde dersleri verecek olan öğretmen üniversitenin tahsis edeceği yerli bir İngilizce öğretmeni olmaktadır. Bu uygulama Türkiye’de de geçerli olup, ülkemizde de hazırlık eğitimi alan öğrenciler İngilizce öğrenememektedir. Öte yandan ELT Gateway School öğrencilerine, akredite İngiliz öğretmenlerce, British Council standartlarına uygun olarak İngilizce dersi verilmektedir.

Kriter: İngilizcenin öğrenileceği ülke

Diğer Ülkeler: Macaristan, Polonya
İngiltere/Malta/Kanada/İrlanda: İngiltere, Malta
Yabancı dil en sağlıklı olarak konuşulduğu, yaşandığı yerde öğrenilir. İngilizce öğrenmek için İngiltere ve Malta, anadili İngilizce olmayan her ülkeye göre daha doğru ve mantıklı bir seçimdir.

Kriter: Derslikteki Öğrenci Sayısı ve Türk öğrenci oranı

Diğer Ülkeler: 25 / 20
İngiltere/Malta: 15 / 4
Diğer ülkelerde üniversiteler İngilizce hazırlık gruplarını maalesef “sadece” Türkiye’den gelen öğrenciler için açmaktadır. Çünkü bu ülkelere eğitim için gelen ve İngilizce seviyesi bu kadar düşük olan başka bir ülke bulunmuyor. Bu durum ise üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfındaki öğrencilerin neredeyse tamamının Türkiye’den olmasına neden olmaktadır. ELT Gateway okulları ise dünyanın birçok farklı ülkesinden öğrencilerin İngilizce öğrenmek için geldiği okullar olup, derslikle bulunan milliyetlerin oranı kontrol altında tutulmaktadır.
Sınıfta Türkiye ya da başka bir ülke öğrencisi sayısının baskın olmasına izin verilmemekte, uluslararası bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Kriter: Öğrencinin ders dışında pratik ortamı

Diğer Ülkeler: % 5
İngiltere/Malta: % 100
Diğer ülkede öğrencinin öğretmeni yerel bir öğretmen, sınıf arkadaşlarının büyük bölümü Türkiye’den ve dışarıda konuşulan dil de farklı bir dil olacağından, İngilizce pratik olanakları doğal olarak çok kısıtlı olacaktır. ELT Gateway okullarında ise hem ders hem sosyal hayat hem de ev hayatında öğrenciler İngilizce ile iç içe yaşamakta, İngilizceyi yaşamlarının bir parçası olarak öğrenmektedir.

Kriter: Öğrencinin dönem bitiminde İngilizce seviyesi

Diğer Ülkeler: Intermediate
İngiltere/Malta: Upper-Intermediate / Advanced
Öğretmen niteliği, grup sayısı, grup niteliği, pratik ortamı ve diğer unsurlar göz önüne alındığında, İngilizce hazırlık eğitimini ELT Gateway okullarında alan bir öğrencinin geleceği seviye, doğal olarak diğer ülkede hazırlık eğitimi alan öğrencilerden tüm alanlarda ( özellikle de konuşma) çok daha ileride olacaktır. Bu avantaj öğrencinin bölüme başladığında dersini daha iyi anlamasını, sosyal çevreye hemen adapte olmasını ve çok daha başarılı olmasını da sağlayacaktır.

Kriter: Öğrencinin üniversitede derse başlamaya hazır olma olasılığı

Diğer Ülkeler: %50
İngiltere/Malta: %90
Diğer ülkelerde İngilizce eğitim almayı tercih eden öğrencilerin önemli bir bölümü daha İngilizce hazırlık döneminde başarısız olmakta, motivasyonunu kaybetmekte ve bölüme başlayamadan eğitimi bırakabilmektedir. İngilizce eğitimini tamamlamış olarak gelen öğrenciler ise bölümlerine hemen başlamakta, başarısızlık duygusu yaşamamakta, çok daha iyi motive olmakta ve yüksek bir özgüvenle lisans eğitimlerine başlamaktadır.

Kriter: Adaptasyon

Bazı öğrenci ve veliler “adaptasyon sürecinde iyi olur” anlayışıyla hazırlık yılında diğer ülkede İngilizce eğitimi almayı tercih etmek gerektiğine inanırlar. Bu hatalı bir yaklaşım olabilir. Öğrencilerin öncelikle ihtiyacı, ailelerinden uzakta, başka bir ülkede yaşamaya alışma adaptasyonu ve özgüvenidir. Bu özgüvenin nerede kazanıldığı önemli değildir. Hazırlık eğitimini İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede alan öğrenci, dili hızla öğrenecek, sosyal hayatta hemen kullanmaya başlayacak, önce yakın çevreye sonra da ülkeye hemen adapte olacaktır. Bu onda büyük bir özgüven oluşturacak, İngilizce bilmenin, kendisine dünyanın her yerini yaşanılır ve kolay alışılır olacağı özgüvenini verecektir. Öğrencinin daha sonra üniversite eğitimi için gideceği ülke ve çevre adapte olması, çevre edinmesi ve sosyalleşmesi onun için zaten çok kolay ve doğal olacaktır.

Globalleşen dünyada iyi derecede İngilizce konuşabilen biri, sahip olacağı sosyal özgüven ile dünyanın her yerine hemen adapte olur.

SONUÇ

Yukarıdaki kriterler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, İngilizce hazırlık eğitimi için İngiltere, Kanada, İrlanda, Amerika ve Malta’da ELT Gateway okullarını tercih etmenin hem daha doğru hem de başarı oranı çok daha yüksek bir çözüm olduğudur.

Gateway İngilizce Hazırlık programı için hazırlanmış özel dil okulu paketlerimiz

Amerika

gateway amerika ilscgateway amerika stafford house

Kanada

gateway kanada ilscgateway kanada ilac

İngiltere

gateway ingiltere oxfordgateway ingiltere blc

İrlanda

gateway irlanda cesgateway irlanda griffith

Malta

gateway malta esegateway malta linguatime

Yurtdışında İngilizce Hazırlık

Yüksek lisans dil hazırlık programları