Collegium Civitas

Collegium Civitas (Uczelnia Wyższa w Warszawie), Polonya’nın başkenti Varşova’da yer alan bir özel üniversitedir. 1997 yılında kurulan Collegium Civitas, Polonya Bilimler Akademisinin beş enstitüsünün himayesinde, bu ünlü kurumun öğretim ve araştırma geleneklerini sürdürmektedir. Üniversite; Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji alanında lisans ve yüksek lisans derecelerinde eğitim sunmaktadır. Okulda aynı zamanda bir dönemlik sertifika programları, yaz okulu ve çalışma ziyaretleri, Lehçe ve İngilizce hazırlık kursları yer almaktadır. Son yıllarda Sosyoloji alanında doktora derecesi de vermeye başlamıştır.

Collegium Civitas, Polonya’da, yükseköğretimde yeni ve ödüllendirici yaklaşımlara en açık üniversitelerdendir. Disiplinler arası yaklaşımlar, öğretim üyesi ve öğrenciler arasında açık iletişim, yurtdışı eğitim programları, stajlar ve bireysel öğrenci araştırma projelerinin teşviki ve denetlenmesi üniversitenin öne çıkan özellikleridir.

Üniversite, Ulusal Akreditasyon Komisyonu ve Üniversite Akreditasyon Komisyonu’ndan akreditasyonlara sahiptir. Aynı zamanda Collegium Civitas, Uluslararası Sosyoloji Derneği, Uluslararası Siyasi Psikoloji Derneği, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği gibi birçok uluslararası dernek ve kuruluşun resmi üyesidir. Haziran 2018 tarihinde açıklanan istatistiklere göre Polonya’daki özel üniversiteler arasında yedinci konumdadır. Tüm Polonya Yüksek Öğrenim Kurumları arasında “Uluslararasılaşma” kategorisinde üçüncü sıradadır. Polonya’daki devlet okulu olmayan üniversiteler arasında Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında birincidir.

 

Collegium Civitas Üniversitesi, Siyasal Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji alanlarında Polonya’nın tartışmasız bir numarası olarak kabul edilmektedir. Polonya’daki üniversiteler sıralamasında Gazetecilik ve Yeni Medya bölümünde de bir numaraya yerleşmiştir.

Collegium Civitas Bölümleri & Fiyatları

Collegium Civitas Lisans Programları

Collegium Civitas’ta eğitim dili olarak Lehçe ve İngilizce programlar yer almaktadır. Bazı programlar ise iki dillidir. Okulda eğitim almak isteyen adaylar için lehçe ve İngilizce kurslar bulunmaktadır.

Sosyoloji Lisans Programları:

a. Sosyoloji

Sosyoloji lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizcedir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Çeşitli veri toplama teknikleri kullanılarak sosyal ve pazarlama araştırma projelerinin tasarlanması ve uygulanması,
 2. Veri analizi ve yorumlanması,
 3. Önceliklerin belirlenmesi ve iş organizasyonu,
 4. Rapor yazma ve bulguları sunma,
 5. Problemleri çözme ve sosyal çatışmalar,
 6. Halkla konuşma becerileri.

b. Halkla ilişkiler, Pazarlama, Yeni Medya

Halkla ilişkiler, Pazarlama, Yeni Medya lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Pazarlama ve halkla ilişkiler planlarının hazırlanması ve uygulanması,
 2. İnternet ve araştırma dâhil olmak üzere pazarlama araçlarının kullanımı,
 3. Marka bilinirliği kampanyaları oluşturmak,
 4. Pazarlama kampanyasını planlamak ve koordine etmek;
 5. Yaratıcı düşünme ve oyunculuk,
 6. Kişiler arası iletişim,
 7. Kendini sunma becerisi.

c. Multimedya İletişim
Multimedya İletişim lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Yazılı içerik oluşturma (makaleler, blog girişleri, sosyal medya haberleri)
 2. YouTube, Facebook ve diğer platformlarda video içeriği oluşturma,
 3. Bağımsız video üretimi,
 4. Modern elektronik ve sosyal medya alanında projeler tasarlama,
 5. Kendi markanızın imajını oluşturmak ve profesyonel olarak yönetmek,
 6. İş odaklı proje planlama.

Yönetim Lisans Programları:

a. Startup Workshop

Startup Workshop lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Modern proje yönetimi,
 2. İş planlaması ve finansmanı,
 3. Yalın yaklaşım, Değer Önerisi ve MVP Yaratmak,
 4. Başarılı müzakereler yürütmek.

b. International Business

International Business lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Eleştirel ve analitik düşünme,
 2. İş faaliyetlerinizde ortaya çıkabilecek temel etik sorunları ve anlaşmazlıkları tanımak,
 3. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini hazırlama,
 4. Uluslararası toplum üyeliğinin sorumluluklarını belirlemek,
 5. Fikir ve argümanların sözlü olarak açık ve etkili bir şekilde ifade edilmesi (örneğin sunumlar),
 6. Orta ölçekli takımlarda etkin bir şekilde çalışmak.

c. Şirket Yönetimi
Şirket Yönetimi lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Müzakereler nasıl yürütülür?
 2. Takım ilişkileri nasıl kurulur?
 3. Etkili iletişim kurma,
 4. İnteraktif pazarlama kampanyalarının nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı.

Gazetecilik ve Yeni Medya Lisans Programı:

a. Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve Gazetecilik lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Sosyal medya ve multimedya formatları ile ilgili ulusal iletişim teknolojileri ve araçları,
 2. Baskı altında bilgi toplamak ve aramak,
 3. Çeşitli yazı biçimlerinin yazılması ve düzenlenmesi,
 4. Görüşme yapmak ve düzenlemek,
 5. Canlı bir haber sitesini işletme, düzenleme ve katkıda bulunma.

Uluslararası İlişkiler Lisans Programları:

a. Medya, Diplomasi ve Uluslararası Müzakereler

Medya, Diplomasi ve Uluslararası Müzakereler lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Özellikle internet yoluyla bilgi kaynaklarını kullanmak,
 2. Uluslararası politikadaki önemli olayların eleştirel anlayışına dayalı olarak analiz edilmesi ve sonuç çıkarma,
 3. Bilgi çağında diplomatik araçların kullanılması,
 4. Yorumlama ve analitik becerileri geliştirmek,
 5. Zor müzakere görüşmelerinin yürütülmesi;
 6. Öz sunum tekniği.

b. Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Uluslararası politikadaki önemli olayların eleştirel anlayışa dayalı sonuçların analiz edilmesi ve çizilmesi,
 2. Verileri, bilgileri ve fikirleri eleştirel olarak değerlendirmek,
 3. Çağdaş uluslararası olayları açıklamak için kullanılan anahtar kavramlar ve teoriler hakkında daha fazla farkındalık geliştirmek,
 4. Uluslararası ve çok kültürlü ortamda sözlü ve yazılı iletişim,
 5. Sunum ve müzakere.

c. Uluslararası İş ve Pazarlama

Uluslararası İş ve Pazarlama lisans programı 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Eğitim Sırasında Kazanacağınız Pratik Beceriler:

 1. Pazarlama araştırması oluşturmak ve analiz etmek – nicel ve nitel,
 2. Pazarlama stratejisi geliştirmek,
 3. Zor müzakere görüşmelerinin yürütülmesi,

Collegium Civitas’ın İngilizce Bölümleri ve Yıllık Eğitim Ücretleri

Program AdıSüre (Sömestr)Ücret (Yıl/Euro)Başlangıç
İngilizce Lisans Programları ve Uzmanlık Alanları
Multimedya İletişim6€ 3950Ekim/Mart
Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Yeni Medya6€ 3950Ekim/Mart
Sosyoloji6€ 3950Ekim/Mart
Uluslararası Ilişkiler6€ 3950Ekim/Mart
Medya, Diplomasi ve Uluslararası Müzakere6€ 3950Ekim/Mart
Uluslararası İşletme ve Pazarlama6€ 3950Ekim/Mart
Yeni Medya ve Gazetecilik6€ 3950Ekim/Mart
Uluslararası İşletme Yönetimi6€ 3950Ekim/Mart
İşletme6€ 3950Ekim/Mart
Dijital Pazarlama6€ 3950Ekim/Mart
İngilizce Yüksek Lisans Programları ve Uzmanlık Alanları
Sosyoloji4€ 4.250Ekim/Mart
Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama4€ 4.250Ekim/Mart
Uluslararası İlişkiler4€ 4.250Ekim/Mart
Uluslararası İşletme ve Müzakere Yönetimi4€ 4.250Ekim/Mart
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları4€ 4.250Ekim/Mart
Proje ve Süreç Yönetimi4 € 4.250Ekim/Mart

Başvuru ve Kabul Şartları

Collegium Civitas başvuru ücreti 75€, kayıt ücreti 110€’dur. Öğrencilerimizin gerekli evraklarla beraber başvuruları yapıldıktan sonra ön kabul belgesi alan öğrencilerimiz eğitim almak istedikleri bölümün harç ücretini ödeyerek esas kabul belgesi almaya hak kazanırlar.

Adayların Collegium Civitas’a kayıt yaptırabilmesi için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

 1. Lise ve dengi bir okul mezuniyetinin kanıtlanması,
 2. Yeterli düzeyde İngilizce biliyor olduğunun kanıtlanması,
 3. Başvuru işleminin doğru bir şekilde tamamlanmış olması.

Öğrencilerimiz başvurudan vizeye, konaklamadan Polonya’da alacakları hizmetlere kadar çok geniş bilgiyi danışmanlarımızdan edinebilirler.

Konaklama Seçenekleri

Varşova’da nerede konaklıyor olursanız olun, Collegium Civitas’a yakın bir güzergâhta olursunuz. Collegium Civitas kampüste konaklama imkânı sunmamaktadır. Ancak Varşova’da konaklamak için uygun bir yer bulmak sorun değildir. Leszczyńskiego Caddesinde ve Drzeworytników Caddesinde öğrenci yurtları yer almaktadır. Öğrenci yurtları depozito bedeli olarak 1.000 PLN talep etmektedirler. Oda fiyatları ise; üç kişilik odalar 550 PLN, çift kişilik odalar 650 PLN, tek kişilik odalar ise 850 PLN olarak fiyatlandırılmıştır. Depozito odanın boşaltılmasından sonra iade edilmektedir. Öğrenci yurdunda kalabilmek için üniversitede herhangi bir bölüme kabul edilmiş olmanız gerekmektedir. Öğrenciler bu iki yurdun haricinde Pepe Housing isimli bir tesiste, hostellerde ve otellerde konaklayabilmektedir.

Varşova'da Yaşam

Varşova şehri iki ayrı bölgeden oluşmaktadır. Eski şehir ve yeni şehir olarak isimlendirilen bu bölgelerde birçok tarihi ve turistik yapı yer almaktadır. Bilim ve sanat şehri olmasıyla ünlü olan Varşova’da yaşam hızlı ve tempoludur. Polonya’nın hareketli başkenti, sonsuz festivaller, kültürel etkinlikler, açık hava pazarları ve fuarları ile sizi eğlendirecek bir kültürel şehirdir. Şehirde düzenli olarak ulusal ve uluslararası festivaller ve şenlikler yapılmaktadır. Varşova şehrinde muhteşem bir gece hayatı bulunmaktadır. Çeşitli mekânlarda sayısız partiye katılabilir ve uluslararası DJ’lerle dolu çok sayıda modern gece kulübünün tadını çıkarabilirsiniz.

Kozmopolit bir şehir olan Varşova’da birçok mekân yürüme mesafesindedir. Gelişmiş bir toplu taşıma sistemine sahip olan şehirde tramvay, otobüs ve metro yer almaktadır. Öğrenciler toplu taşımada %50 indirim hakkında yararlanmaktadır. Tek yönlü öğrenci bileti 2.20 PLN’dir. Aylık öğrenci kartı ise 55 PLN tutarındadır. Toplu taşımalar hafta içi 05.00 ile 23.15 saatleri arasında, hafta sonu ise 05.00 ile 02.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Şehirde taksilerin maliyetleri kilometre başına 2.20 PLN düzeyindedir. Kurumsal taksilerin kullanılması, ulaşıma yüksek ücretler ödememek için önemli bir husustur.

Şehirdeki en önemli binalardan birisi Kültür ve Bilim Sarayı’dır. Bu bina içerisinde birçok hizmet sunulmaktadır. Bu mekânda yüzme havuzu, tiyatro, sinema, restoran ve barlar, müzeler ve postane bulunmaktadır.

SOKAK GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA