YÖK’ün Denklik İşlemlerinde Değerlendirme Kriterleri

YÖK’ün Denklik İşlemlerinde Değerlendirme Kriterleri

6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca;

 • Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,
 • Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,
 • Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınıp tanınmadığı,
 • Denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi,
 • Mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı,
 • Kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı,
 • Pasaport giriş-çıkış kayıtları, ülkede kalış süresi,
 • Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen belgeler dışında istenilen bilgi ve belgelerin uygunluğu.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısına göre denklik ön koşulları:

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl; CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings ve Times Higher Education (THE) World University Ranking tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1.000 üniversite içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, mezuniyet sonrası denklik işlemlerinde ön koşul olarak;

 • 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş olmalarına
 • Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 50 bin, Diş Hekimliği alanındaki sıralamada ilk 80 bin, Eczacılık alanında sıralamada ilk 100 bin, Hukuk alanında ilk 125 bin , Mimarlık alanında ilk 250 bin ve Mühendislik alanında ilk 300 bin içinde yer almalarına
 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almalarına
 • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerektiğine