Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi – Yüksek Lisans

blank

1787’de, dünyanın ilk veterinerlik okulunun 1762 yılında Lyon’da kurulmasından kısa bir süre sonra Pest ilçesindeki (şimdi Budapeşte şehrinin bir bölgesi) Tıp Fakültesi’nde “Hayvan Şifa Kürsüsü” kuruldu. Bu kürsü hayvan hastalıkları ve onların yönetilebilmesi için temel bilgiler ve cerrahi müdahaleler üzerine yoğunlaştı.

19. Yüzyılın başlarında, geleneksel at ve sığır yetiştiriciliğinin Macar ovalarında hızla genişlemesi, yeterli kurumsal alt yapının oluşturulması gerektiği fikrini doğurdu. Buna doğrultuda, 1851 yılında Hayvan Şifa Kürsüsü “Kraliyet Veteriner Enstitüsü” olarak Tıp Fakültesinden bağımsız hale geldi. 1899’da statüsü bir Kraliyet Koleji’ne dönüştürüldü ve DVM diploması verme hakkı (Doctor Veterinariae Medicinae) elde etti. Bağımsız bir kolej olarak, okul 20. yüzyılın ilk yarısında uluslararası bir ün kazandı. 1960’dan itibaren bağımsız bir üniversite statüsünü almıştır.

2000 yılında yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması kapsamında okul Szent István Üniversitesi’ne bağlandı ve ismi Budapeşte Veteriner Fakültesi oldu. 2016 yazında yeniden bağımsızlığını kazanan okul, Veterinerlik Üniversitesi ismini geri aldı. Bir devlet üniversitesi olan okuldaki tüm programlar Macar Akreditasyon Kurulu tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve akredite edilmektedir.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, Macaristan’daki tek veterinerlik okuludur. Şu anki kayıtlar sırasıyla Macarca, Almanca ve İngilizce programları için 100, 120 ve 120 öğrenci şeklindedir. Veterinerlik okulunda toplam öğrenci sayısı 1.000 düzeyindedir. Ülkedeki tüm devlet üniversitelerinde olduğu gibi, Fakülte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak denetlenir ve okulun eğitim ve araştırma programları da Tarım ve Bölge Kalkınma Bakanlığı ve Macaristan Bilimler Akademisi tarafından desteklenir.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi’nde ayrımcılık yapmama bildirisi bulunmaktadır. Buna göre; ırk, renk, ulusal ya da etnik köken, din, cinsiyet, medeni durum, yaş ya da engellilik temelinde ayrımcılık üniversitede yapılmamaktadır.

Uluslararası Akreditasyon

1995 yılında veterinerlik okulu, Avrupa Veterinerlik Eğitimi Kuruluşları Birliği (EAEVE) tarafından uluslararası olarak akredite edilmiştir. 2004 yılında yeniden denetlenen okul akreditasyonunu sürdürmektedir. Bu denetim sonrası Budapeşte veterinerlik okulunun akreditasyonu EAEVE ve FVE (Avrupa Veteriner Federasyonu) tarafından güçlendirilmiştir. Akreditasyon Raporu şu sonuca bildirmektedir: “Veterinerlik Bilimleri Üniversitesi, Avrupalı meslektaşları arasında gurur verici bir konuma sahiptir. Okul mezunları bilgi ve pratik beceriler noktasında Avrupalı meslektaşları ile rekabet edecek düzeydedir.”

Macaristan 2004 yılından beri Avrupa Birliği’nin bir üyesidir ve bu da AB içindeki derecelerin kabul edilmesi ve okulun verdiği eğitimin diğer AB ülkelerinde kabul edilmesi anlamını taşımaktadır. Budapeşte diploması, diğer birçok ülkede de AB ülkelerine ek olarak kabul edilmektedir. Kanada veya ABD’de bir kurul sınavının tamamlanmasından sonra mezunlar, ikamet ve çalışma izinleri doğrultusunda bu ülkelerde veterinerlik mesleğini icra edebilir.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Yüksek Lisans Programları

 1. Ruminant Veteriner Hekimliği: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekim diploması
 • En az 2 yıllık mesleki deneyim
 1. Veteriner Yöneticiliği : Program 2 dönem devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekimlik Diploması
 • En az 3 yıllık staj
 1. Deneysel toksikoloji: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Üniversite mezuniyeti (kesintisiz eğitim) bilim, tarım, mühendislik, tıp ve sağlık bilimleri bölümlerinden.
 • Veterinerlik, tıbbi, farmakolojik veya diğer uygulamalı toksikoloji alanlarında en az 3 yıllık iş tecrübesi,
 • İnternet bağlantısının varlığı ve uygulama bilgisi.
 1. At öğretmenliği (hippolog) ve organizatörlük: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Bir üniversite mezuniyeti
 1. Uygulamalı Biyoistatistik Uzmanlığı İleri Eğitimi: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Yeni bir sistem öğretmeni eğitiminde veya bilgisayar bilimi eğitiminde derece olarak matematik, fizik, biyoloji bölümlerinden mezun veya veterinerlik fakültesi mezunu ya da matematik öğretmenliği mezuniyeti
 • Diğer yüksek lisans diplomalarından, başvuru sahibinin matematik, istatistik veya bilişim konularında en az 20 kredi elde etmesi
 • Macaristan tarafından tanınan bir dil sınavından en az orta seviye puan almak
 1. Arı Veterinerliği: Program 2 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekimlik diploması
 • En az 2 yıl genel veterinerlik uygulaması
 1. Kanatlı Sağlığı Veterineri: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekimlik diploması
 • En az 2 senelik deneyim
 1. Hayvan Sağlığı Veterinerliği: Program 2 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekimlik diploması
 • En az 2 yıl genel veterinerlik uygulaması
 1. Pet Dermatolog Veterinerliği: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekimlik diploması
 • Bir eğitim kurumu veya teşhis tesisinde harcanan zaman dahil olmak üzere en az 3 yıllık mesleki deneyim
 1. Egzotik Hayvan Sağlığı: Program 3 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekimlik diploması
 • En az 2 yıl staj
 • Gerekli yabancı dil bilgisi
 • İnternet erişimi
 1. Pet Diş Hekimi Veterinerliği: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Veteriner hekimlik diploması
 • En az 3 yıl staj
 • Gerekli yabancı dil bilgisi
 • İnternet erişimi
 1. At Eğitimi (Hippoloji) ve Örgütsel Uzmanlık Eğitimi: Program 4 sömestr devam etmektedir.

Giriş Koşulları:

 • Bir üniversite veya kolej derecesi

Üniversitede bulunan programlar her yıl yönetimin kararı doğrultusunda başlatılmaktadır. Tüm programlar her öğretim yılında açılmazlar.

Başvuru Koşulları

 1. Veteriner hekimliği eğitimi veya eşdeğer diploma ya da Budapeşte Veteriner Bilimler Üniversitesinde ya da selefi bir okuldan, kolejden veya üniversiteden mezuniyet,
 2. Veterinerlik alanında en az 2 yıllık mesleki deneyim.

Başvuruyu takiben, profesyonel veterinerlerin önerisi temelinde programa kabul edilme kararı verilmektedir. Kurum kabul kararıyla ilgili bir e-posta bildirimi gönderecektir.

Doktora Eğitimi

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi’nde doktora programı 1994 senesinde başlamıştır. Veterinerlik Bilimi Doktora Programı, 2001 senesinde daha önce başlatılan programlar temelinde oluşturulmuştur. Programın misyonu, Veterinerlik Üniversitesi tarihi geleneklerini takip ederek, sürdürülebilir tarımsal üretimde, güvenli gıda üretiminde, veterinerlik ve sınır bilimlerinde uluslararası mükemmellikte bir eğitim sunmaktır. Doktora programları:

 1. Temel hayvan bilimleri (hücre biyolojisi, gelişim bilimleri, anatomi ve histoloji, fizyoloji ve biyokimya, genel zooloji, zooloji, ekoloji ve etoloji)
 2. Ön-klinik veterinerlik bilimleri (mikrobiyoloji, immünoloji, parazitoloji, genel patoloji ve patoloji, hayvan yetiştiriciliği ve hayvan besleme, laboratuvar hayvan bilimi, üreme biyolojisi, farmakoloji ve toksikoloji)
 3. Klinik Veterinerlik (Diagnostic Laboratory ve enstrümantal teşhis, dahiliye, cerrahi ve oftalmoloji, doğum, tőgyegészségtan Klinik üreme ve yardımcı üreme teknikleri; stok Parfüm; hastalıklar, bakteriyel, viral ve parazitik)
 4. Ön-Veterinerlik Bilimleri (Hayvan Sağlığı Yönetimi, Yargı Veterineri, Praxis Yönetimi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve Örgütsel Bilimler)
 5. Gıda hijyeni ve gıda güvenliği bilimleri
 6. Uluslararası ve çok disiplinli (sınır) bilimler

Doktora Araştırma Konuları

 1. Karpat Havzasında ortaya çıkan veya çıkan arbovirüslerin tespiti ve karakterizasyonu için yeni teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 2. Enfeksiyöz bronşitin moleküler epidemiyolojisi
 3. Hipotalamus hemisferde incelenmesi fonksiyonuna bağımlı sinaptik plastisite
 4. Yarasaların ve kemirgenlerin yeni adenovirüslerini araştırmak
 5. Domuz gribi virüslerinin moleküler biyolojisi, filogenetik ve epidemiyolojisi
 6. Bruselloz serolojisinde ortaya çıkan yanlış pozitif reaksiyonların arka planını yeni tanı yöntemleri kullanarak incelemek.
 7. Kalça-sivrisinekler flavivirüs virüslerinin evrimini ve patogenezini yayar
 8. Balık çiftliklerinde paraziter mantar türlerinin genetik çeşitliliği ve buzlanmanın biyolojik kontrolü potansiyeli
 9. Polifenollerin bakterisidal mukoza zarı hasarının önlenmesinde ve tedavisinde rolü
 10. Sirkadiyen ritim regülasyonunda hipotalamik fonksiyonel asimetrinin önemi
 11. Mycoplasma hyorhinis izolatlarının karşılaştırmalı çalışması
 12. Kuş türlerinin ortak türler içindeki durumu, parazitik enfeksiyon ve habitat kullanımı arasındaki küçük mekansal ölçek arasındaki ilişki
 13. Hayvan adenovirüslerinin çeşitliliği ve filogenetik özellikleri
 14. Pirelerin moleküler taksonomisi ve epidemiyolojik rolü
 15. Açlığın yaşlanma üzerine etkisi
 16. Fonksiyonel gıda pazarında güvenli bir gıda ürün modelinin analizi
 17. Buzağılarda karmaşık solunum yolu hastalıklarının önlenmesi için çevresel tanı ve stok sağlığı izlemesinin incelenmesi
 18. Kartalların çiftleşme ve akrabalık davranışlarını araştırmak (Aquila heliaca)
 19. Atların farklı kökenlerine ait hastalıkların tedavisinde bitkisel bazlı kompozisyonların etkinliğinin analizi
 20. Hayvansal gıdaların ağır metal kontaminasyonu için gıda güvenliği ve sağlık riskinin araştırılması
 21. Pasteurella multocida’nın genetik varyasyonu, konak adaptasyonunun belirtileri ve antibiyotik direncinin yayılması
 22. İmmünosupresif Etkilerin Tavuk Hepatosit – Kupffer-Hücre Kültürü Üzerine Etkisi
 23. Kedilerin bilinmeyen oktan sistitinin biyokimyasal arka planı
 24. Güvenli ve fonksiyonel süt bazlı gıdaların üretiminin yasal ve ekonomik yönleri
 25. Ksenobiyotiklerin neden olduğu karaciğer hasarında koruyucu maddelerin vitro taraması
 26. Parlagisas Populasyonlarının Terör Yapısının İncelenmesi, GPS Sinyali ile İşaretlenmiş Genç ve Şiirsel Kuşların Hareket Modellerine Dayalı Döküm ve Genleşme Dağılımının İncelenmesi
 27. Ormancılık kullanımının orman örümcek topluluklarının çeşitliliği üzerindeki etkisi
 28. Artropod vektörlerinin metagenomlarını ziyaret etme
 29. Macaristan’daki cüce vaşak türlerinin mekansal ve mevsimsel dağılımı ve vektör rolü
 30. Karmaşık bireysel özelliklerin evriminin kuramsal modellemesi; grup oluşturma, hafıza ve metabolik stratejiler
 31. Büyük ölçekli bir Holstein-Friesian çiftliğinde geç embriyonik ve erken fetal mortalite hasarının azaltılması
 32. Patojenik ve kompetuvar Escherichia coli ve bakteriyofajların canlı hayvanlardan genetik karakterizasyonu
 33. Macaristan’da hayvan barınaklarında adli arthropod türlerinin incelenmesi
 34. Açlığın yaşlanma üzerine etkisi
 35. Domuza özel probiyotik mikropların araştırılması ve geliştirilmesi
 36. Anti-parazit ilaçlara direnç gelişiminin farmakokinetik yönleri
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank