GÜNEY FEDERAL ÜNİVERSİTESİ

Güney Federal Üniversitesi (Southern Federal University – SFU), Rusya’daki en büyük bilim ve eğitim merkezlerinden biridir. Daha önce Rostov Devlet Üniversitesi adıyla bilinen Güney Federal Üniversitesi, 1915 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin Rostov-on-Don ve Taganrog’da bulunan iki kampüsünde yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim görmektedir.

Güney Federal Üniversitesi, dünya çapında çok sayıda tanınmış üniversite ve araştırma merkezi ile işbirliği yapmaktadır. SFU, klasik bir üniversitenin geleneklerini yenilikçi altyapı ile birleştirmektedir. İnovasyon ve araştırma alanında ilerici bir üniversite olan Güney Federal Üniversitesi, sahip olduğu network sayesinde, mezunlarına gerek akademik hayatlarının devamı gerek sektörde çalışma hayatı anlamında büyük fırsatlar sunmaktadır. Okulun araştırmalar için sahip olduğu fiziksel olanaklar da öğrenciler için oldukça büyük bir ayrıcalık durumundadır.

SFU, Bologna sürecine aktif olarak katılır ve mezunları Avrupa Diploma Eki alırlar. SFU; bilgi teknolojisi, akıllı malzemeler, nanoteknoloji, geleceğin tıbbı ve robotik alanında dünya çapında araştırmalar yürütmektedir. Öğrenciler, Güney Federal Üniversitesi’nin uluslararası laboratuvarlarında, bilimsel merkezlerinde ve mühendislik merkezlerinde araştırma yapabilir ve prototip üretebilirler.

Güney Federal Üniversitesi (Southern Federal University), QS Dünya Sıralaması 2022’de 531. sırada yer almıştır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Güney Federal Üniversitesi (SFU) son başvuru tarihi;
Güz dönemi başlangıcı için 15 Haziran,
Bahar Dönemi başlangıcı için 15 Aralıktır.

BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

Her yıl 78 ülkeden 2.500’den fazla uluslararası öğrenci Güney Federal Üniversitesi‘nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim görmektedir. Uluslararası öğrenciler, Rus dilini öğrenmek için hazırlık yılına kaydolma fırsatına sahiptir.

Güney Federal Üniversitesine başvurmak isteyen adayların;

Başvuru formunu doldurmaları ve pasaport fotokopisi, pasaportun noterden onaylı Rusça çevirisi ile birlikte önceki eğitimlerin diplomalarını ve transkriptlerini de içeren belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Başvurulacak bölüm İngilizce ise İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekir. Bunun dışında, istediğiniz bölümlerin kabul sınavları ve ayrıca gereklilikleri olabilmektedir.

Güney Federal Üniversitesi başvuru koşulları, kabul şartları ve kabul sınavları hakkında detaylı bilgiyi size en yakın ELT ofisinden edinebilirsiniz.

VİDEO

BÖLÜMLER VE ÜCRETLER

HAZIRLIK5000$ USD
LİSANS BÖLÜMLERİFİYAT/YILLIK (RUBLE)
Mathematics and Mechanics143,000
Applied Mathematics and Computer Science143,000
Fundamental Informatics and Information Technology143,000
Fundamental Informatics and Information Technology- ENGLISH143,000
Mathematical Support and Administration of Information Systems143,000
Physics and Astronomy: Physics, Radiophysics167,000
Chemistry167,000
Geology167,000
Geography167,000
Hydrometeorology167,000
Ecology and Natural Recourse Management167,000
Biology167,000
Soil Science167,000
Architecture186,000
Informatics and Computer Engineering175,000
Information Systems and Technologies167,000
Applied Informatics167,000
Software Engineering167,000
Information Security167,000
Radio Engineering167,000
Infocommunication Technologies and Communication Systems167,000
Electronic Instrumentation Design and Technology167,000
General Electronics ana Nanoelectronics167,000
Equipment Engineering167,000
Biotechnical Systems and Technologies167,000
Electric Power Engineeringand Electrical Engineering167,000
Automation of Technical and Production Processes128,000
Mechatronics and Robotics167,000
Applied Physics220,000
Naval Equipment220,000
Chemical Technology128,000
Biotechnology128,000
Technosphere Safety167,000
Aircraft Construction157,000
Technical Operation of Aircraft and Engines157,000
System Analysis and Management167,000
Technical Systems Management175,000
Innovation Studies167,000
Nanotechnology and Microsystems Engineering220,000
Nanoengineering220,000
Psychology150,000
Conflict Studies150,000
Economics186,000
Management144,000
HR Management143,000
Public and Municipal Administration143,000
Computer Science and Business143,000
Trading143,000
Sociology143,000
Social Work143,000
Youth Outreach Management143,000
Legal Studies219,000
World Regional Studies143,000
Political Science143,000
International Relations143,000
Advertising and PR143,000
Journalism150,000
Service Management143,000
Tourism143,000
Hotel Management143,000
Pedagogical Education:
Mathematics
Primary Education or
Physical Education
146,000
Psychology and Pedagogical Education138,000
Special Defectological Education138,000
Professional Training(BY INDUSTRY)138,000
Pedogogical Education with two majors: History and English138,000
Pedogogical Education with two majors: History and Social Studies138,000
Pedogogical Education with two majors: Mathematics and Informatics138,000
Pedogogical Education with two majors: Mathematics and Physics138,000
Pedogogical Education with two majors: Primary Education and Foreign Language for Foreign Students138,000
Pedogogical Education with two majors: Technology and Fine Arts138,000
Pedogogical Education with two majors: Physical Education and English138,000
Pedogogical Education with two majors: Geography and Economics138,000
Pedogogical Education with two majors: Foreign Language (English/ German/ French)138,000
Russian Philology143,000
Foreign Philology143,000
Linguistics143,000
History143,000
Philosophy143,000
Cultural Studies143,000
Design270,000
Russian Crafts and Decorative and Applied Arts270,000
YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ
Mathematics and Mechanics153,000
Financial Mathematics and Machine Learning- ENGLISH153,000
Mathematical Modeling and Information Systems-ENGLISH153,000
Artificial Intelligence: Mathematical Models and Applied Solutions153,000
Applied Mathematics for High Performance Computing Systems153,000
Mathematical Modeling in Engineering Sciences153,000
Mobile Application and Computer Games Development153,000
Programming of Intelligent and Cyber-Physical Systems153,000
Nanoscale Structure of Materials- ENGLISH170,000
Intelligent Materials Physics and Ecosystem Modeling170,000
Physics of Quantum Materials and Nanostructures170,000
Astrophysics and Stellar Astronomy170,000
Radiowaves Physics170,000
Multifunctional Materials170,000
Chemical Solutions to Climate Change170,000
Engineering and Geological Research in Urban Planning and Subsoil Use170,000
Ecology of The Coastal Areasand Offshore Area of the World Ocean170,000
Applied Geoecology170,000
Environmental Monitoring and Nature Protection170,000
Ecology170,000
Biophysics, Bioinformatics and Neurotechnology170,000
Genetics170,000
Management and Evaluation of Land Resources170,000
Architecture170,000
Urban Design- ENGLISH170,000
Visual Restoration of Historical and Archeological Heritage170,000
IT- Management170,000
High Performence Computing and Quantum Information Processing170,000
Development of Information Systems and Web Applications170,000
Artificial Intelligence Applied Systems170,000
System Integration and Business Process Management170,000
Intelligent Automated Systems Technologies170,000
Data and Applications Integration Technology170,000
User Interface Ergodesign170,000
Applied Geoinformatics170,000
Machine Learning and Big Data Technologies170,000
Mobile and Web Development170,000
Electronic Microwave and Quantum Devices170,000
Intelligent Electronic Warfare170,000
Microwave Technologies of Advanced Radio Engineering Systems170,000
Radio Communication Systems and Devices170,000
Internet and Wireless Technologies170,000
High-tech Systems in Medical and Acoustic Instrumentation170,000
Computer and Measuring Technologies in Equipment Engineering170,000
Digital City Technologies170,000
Intelligent Power Systems and Technologies170,000
Information Technology of Automation in Digital Manufacturing170,000
Intelligent Control of Robotic Systems170,000
Biotechnology and Bioexamination of Products170,000
Environmental and Industrial Safety170,000
Geoinformational Technologies and Satellite Monitoring in Land Planning202,000
Cyber-physical Systems Management170,000
Digital Management of Technical Facilities and Industrial Production170,000
Information and Analytical Support of Life Cycle Management Processes of Science-intensive Products170,000
Materials Science of Nanosystems245,000
Nanoengineering and Materials Technology- ENGLISH167,000
Psychology170,000
Clinical Psychology and Psychotheraphy170,000
Psychotechnologies of Intellectual and Personal Development of a Person68,000 -PART TIME
Psychology68,000-PART TIME
National and Regional Safety170,000
Business Communication and Conflict Management in Project Activities65,000-PART TIME
Business Analytics and Forensic Accounting- ENGLISH153,000
Economics, Management and Law153,000
Fundamental Economics153,000
Economics of Science and GR Technologies153,000
Marketing154,000
International Management154,000
Strategic Management154,000
Financial Management154,000
Digital Entrepreneurship154,000
Entepreneurship and Project Management154,000
International Business- ENGLISH154,000
Management and Production Engineering- ENGLISH154,000
Project Management154,000
Labor Economics and HR Management153,000
Municipal-Private Partnership153,000
Management of Socio-economic Development Projects65,000-PART TIME
Financial Intelligence (Anti-money laundering)68,000-PART TIME
Corporate Finance68,000-PART TIME
Sociology of Region: Social Analysis and Modeling68,000-PART TIME
International Protection of Human Rights- ENGLISH187,000
Criminal Justice187,000
National Safety and Human Rights Work187,000
Civil Law, Family Law: Theory and Practice187,000
Entrepreneurial and International Private Law for Business98,000-PART TIME
Judiciary and Prosecutor’s Office98,000-PART TIME
Eurasian Studies153,000
Turkey and Caucasus Macroregion: Sociopolitical and Ethnoconfessional processes153,000
Management of Regional Social and Economic Systems153,000
National Politics and Political Ideologies119,000
Transnational Relations: Russia, Asia, Europe119,000
Brand Communications in Journalism, Advertising, and PR170,000
Service and Hotel and Restaurant Business119,000
Ecosystems of Tourism, Service and Hospitality- ENGLISH153,000
Organization and Technologies of International and Domestic Tourism153,000
Digital Technologies in the Tourism and Hospitality Industry153,000
Hotel and Catering Business153,000
Education in the Field of Physical Culture and Sports153,000
Interdisciplinary Research in Education153,000
Language and Cultures: Modern Teaching Methods153,000
STEM Education Theory and Technology153,000
Innovative Processes and Technologies in the Field of Education153,000
Theory and Technologies of Primary Education153,000
Pedagogical Design and Analysis of Educational Data153,000
Fine Arts in the System of Continous Artistic Education153,000
Inclusive Education and Pedagogical Rehabilitation153,000
Russian Philology in the context of modern education153,000
Theory and Practice of Advanced Training in History and Social Studies153,000
Design of Pedagogical Systems in Biology and Chemistry Education153,000
Russian as a Foreign Language in the International Educational Space153,000
Preschool Education Management153,000
Physical Education153,000
Education in the field of Physical Culture and Sports68,000-PART TIME
Chief of a Proffesional Educational Organization68,000- PART TIME
Tutoring in Education68,000- PART TIME
Interdisciplinary Research and Support for Gifted Youth153,000
Practical Psychology in Education153,000
Organizational Psychology in Education153,000
Pedagogical Psychology153,000
Clinical Speech Therapy153,000
Theory and Methodology of Working with Persons with Autism Spectrum Disorders65,000-PART TIME
Educational and Psychotherapeutic Kinesiology65,000-PART TIME
Professional Training in the Management of Transport and Logistic Systems119,000
Digital Philology153,000
Cultural Interaction Based on Text: Literature and Translation153,000
Russian Philology in the Context of Modern Education153,000
Cross-cultural Communication, Public Relations and International Leadership153,000
International Studies: Languages, Cultures, Diplomacy (ENGLISH)153,000
Translation Theory and Intercultural Communication153,000
Historical Analytics153,000
Archeology153,000
Socialist and Post-socialist Studies (ENGLISH)153,000
Philosophy of Science and Scientific Creativity153,000
Sports Training Management77,000
Russian Cultural Studies (ENGLISH)148,000
Cross-cultural Communication, Public Relations and International Leadership148,000
Design282,000
Applied and Decorative Arts in a Spatial Environment282,000
SPECIAL PROGRAMLAR
Fundamental and Applied Chemistry *Chemistry 50 *Russian 50167,000
Information Security of Telecommunication Systems *Mathematics 50 *Russian 50167,000
Information Security of Automated Systems *Mathematics 50 *Russian 50167,000
Information Technology Security in Law Enforcement *Mathematics 50 *Russian 50167,000
Applied Geology *Mathematics 50 *Russian 50205,000
Aircraft and Helicopter Construction *Mathematics *Russian 50220,000
Application and Operation of Technical Systems of Surface Ships and submarines *Mathematics 50 *Russian 50279,000
Hydrometeorology *Biology 50 *Russian 50150,000
Psychology of Professional Activity *Biology 50 *Russian 50150,000
Legal Support of National Security *Social Studuies Exam 50 *Russian 50111,000
Pedagogy and Psychology of Deviant Behavior *Social Studies Exam 50 *Russian 50138,000
Translation and Translation Studies *English 50 *Russian 50143,000
Monumental and Decorative Art *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70270,000
Painting *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70270,000
Graphics *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70270,000
Sculpture *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70270,000

*: Girilmesi gereken kabul sınavları ve minimum alınması gereken puanlar

KONAKLAMA

Güney Federal Üniversitesi öğrencilerine Kampüsün etrafında konumlandırılmış yurtlarda konaklama imkânı sunar. Aylık ortalama 40$ kiralarla kalınabilen yurtlar konforlu olduğu gibi, kampüsün yakınında olmasından dolayı Yüzme havuzu, kütüphane ve diğer birçok sanat ve spor faaliyetlerine de kolay erişim imkânı sunmaktadır.

ÖĞRENCİ YAŞAMI

Genel olarak, uluslararası öğrencilerin yeni bir yaşam tarzına ve eğitim sistemine uyum sağlamaları zaman alabilmektedir. Southern Federal University, olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak ve kaygıyı azaltmak için uluslararası öğrencilere çeşitli imkanlar sunar. SFU’da, “SFedU Öğrenci Birliği”, “Uluslararası Öğrenci Kulübü” ve “Öğrenci Yaratıcılık Kulübü” gibi öğrenci destek hizmetlerinin geliştirilmesinden ve tanıtılmasından sorumlu çeşitli birimler vardır. Bu kulüpler sayesinde, kampüste olmanın avantajından yararlanabilir; çok çeşitli kültürel, sosyal ve sportif aktivitelere katılabilirsiniz.

Öğrenciler, “Bahar Yaratıcı Festivali”, “SFU’nun Altın Sesi”, “Birinci Sınıf Kupası”, “Stüdyo Öğrenci Tiyatro Festivali” ve “Yaratıcı Maraton” gibi etkinlik ve festivallerde yer alan alarak, diğer öğrencilerle etkileşime girebilir, sosyalleşebilirler.

Southern Federal University‘nin uluslararası öğrencileri çok çeşitli spor kulüplerine üye olarak yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilir, takım ruhunu ve liderlik tutkusunu geliştirebilirler.

Rostov, yaz aylarında hava sıcaklıklarının diğer bölgelere göre çok daha yüksek olmasından dolayı hem Rusya içinden hem de yurtdışından çok sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır. Şehir, coğrafi konumu, tarihi öneminden kaynaklı turistik yapısı ve yüksek öğrenci nüfusu nedeniyle, her bütçeden insanın her türlü ihtiyaç ve isteğine cevap verebilen bir yapıdadır. Müze, tiyatro ve spor etkinlikleri başta olmak üzere hareketli ve eğlenceli bir yerde yaşarken kaliteli bir eğitim almak ve bunlara en ekonomik şekilde ulaşmak istiyorsanız, Rostov tam size göre!

ROSTOV HAKKINDA

Yaklaşık dört buçuk milyon nüfusu bulunan Rostov Oblast, Rusya’nın Güney Federal Bölgesinde bulunur. Arkeolojik açıdan öneme sahip şehirde çok sayıda müze bulunmaktadır. Şehir, sosyal ve kültürel noktalarının yanı sıra ekonomik açıdan da büyük öneme sahiptir. Rostov Oblast, Rusya’nın en önemli tarım ve tarım endüstrisi, ağır sanayi, maden ve otomobil merkezlerinden biri olarak kabul edilir.

SOKAK GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA