Wroclaw Üniversitesi (University of Wrocław)

1702’de kurulan Wrocław Üniversitesi (Leh: Uniwersytet Wrocławski; Alm: Universität Breslau; Latin: Universitas Wratislaviensis, İng: University of Wrocław) 300 yıllık köklü bir tarihe sahiptir. Cizvitler tarafından işletilen eğitim kurumları dertop edilerek, Polonya’nın en büyük akademik kurumlarından biri haline gelen üniversiteyi Habsburg hanedanı üyesi Viyana doğumlu I. Leopold kurmuştur. Üniversite Alman ekolüne sahiptir.

19. yüzyılın başında, üniversitedeki fakülte sayısı beşe ulaştı: Felsefe, Katolik Teoloji, Protestan İlahiyat, Hukuk ve Tıp. Daha sonra üniversite, bugün de aktif olan çok sayıda laboratuvar, müze ve bölümle genişletildi.

Üniversitenin ikinci kuruluş tarihi 1945’tir. Savaşta hasar gören üniversitenin onarılmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Jan Kazimierz University – Lviv Üniversitesi’nden bir grup profesör öncü olmuş, daha sonra bu profesörler Wroclaw Üniversitesinde eğitim vermeye ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlardır. Hukuk, Yönetim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Fen Bilimleri, Ziraat, Veterinerlik, Tıp, Matematik, Fizik ve Kimya fakültelerini bu profesörler kurmuştur. Bu fakültelerden bazıları, daha sonraları başka üniversitelere dahil edilmiştir.

9 Nobel Ödüllü Üniversite

Yirminci yüzyılın başından itibaren, Wroclaw Üniversitesi dokuz Nobel ödülü sahibini bünyesinde yetiştirdi. (Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern ve Max Born)

Bugün, Wroclaw Üniversitesi‘nin odaklandığı tek alan bilimsel araştırmalardır. Okuldaki bilim adamları, diğer yüksek öğretim kurumlarında çalışan bilim adamları ile sıkı bir irtibat halindedir. Üniversitenin başarısı Polonya’daki otoriteler kabul görmüştür, keza üniversiteye verilen devlet desteği önceki yıllara göre %80 oranında artmıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi, Polonya’da da ulusal kalite değerlendirme sistemi, eğitimin kalitesini artırmak için, ulusal stratejinin bir parçası haline gelmiştir. Her dört yılda bir Polonya Milli Eğitim Bakanlığı tüm Polonya üniversitelerine ait fakülteleri değerlendirmeye almaktadır. 2013’te Wroclaw Üniversitesi’ne ait 10 fakülteden dokuzu en yüksek kalite standartlarında, biri de ikinci derece yüksek kalite’de değerlendirilmiştir.

Girişimcilik Akademisi, Wroclaw Üniveristesi’nin yeni bir birimi olarak, kendi işlerini kuracak öğrencilere yardım amacıyla kurulmuş olup, öğrencilere ücretsiz girişim tavsiyeleri, seminerler ve ofis alanı hizmetleri sunmaktadır. Girişimcilik Akademisi, teknoloji merkezi, ofis alanları, konferans merkezi ve modern multimedya donanımlara sahip Wroclaw Teknoloji Parkı ile işbirliği içindedir. Teknoloji Parkı’nın amacı Wroclaw’ın bilimsel ve endüstriyel potansiyelini kullanmak ve bölgeyi ileri teknolojiye teşvik etmektir.

Wroclaw Üniversitesi, 10 fakültedeki 40.000 öğrencisi ve 1.300 doktora öğrencisi ile bölgedeki en büyük üniversitedir. Her yıl 9000 öğrenci mezun etmektedir.

Wroclaw Üniversitesi lisans , yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim vermektedir.Tüm fakültelerde en azından İngilizce olarak 1 yüksek lisans programı sunar. Wroclaw Üniversitesinin tüm dünyadan yüksek öğretim kurumları ile Erasmus, ISEP, CEEPUS ve Fullbright başta olmak üzere birçok farklı değişim programları anlaşmaları vardır. Değişim öğrencileri genellikle 1 ya da 2 dönem Wroclaw’da misafir olduktan sonra bazıları geri dönerek eğitimlerine Wroclaw’da devam ederler.

İngilizce Bölüm Listesi

Türk öğrenciler için bölüm ücretleri yıllık 3.650 Euro, AB pasaportlular için genel ücret 2.200 Euro’dur.
(Rakamlar bilgilendirme amaçlı olup, bunlar ELT hizmet satış ücreti değildir)

BölümlerSüre (Sömestr)Ücret (Yıl/Euro)Başlangıç
Hazırlık Programları
İngilizce Hazırlık2€ 3.600Ekim
Lehçe Hazırlık2€ 3.550Ekim
Lisans Programları ve Uzmanlık Alanları (İngilizce)
Biotechnology (Biyoteknoloji)6€ 4.150Ekim
Business and Administration (İşletme ve Yönetim)6€ 3.750Ekim
Chemistry (Kimya)6€ 3.650Ekim
Criminal Justice (Cezai Adalet)6€ 3.750Ekim
European Cultures (Avrupa Kültürü)6€ 3.650Ekim
International Relations – Global Studies (Uluslararası İlişkiler – Küresel Çalışmalar)6€ 3.550Ekim
Political Science – Comparative Politics, Media and Politics, Global Security, Europe in the World (Siyaset Bilimi – Karşılaştırmalı Siyaset, Medya ve Politika, Küresel Güvenlik, Dünya’da Avrupa)6€ 3.550Ekim
Yüksek Lisans Programları ve Uzmanlık Alanları (İngilizce)
Administration in International Organizations (Uluslararası Organizasyonlarda Yönetim)4€ 3.750Ekim
Applied Geoscience (Uygulamalı Yerbilim)4€ 3.650Ekim
Chemistry (Kimya)4€ 3.650Ekim
Communication Management –Image Communication / Advertising, Public Relations, Branding (İletişim Yönetimi – Görüntülü İletişim / Reklam, Halkla İlişkiler, Marka)4€ 3.650Ekim
Data Science (Data Bilimi)4€ 3.300Ekim
European Studies (Avrupa Çalışmaları)4€ 3.550Ekim
Global Communication (Küresel İletişim)4€ 3.550Ekim
International Relations – Global Studies (Uluslararası İlişkiler – Küresel Çalışmalar)4€ 3.550Ekim
Journalism and Social Communication (Gazetecilik ve Sosyal İletişim)4€ 3.650Ekim
LLM International & European Law (Uluslararası ve Avrupa Hukuğu)4€ 3.750Ekim
Managerial Economics (Yönetimsel Ekonomi)4€ 3.750Ekim
Medical Biotechnology (Medikal Biyoteknoloji)4€ 4.150Ekim
Political Science (Siyaset Bilimi)4€ 3.550Ekim
Public History (Kamusal Tarih)4€ 3.650Ekim
Sociology – Intercultural Mediation (Sosyoloji – Kültürlerarası Arabuluculuk)4€ 3.550Ekim
Theoretical Physics (Teorikal Fizik)4€ 2.150Ekim
Tourism and Hospitality (Turizm ve Konaklama)4€ 3.650Ekim
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp
Wroclaw Medicine University
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi
Wroclaw Medicine University