Teach USA Nedir?

Teach USA (Teach in the USA – Amerika’da Öğretmenlik) Programı Nedir?

Teach USA programı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kontrolünde yürütülen bir kültürel değişim ve eğitim programıdır. Türkiye’nin de dahil olduğu bir çok ülkeden öğretmenlerin ABD’de ilk ve orta dereceli okullarda beş yıla kadar öğretmenlik yapma imkanı sağlayan bu program, Amerikan okullarında Amerikalı öğretmenlerle aynı maaşları alarak yurtdışında çalışma deneyimi elde etme ve Amerika’da yaşama şansına sahip olmak isteyen aday öğretmenler için mükemmel bir fırsatlar bütünüdür.

Teach USA programı Türkiye’den yoğun talep görüyor

Türkiye’de eğitim fakültesi mezunu öğretmen adaylar öğretmenlik mesleğine ilk adımı atabilmek için KPSS’ye girmek zorundadırlar. Birçok öğretmen adayı bu sınava defalarca girmesine rağmen atanamamaktadır. Yine bazı branşlarda çokça öğretmen alımı yapılırken bazı branşlarda alım yapılacak sayı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bu durum öğretmen adaylarının en verimli zamanlarında motivasyonunu ve enerjisini düşürmekte, eğitim öğretim alanında kendilerini geliştirmekten alıkoyup sadece sınavlara hazırlandıkları ve bilgilerini tazeleyemedikleri bir sürece girmelerine sebep olmaktadır.

Başvuru kriterlerini sağlayan adayların Amerika’da 5 yıla kadar öğretmen olarak çalışıp yaşamaları her anlamda kendilerini geliştirmek için büyük bir şans olacaktır. Yurtdışında eğitim verme, Amerika’daki yaşama adapte olma, farklı kültür ve milletlerden binlerce öğrenci ve öğretmenle etkileşime girme tecrübesi hem kariyerinize hem de kişisel gelişiminize büyük katkı sunacaktır.

Teach USA Programının Kazanımları

Kamu Diplomasisinin bir parçası olarak köklü ilişkiler inşa edecek, ülkenizi çok farklı milletler nezdinde temsil edeceksiniz.

Kültürel Çeşitlilik hissedeceğiniz ülkede çalışarak ufkunuzu genişleteceksiniz ve yeni kültürlere adapte olarak bilgi ve genel kültürünüzü zenginleştireceksiniz.

Networkünüz uluslararası öğrenci ve öğretmenlerle çalışarak çok daha fazla genişleyecek ve kariyer planlamanıza global perspektiften bakacaksınız.

Amerika’da öğretmenlik yapmak gibi uluslararası prestije sahip bir iş deneyiminiz olacak, alacağınız maaş ile Amerika’da yaşam masraflarınızı rahatlıkla karşılayacaksınız.

Kimler Başvurabilir?

Teach USA programına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar:

 • Türkiye’deki üniversitelerden ya da Türkiye’den mezun öğrencilerle eş değer diploma veren yurtdışındaki üniversitelerinden mezun (Master mezuniyeti başvuru aşamasında avantaj sağlar)
 • Lisans mezuniyetinin ardından en az 2 yıl MEB’e bağlı bir okulda çalışmış olma (5 yıl ve üzeri tecrübe başvuru aşamasında avantaj sağlar)
 • Çok iyi derecede İngilizce konuşma ve yazma becerisi (IELTS 6 -6,5 seviyesinde)
 • ELT ön mülakatını başarıyla geçmiş olmak

Teach USA Programı Başvuru Süreci

Başvuru Aşamaları

AŞAMA
1
BAŞVURU
AŞAMA
2
DEĞERLENDİRME
AŞAMA
3
İŞE ALIM
AŞAMA
4
VİZE
AŞAMA
5
VARIŞ ÖNCESİ ORYANTASYON
AŞAMA
6
VARIŞ İŞLEMLERİ

Yukarıdaki kriterleri sağlayan adaylar ELT yetkilileriyle bir ön görüşme yaparlar. Kritlerileri sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilir, İngilizce seviyeleri ölçülür. Programa başvuru için IELTS, TOEFL gibi uluslararası sertifika sunma zorunluluğu olmasa da çok iyi seviyede İngilizce bilgisi aranır, adayların İngilizce seviyeleri herhangi bir sertifikaya sahip değiller ise ELT ön görüşmesinde yapılacak bir test ile ölçülür.

Kriterleri sağlayan ve İngilizcesi yeterli olan adaylar için program başvurusu için gereken evrak listesi hazırlanır.

ELT uzmanları aracılığıyla adayın başvurusu yapılır ve Department of State’e bağlı yetkili sponsor kuruluş tarafından ikinci görüşme online olarak gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucu adaylara kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş sağlanır. Olumlu dönüş alan adaylar bir sonraki aşamaya geçerek eyalet belirleme, okul belirleme, başvuru evraklarının konfirmasyonu, vize ve Amerika’ya gidiş sürecine hazırlanır.

Hangi branşlarda öğretmen alımı yapılmaktadır?

Teach in the USA programı kapsamında Amerika’daki bir çok farklı eyalet öğretmen alımı yapmaktadır. Amerika’daki okulların isteklerine uygun branş öğretmenlerinin belirlenmesi yetkili sponsor kuruluşun sorumluluğundadır. İngiliz dili ve edebiyatı ya da İngilizce öğretmenliği mezunları malesef kontenjan azlığından ve çok yüksek kriter gereksinimlerinden dolayı ELT servis sağlayıcısı tarafından kabul edilmemektedir. Eyaletler ve okullara göre değişmekle beraber aşağıdaki branşlardan mezun öğretmenler kriterleri sağlamaları durumunda Teach in the USA programına başvurabilirler.

 • Maths
 • Science
 • World languages (Chinese, Spanish, ESL)
 • Special education
 • Art
 • Music
 • Primary School

Teach USA Başvuru Tarihleri

İlgili adaylar yıl içerisinde diledikleri zaman ELT’ye ön görüşme için başvuru yapabilirler. Resmi başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri, Amerika’ya varış ve eğitim başlangıç tarihlerini aşağıda görebilirsiniz ;

Başvuru başlangıç tarihi: 1 Şubat
Başvuru bitiş tarihi: 11 Haziran
Amerika’ya varış tarih aralığı: 15 Temmuz – 15 Ağustos
Akademik Takvim: Ağustos – Mayıs

Başvuru Evrakları

Teach in the USA programına ön başvuru için aşağıdaki evraklar hazırlanmalıdır. Kabul edilen adaylardan ekstra evrak talep edilebilir, ELT tüm başvuru ve evrak hazırlama sürecinde öğretmenlerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Ancak kabul edilen öğretmenlerimiz Amerika’daki 1 yıllık tecrübelerinin ardından yasal sponsora J-1 sağlık sigortasını da kapsayan 1,750$ program uzatım ve sigorta bedelini ödemelidirler.

 • Fotoğraf
 • Pasaport Kopyası
 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploma ve Transkript
 • Okul yöneticilerinden profesyonel referans mektupları

Amerika'da Yaşam Masrafları

Amerika’da Yaşam Giderleri

Konaklama400 – 1.000 $ (USD)
Faturalar100 – 175 $ (USD)
Cep Telefonu50 – 100 $ (USD)
Yeme & İçme200 – 300 $ (USD)
Giyim50 – 100 $ (USD)
Ulaşım & Sosyalleşme100 – 200 $ (USD)

Başvurunuzdan Amerika’ya varışınıza kadar ELT size profesyonel destek veriyor!

Türkiye’de

Amerika’da

 • En uygun eyalet ve okul seçiminde profesyonel destek
 • J1 vize başvurusu ve resmi süreçte birebir danışmanlık desteği
 • Yolculuk koordinasyonu
 • Gidiş öncesi oryantasyon ve detaylı bilgilendirme
 • Konaklama bulunmasında asistanlık
 • Banka hesabı açılması
 • Sağlık sigortası desteği
 • “Teaching Licence” alınmasında danışmanlık
 • 7/24 acil durum desteği

Teach USA Konusunda Sık Sorulan Sorular

J1 kültürel değişim programları için kullanılan bir vize türüdür. J1 Değişim Ziyaretçi Programının 14 kategorisinden biri de ‘'Teacher''dır. Program kalifiye yabancı uyrukluların uygun özel ve devlet Amerikan Okullarında ilköğretim ve ortaöğretim bölümlerinde (K-12) 3 yıla kadar çalışmasını sağlar. Bu sürecin ardından öğretmenler programlarını 12 ya da 24 aya kadar da uzatabilirler. J1 vize programının katılımcıları Amerika'da katılacakları Teach in the USA programı süresince kalabilir, ayrıca programın başlamasından 30 gün önce ülkeye gelebilir ve program bittikten sonra 30 gün daha kalabilirler. Program kurallarının dışında ülkede kalmak vize şartlarının ihlali sayılacaktır.
DS 2019 Formu Değişim Ziyaretçisi (J-1) olmak için gerekli bir uygunluk sertifikasıdır. Bu form olmadan J1 vizesi almak ve kültürel değişim programına katılmak mümkün olmayacaktır. Sadece Dışişleri Bakanlığının atadığı sponsorlar Değişim Ziyaretçisi Statüsüne Uygunluk Sertifikası (J-1 DS 2019 Formu) verebilirler. Sponsorlar devletin kurallarına uygun şekilde ziyaretçileri inceler ve ilgili kriterlere göre uygun olup olmadıklarını belirleyebilirler. Bu kuralların ihlal edilmesi hem sponsor kuruluş hem de katılımcı açısından yasal yaptırım ile sonuçlanır, bu sebeple adaylar ELT'nin ardından sponsor kuruluş ile de görüşür, yeterlilikleri ve Amerika'daki sürece bağlılığı konusunda sponsora garanti verir. Yine sponsor görüşmesinde uygun bulunan aday kendisiyle çalışmak isteyen okul yöneticisiyle online bir görüşme yapar ve ardından kabulünü alır.
Teach in the USA programına katılacak Öğretmenlerimizin aşağıdaki durumlara uygun olması gerekir:
 • Uyruklu oldukları ya da yasal olarak ikamet ettikleri ülkede ilk ve orta öğretim okullarında öğretmenlik yapabilecek özelliklere sahip olmak.

 • Kendi ülkelerinde ya da yasal olarak ikamet ettikleri yerde öğretmen olarak çalışıyor olmak, eğer böyle bir durum yoksa son 12 aylık zaman diliminde Amerikan üniversitelerinin diplomasına denk bir genel eğitimden geçmiş olmak ya da öğretmenlik yapabilmek için belli bir alanda uzman olduğunu kanıtlayabilmek.
 • Eğitim ya da öğretmenlik yapılacak belli bir alanda Amerikan Üniversitelerinin diplomasına denk bir diplomaya sahip olmak.
 • Amerika dışında K-12 kurallarına uygun MEB'e bağlı bir okulda en az 2 yıl (24 ay) öğretmenlik deneyimine sahip olmak.
 • Amerika'da öğretmenlik yapabilecek özelliklere sahip olmak.
 • İngilizce konusunda yeterli seviyede olmak. (Adayın İngilizce seviyesinin Amerika'daki okullarda eğitim verebilecek düzeyde olması gerekir)
 • İyi bir referansının olması ve karakter özelliklerinin iyi olması.
 • Amerika'ya tam zamanlı öğretmenlik yapma maksadı ile gelmeyi amaçlamak; burada anaokulu, ilkokul ya da ortaokulda öğretmen olarak çalışmayı istemek (anaokulu öğretmenleri tam zamanlı çalışırlar ve anaokulu seviyesinde çalışacak kişilerin sadece okulun istediği dilde eğitim verecek düzeyde olması gerekir).
Gerekli kriterleri sağladığınız sürece başvuru yapmanıza engel olacak bir yaş sınırı yoktur.
Adayın kendi ülkesinde ilk ya da ortaokul düzeyinde öğretmenlik yapabilecek özelliklere sahip olması ve en az iki yıl yine ilk ya da ortaokul düzeyine öğretmenlik deneyiminin olması gerekmektedir. Yarı zamanlı öğretmenlik, stajyerlik ya da ilgisiz alanlarda öğretmenlik yapmış olmak Teach in the USA programına girmek için uygun değildir. GEC okulları genellikle ilk ya da ortaokul düzeyinde öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenleri kabul etmektedir. Okul müdürü ile yapılacak mülakat sırasında yapacağınız derslerle ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi paylaşımı yapmanız gerekecektir.
GEC öğretmenlerden sponsorluk ya da programa katılıp yer değiştirmek için herhangi bir ücret talep etmez. Ancak vize başvurusu yaparken sorumlu olduğunuz bazı ücretler vardır. Ayrıca bireysel olarak katılacağınız programa göre diğer masrafları da üstlenmeniz gerekebilir

PROGRAM ÜCRETLERİ

Program Sponsorluk Ücreti$ 0,00ELT danışmanlığı ve sponsorluk tamamen ücretsizdir
İş Yerleştirme$ 0,00ELT iş yerleştirme hizmeti tamamen ücretsizdir
Sağlık Sigortası$ 0,00ELT sponsoru katılımcılara program kurallarına uygun olan minimum kapsamlı sigorta yapma imkanı tanır
SEVIS Ücreti$ 0,00ELT ve sponsoru SEVIS ücreti talep etmez

VARIŞ ÖNCESİ MASRAFLAR

ABD Vize Ücreti$ 160İş yerleştirme ve kabulden sonra vize görüşmesi için konsolosluğa ödenir
Başvuru Evraklarının Hazırlanması$ 250 – $ 500J1 vizesine başvurmak için gerekli belgeleri hazırlarken evrak çevirileri ve diğer işlemler için belirli ücretler ödemeniz gerekebilir.
Uçak Biletleri$ 500 – $ 1000ABD'ye uçuşunuz ve varıştan sonraki ulaşım ücretleri
J-2 Aile Bireyleri için Başvuru (İSTEĞE BAĞLI)$ 750 / YıllıkAmerika'ya giderken yanınızda eşinizi ve çocuğunuzu götürmek istiyorsanız bu kişiler için ödenecek J-2 vizesi başvuru ücretidir. Bu durum ancak sponsorumuz GEC'in onayına bağlıdır. J-2 katılımcıları ABD'de sağlık sigortası yapmak zorundadırlar.
Programın kuralları gereği tüm ziyaretçi değişim öğretmenlerine Amerika'daki öğretmenlerle aynı maaş verilir. Eğitim düzeyinize, öğretmenlik deneyiminize, çalışacağınız lokasyona, bölge kurallarına, öğretmenlik yapacağınız okula göre değişmekle birlikte GEC öğretmenleri yıllık 30.000 ila 50.000 dolar arasında kazanırlar.
J1 vizesi ile Amerika'ya gelmeyi düşünen biri olarak lütfen aşağıdaki bilgileri özel olarak dikkate alın. Bunlar ödenecek aylık masraflardır ve yaşadığınız yere, yaşam tarzınıza ve ailenizin büyüklüğüne göre bu giderler artabilir. Büyük şehirlerde yaşamak küçük şehirlere göre çok daha masraflıdır.
 • Ulaşım: 350 ila 650 $
 • Barınma ve Eşyalar: 500 ila 1.000 $
 • Telefon: 50 ila 100 $
 • Yemek: 250 ila 300 $
 • Kıyafet: 250 ila 300 $
 • Eğlence ve Seyahat: 100 ila 200 $
Öğretmenlerimizi kendi özelliklerine ve deneyimlerine uygun olarak istediğimiz yere yerleştirme hakkına sahibiz. GEC öğretmenleri genellikle Güney Eyaletlerindeki ilk ve ortaokullara yerleştirilirler. Buna karşılık GEC öğretmenlerini ihtiyaca göre ülkedeki istediği bir yere yerleştirebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışacak öğretmenlerimizin yerleşecekleri okul ve eyaletler ihtiyaç doğrultusunda sponsor kuruluş tarafından belirlenir?
Öğretmenlerin ve okulların beklentileri ile tercihlerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak lütfen öğretmenlik yapılacak ders, açık pozisyon, okulun tercihi, zamanlama, dil bilgisi gibi farklı koşullar nedeniyle istenilen yerde öğretmenlik yapamayabileceğinizi unutmayın. Bu süreçte esnek olmanız ve özellikle bir şehir ya da eyalet belirleyemeyeceğinizi bilmeniz gerekir.
ELT sponsor kuruluşu GEC, size tamamen yerleşene kadar okulunuza yakın bir ev verir. Burada kalırken kendinize kalıcı olarak barınacak ev tutmanız ya da paylaşımlı daire bulmanız gerekir. Öğretmeler Amerika'da kaldıkları sürede ev masraflarını kendileri karşılarlar.
Evet. Aile üyeleriniz (21 yaşın altındaki çocuklar) J2 dependent vizesi kapsamında Amerika'da kalabilir, okula gidebilir ve hatta çalışabilirler. Eğer tüm programınız boyunca yanınızda gelen kişilerin de sizinle kalmasını isterseniz J2 vizesine başvurmalıdırlar. ELT'nin sponsor kuruluşu GEC, yanınızda gelecek kişilerin uygun olup olmadığına kendisi karar verir. J2 vizesi kapsamında yanınızda gelecek kişi sayısı sınırsız olup ilgili ücretler de buna göre artacaktır. J2 vizesi ile Amerika'ya gelen kişilerin sağlık sigortası yaptırması zorunludur. Çevreye alışıp tamamen yerleştikten sonra ailenizi yanınızda getirmeniz çok daha kolay olacaktır, bu sebeple ilk varışta öğretmenlerimizin bireysel olarak gelmelerini tavsiye ediyoruz.
J1 kapsamında gelen değişim ziyaretçilerinin J2 vizesi ile yanlarında getirmek istedikleri kişilerin masraflarını karşılayacak durumları olması gerekir. Bölgede yaşarken yiyecek, sigorta, çocuk bakımı, barınma gibi farklı masrafların çıkabileceğini unutmamalısınız. Bölgeye tamamen alışıp yerleştikten sonra aile üyelerinizi getirmenizi tavsiye ediyoruz çünkü onların masraflarını da maaşınızdan ödemeniz gerekecek.
Öncelikle işe giren bireyler diğer öğretmenler gibi yıllık bir ödeme ile ücretlendirilirler. Farklı bir durum olduğu ifade edilmediği sürece öğretmenler Amerika'da yılın 10 ayı çalışmakla yükümlüdürler. Öğretmenlerin ödemeleri farklı koşullara göre değişebilir: mesela bazı öğretmenler 12 aylık çalışmış gibi 10 aylık maaş alır ancak diğerleri tatiller için ödeme alamaz.
Hayır. Sosyal Güvenlik Numaranız olmadan ödeme almaya ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

Sosyal güvenlik kartı başvurusu yaptığınızda size öncelikle geçici bir numara verilir. Çalıştığınız okul kalıcı sosyal güvenlik kartınızı alıncaya kadar bu numara ile size ödeme yapmaya devam eder.

Programın bir gerekliliği olarak Amerikan Üniversitelerinin diplomasına denk bir diplomanız ya da belli bir alanda uzman olduğunuzu gösteren akademik belgeniz olması gerekir. Bu denkliği almak için sponsor kuruluş GEC'in önerdiği aşağıdaki değerlendirme şirketlerinden bir tanesine yine aşağıda görebileceğiniz gerekli evraklar listesini göndermeniz gerekmektedir. Course by Course değerlendirmesinin ardından alacağınız yeterlilik belgesi ile yeterliliğiniz almış olacak ve diğer prosedürlere geçeceksiniz.
Başvuru EvraklarıGEC Tarafından Önerilen Şirketler
 • Transcripts of graduate and undergraduate degrees (original)
 • All diplomas and relevant certificates (original)
 • Official English translations of all transcripts and certificates
 • Resume in English
 • Copy of your passport
ECE: www.ece.org
WES: www.wes.org
GEC only accepts credential evaluation reports of NACES (National Association of Credential Acreditation Services) approved companies. For a complete list, visit: naces.org
Öğretmenlik programınız sırasında art arda 30 gün boyunca Amerika dışına seyahat etmeniz mümkündür. Seyahat etmeden önce sponsor kuruluşa DS 2019 Formunu yollamanız ve seyahat onayı için sponsor kuruluşumuz GEC'ye 30$ ödemeniz gerekmektedir. GEC'nin vereceği imzalı belge ile ülke dışına çıktıktan sonra sınırdan sorunsuz geçebilirsiniz. İmza bir yıl geçerlidir. Seyahate çıkmadan üç hafta önce bu konuda GEC ile iletişimize geçmeniz ve seyahatinizi onaylatmanız gerekmektedir. Seyahatiniz dönüşü Amerika'ya yeniden girebilmek için pasaportunuzda birden çok giriş hakkını tanıyan Multiple Visa olması gerekir. Eğer tek bir giriş vizeniz varsa ya da vizeniz bitmişse seyahatten önce GEC ile iletişime geçmeli ve gerekli belgeleri hemen tamamlamalısınız.
GEC onay vermediği sürece öğretmenlik yaptığınız yeri değiştirmeniz mümkün olmayacaktır. Katılımcıların DS 2019 Formunda adı geçen okuldan maaş alması zorunludur. Eğer finansal durumunuz ya da farklı koşullar nedeniyle okulunuzu değiştirmek istiyorsanız GEC ile iletişime geçebilir ve farklı bir alanda uygun okul olup olmadığını sorabilirsiniz. Vize sponsoru olarak sadece sponsor kuruluş olan GEC öğretmenlik yapılacak yere karar verebilir ya da değiştirebilir.
Hayır. Değişim Ziyaretçisi Öğretmenler sadece DS 2019 Formunda yer alan okullarda çalışabilir. Farklı bir işten maaş alamazsınız ve yasal olarak farklı bir işten para kazanmanız mümkün olmayacaktır.
Program 3 sene geçerlidir. 3 senenin bitiminde 12 ya da 24 ay daha uzatma şansınız bulunmaktadır. Program boyunca Amerika'daki eğitim, seyahat ve program kuralları gereği DS 2019 (Uygunluk Sertifikası) süreniz bittikten sonra Amerika'da 30 gün daha kalmanız mümkündür. Bu kurala uymanız çok önemlidir. Eğer DS 2019 belgenizdeki süre bittiğinde okuldaki işiniz bitmediğinde konuyla ilgili GEC ile iletişime geçin.