Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi

 Macaristan’da veterinerlik eğitimi veren tek yüksek öğretim kurumu olan Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi; İngilizce, Almanca ve Macarca olmak üzere üç dilde eğitim vermektedir.

Dünyanın ilk veterinerlik okulunun 1762 yılında Lyon’da kurulmasından kısa bir süre sonra Pest ilçesindeki (şimdi Budapeşte şehrinin bir bölgesi) Tıp Fakültesi’nde “Hayvan Sağlık Kürsüsü” kuruldu. Bu kürsü hayvan hastalıkları ve onların yönetilebilmesi için temel bilgiler ve cerrahi müdahaleler üzerine yoğunlaştı.

19. yüzyılın başlarında, geleneksel at ve sığır yetiştiriciliğinin Macar ovalarında hızla gelişmesi, yeterli kurumsal alt yapının oluşturulması gerektiği fikrini doğurdu. Buna doğrultuda, 1851 yılında Hayvan Sağlık Kürsüsü “Kraliyet Veteriner Enstitüsü” olarak Tıp Fakültesinden bağımsız hale geldi. 1899’da statüsü bir Kraliyet Koleji’ne dönüştürüldü ve Doctor Veterinariae Medicinae (DVM) diploması verme hakkı elde etti. Okul, bağımsız bir kolej olarak 20. yüzyılın ilk yarısında uluslararası bir ün kazandı. 1960’dan itibaren bağımsız bir üniversite statüsünü almıştır.

Okul, 2000 yılında yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması kapsamında Szent István Üniversitesi’ne bağlandı ve ismi Budapeşte Veteriner Fakültesi oldu. 2016 yazında yeniden bağımsızlığını kazanan okul, Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi ismini geri aldı. Bir devlet üniversitesi olan okuldaki tüm programlar Macar Akreditasyon Kurulu tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve akredite edilmektedir.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, Macaristan’daki tek veterinerlik okuludur. Şu anki kayıtlar; Macarca, Almanca ve İngilizce programları için 100, 120 ve 120 öğrenci şeklindedir. Veterinerlik okulunda toplam öğrenci sayısı 1.000 düzeyindedir. Ülkedeki tüm devlet üniversitelerinde olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak denetlenir ve okulun eğitim ve araştırma programları da Tarım ve Bölge Kalkınma Bakanlığı ve Macaristan Bilimler Akademisi tarafından desteklenir.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi’nde ayrımcılık yapmama bildirisi bulunmaktadır. Buna göre; ırk, renk, ulusal ya da etnik köken, din, cinsiyet, medeni durum, yaş ya da engellilik temelinde ayrımcılık yapılmamaktadır.

Uluslararası Akreditasyon

1995 yılında veterinerlik okulu, Avrupa Veterinerlik Eğitimi Kuruluşları Birliği (EAEVE) tarafından uluslararası olarak akredite edilmiştir. 2004 yılında yeniden denetlenen okul akreditasyonunu sürdürmektedir. Bu denetim sonrası Budapeşte veterinerlik okulunun akreditasyonu EAEVE ve FVE (Avrupa Veteriner Federasyonu) tarafından güçlendirilmiştir. Akreditasyon Raporu şu sonuca bildirmektedir: “Veterinerlik Bilimleri Üniversitesi, Avrupalı meslektaşları arasında gurur verici bir konuma sahiptir. Okul mezunları bilgi ve pratik beceriler noktasında Avrupalı meslektaşları ile rekabet edecek düzeydedir.”

Macaristan 2004 yılından beri Avrupa Birliği’nin bir üyesidir ve bu da AB içindeki derecelerin kabul edilmesi ve okulun verdiği eğitimin diğer AB ülkelerinde kabul edilmesi anlamını taşımaktadır. Budapeşte diploması, diğer birçok ülkede de AB ülkelerine ek olarak kabul edilmektedir. Kanada veya ABD’de bir kurul sınavının tamamlanmasından sonra mezunlar, ikamet ve çalışma izinleri doğrultusunda bu ülkelerde veterinerlik mesleğini icra edebilir.

Üniversite Olanakları

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, veteriner bilim kütüphanesi, arşivler ve müzesiyle öğrencilere zengin bir koleksiyon sunmaktadır. 16. ile 19. Yüzyıl aralığında birçok kitabın yer aldığı kütüphane tarihi bir niteliktedir. Fakülte arşivleri ve veterinerlik tarihi müzesi özellikle değerlidir. Ayrıca, basılı veya elektronik formatta veterinerlik bilim ve biyolojisinde güncel dergiler ve kitaplar, bir çevrimiçi katalog, bir dijital kütüphane, büyük uluslararası veri tabanları (CAB Özetleri, FSTA, Zooloji kaydı, Web of Science vb. Gibi) ile modern bilgi merkezleri de okulda yer alır. Okulda bulunan diğer olanaklar ise bir bilgisayar odası, baskı ve fotokopi tesisleridir. Okul Wi-Fi olanağı da sunmaktadır.

Kampüs Hayatı

Kampüs, toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilen ana tren ve metro istasyonlarından birine yakın bir konumda, Budapeşte’nin merkezi bir bölgesinde yer almaktadır. Fakültenin ana saha istasyonu Üllå, ca. Şehrin sınırına 10 kilometre mesafededir. İçerisinde; biyoteknoloji için bir deneysel enstitü, eski Macar ırk çiftlik hayvanlarının korunması için yaşayan bir gen bankası, binicilik okulu ve hipodromlu at ahırları ile 2001 yazında açılan Büyük Hayvan Kliniği’nden oluşmaktadır. Klinik, günlük rutin çalışmaların yanı sıra pratik eğitim için kullanılır. Üniversite, Kampüs ve Saha İstasyonu arasında bir servis hizmeti işletmektedir. 2006 yılında, 21. yüzyılda teşhis ve tedavi olanakları ile öğrencilere, personele ve müşterilere hizmet vermek için yeni bir Küçük Hayvan Kliniği açılmıştır.

Programlar

İngilizce-Dil Programları

Budapeşte Veteriner Hekimliği Üniversitesi’nin İngilizce dilindeki programı, İngilizce’de yetkinliği bulunan öğrenciler için 1992 yılında başlamıştır. İngilizce dil programı her yıl Eylül başında başlamaktadır. Veteriner hekimlik müfredatı beş buçuk yıl sürmektedir ve çoğu Avrupa veterinerlik programında bulunan standart müfredatla paralellik göstermektedir. İlk iki (preklinik) yıl boyunca öğrenciler Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Biyoloji, Kimya, Fizik, Zooloji, Fizyoloji, Biyokimya, Etoloji, Tarım Ekonomisi, Botanik, Biyomatematik ve Bilgisayar Uygulamalarını incelerler. İngilizce, Latin ve Macarca diller isteğe bağlı dersler olarak seçilebilir. Sonraki üç (klinik + paraklinik) yıl boyunca müfredat Hayvan Yetiştiriciliği, Patoloji, Farmakoloji, Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Patofizyoloji, Parazitoloji, Hayvan Besleme, Veterinerlik, Cerrahi, Doğum, Gıda Hijyeni, Adli Veterinerlik, Hayvan Hijyeni, Epizooloji ve Devlet Veteriner Hekimliği şeklindedir. On birinci (pratik) sömestri Fakülte Kliniklerinde ve fakülte ile ilişkili kurumlarda pratik çalışmaları içerir. Uygulamalı veteriner hekimlerin yanı sıra okulun Saha İstasyonları ve Devlet Çiftliklerinde pratik çalışmalar da müfredatın bir parçasıdır.

Tüm müfredat (çekirdek derslere ve seçmeli derslere ayrılmıştır), Avrupa Topluluğu için bir müfredat standardı olan 5000 saatten fazladır. Lisans programının bitiminden önce öğrenciler bir tez sunup bir devlet sınavına girmelidir.

Macaristan, Avrupa Birliği’nin tam üyesidir. Budapeşte Veteriner Hekimliği Üniversitesinde alınan derece, birliğin üye ülkeleri tarafından ve dünyanın birçok ülkesinde otomatik olarak kabul edilir. İngilizce dil programı mezunları – özellikle İskandinav bölgesinden (Norveç ve İsveç), İrlanda, İsrail, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs ve Kanada’dan – kendi ülkelerindeki mezunlar ile eşit şanslara sahip olacaktır.

Akademik Politikalar

Derse katılım ve planlanan laboratuvarlara katılım ve pratik alıştırmalar gereklidir. Öğrenciler planlandığı zaman sınavlara gireceklerdir, aksi halde sınav şanslarını kaybederler. Kredi sistemi, sınavların zamanlamasında belirli bir derecede esneklik sağlar. Bu, uluslararası standartlara uygundur ve farklı eğitim geçmişlerine sahip öğrencilerin daha kolay bir şekilde yerleşmesine yardımcı olur.

Akademik Takvim

Akademik yılda sınav dönemleri dahil olmak üzere dönemler planlanır:

Güz Dönemi: Eylül başı – Aralık ortası arasındadır. Altı haftalık bir sınav süresinin ardından bahar dönemi başlar.

Bahar dönemi: Şubat başı – Mayıs ortası arasındadır. Altı haftalık bir sınav süresinin ardından eğitim yılı tamamlanır.

Yüksek Lisans Programları

 1. Ruminant Veteriner Hekimliği: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekim diploması
  • En az 2 yıllık mesleki deneyim
 2. Veteriner Yöneticiliği : Program 2 dönem devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekimlik Diploması
  • En az 3 yıllık staj
 3. Deneysel toksikoloji: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Üniversite mezuniyeti (kesintisiz eğitim) bilim, tarım, mühendislik, tıp ve sağlık bilimleri bölümlerinden.
  • Veterinerlik, tıbbi, farmakolojik veya diğer uygulamalı toksikoloji alanlarında en az 3 yıllık iş tecrübesi,
  • İnternet bağlantısının varlığı ve uygulama bilgisi.
 4. At öğretmenliği (hippolog) ve organizatörlük: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Bir üniversite mezuniyeti
 5. Uygulamalı Biyoistatistik Uzmanlığı İleri Eğitimi: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Yeni bir sistem öğretmeni eğitiminde veya bilgisayar bilimi eğitiminde derece olarak matematik, fizik, biyoloji bölümlerinden mezun veya veterinerlik fakültesi mezunu ya da matematik öğretmenliği mezuniyeti
  • Diğer yüksek lisans diplomalarından, başvuru sahibinin matematik, istatistik veya bilişim konularında en az 20 kredi elde etmesi
  • Macaristan tarafından tanınan bir dil sınavından en az orta seviye puan almak
 6. Arı Veterinerliği: Program 2 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekimlik diploması
  • En az 2 yıl genel veterinerlik uygulaması
 7. Kanatlı Sağlığı Veterineri: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekimlik diploması
  • En az 2 senelik deneyim
 8. Hayvan Sağlığı Veterinerliği: Program 2 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekimlik diploması
  • En az 2 yıl genel veterinerlik uygulaması
 9. Pet Dermatolog Veterinerliği: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekimlik diploması
  • Bir eğitim kurumu veya teşhis tesisinde harcanan zaman dahil olmak üzere en az 3 yıllık mesleki deneyim
 10. Egzotik Hayvan Sağlığı: Program 3 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekimlik diploması
  • En az 2 yıl staj
  • Gerekli yabancı dil bilgisi
  • İnternet erişimi
 11. Pet Diş Hekimi Veterinerliği: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Veteriner hekimlik diploması
  • En az 3 yıl staj
  • Gerekli yabancı dil bilgisi
  • İnternet erişimi
 12. At Eğitimi (Hippoloji) ve Örgütsel Uzmanlık Eğitimi: Program 4 sömestr devam etmektedir.

  Giriş Koşulları:

  • Bir üniversite veya kolej derecesi

Üniversitede bulunan programlar her yıl yönetimin kararı doğrultusunda başlatılmaktadır. Tüm programlar her öğretim yılında açılmazlar.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Başvuru

Genel Gereksinimler

Veterinerlik Üniversitesi, öğrencilere uygun akademik nitelikler, iyi derecede İngilizce bilgisi ile veterinerlik tıbbı eğitimi ve uygulaması için güçlü bir motivasyonla yaklaşmaktadır. Tavsiye mektupları da başvuruya eklenebilir. Giriş sınavları, İngilizce olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda Biyoloji ve Kimya konularında öğrencilerin yeterliliği aranmaktadır.

Uygulama Gereksinimleri

Başvuru formu ve tüm destekleyici materyaller, ilk sınav turu için 15 Mart’a kadar (veya diğer ülkelerde yapılan giriş sınav tarihine kadar) ve ikinci tur için 31 Mayıs’a kadar okulun resmi olarak atanmış temsilcisine sunulmalıdır. Başvuru dosyaları giriş sınavına kadar tamamlanmalıdır. Kontenjanda boşluklar olması halinde Eylül ayının ortasına kadar başvuru kabul edilebilmektedir.

Öğrencilerin başvuru için aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir:

 1. Başvuru formu
 2. Lise diploması
 3. Transkript
 4. İngilizce özgeçmiş
 5. Tavsiye mektubu (Mevcutsa)

ELT danışmanları, başvuru süreci, evrak kontrolü, konaklama başvurusu, vizeyle ilgili işlemler ve Budapeşte’de ihtiyacınız olacak tüm hizmetler için size özel danışmanlık yaparak sürecinizi yönetmektedir. Budapeşte Veterinerlik Üniversite ile ilgili ücretsiz bilgi almak için ofislerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Üniversitelerden Transfer

Uluslararası akademik topluluğun bir üyesi olarak Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, özellikle doğa bilimleri de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinden diğer akredite üniversitelerdeki çalışmaları tanımaktadır. Buna göre, herhangi bir bilim alanında başka bir üniversitede müfredatın bir bölümünü tamamlamış olan adaylar, giriş sınavı olmaksızın sunulan materyalin (transkript ve referanslar) incelenmesi üzerine okula kabul edilebilir. Kabul edilecek olan adayların mevcut okullarındaki veterinerlik müfredatlarının, Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi müfredatıyla paralellik göstermesi gerekmektedir. Ön değerlendirme, aday öğrenci tarafından sunulan belgeler temelinde yapılır. Ön değerlendirme sonrası aday öğrencinin mevcut okulu tarafından ders içerikleri, okunmuş olan ders sayısı ve krediler ile mevcut çalışmaları gösteren belgenin orijinali 3 ay içerisinde Budapeşte’deki öğrenci sekreterliğine gönderilmelidir. Aday öğrenci yeterli düzeyde muafiyete sahipse, çalışma süreleri kısaltılabilir ve ön koşulların sağlanması halinde Bahar döneminde de okula başlaması mümkün olabilir.

Giriş Sınavı

Üniversite tarafından aday öğrencinin başvuru materyalleri inceledikten ve başvuran öğrencinin nitelik ve potansiyel olarak programı tamamlayabileceği belirledikten sonra, bir giriş sınavı için düzenlemeler (alternatif olarak başvuru sahibi tarafından seçilir: yazılı çoktan seçmeli test + görüşme / sözlü sınav + görüşme) yapılacaktır. Sınav, İngilizce dilinde yapılır ve adayın Biyoloji ve Kimya konularındaki akademik yeterliliği test edilir. Sınavlar, Mart ve Temmuz arasında Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’da belli ülkelerde düzenlenmektedir. Ayrıca giriş sınavları okul kampüsünde de yapılır. Başvuru sahipleri, diğer ülkelerde yapılan sınavlar için yerel temsilci veya ilgili üniversitenin web sitesinden sınavın yeri ve kesin tarihi hakkında bilgi edinebilirler. Boşlukların sayısına bağlı olarak Ağustos ayında da ilave sınav turları düzenlenebilir.

Giriş Sınavının Değerlendirilmesi

Giriş sınavlarının değerlendirilmesi, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından birkaç gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapanlar sınav sonuçlarıyla ilgili olarak iki hafta içerisinde bilgilendirilirler. Sınavın kazanılması ve kabul edilme bilgisinin iletilmesinden sonra, Öğrenci Sekreterliği adaylara kendi ülkelerindeki öğrenci vizesi ve kredi başvurusu için gerekli tüm belgeleri sağlayacaktır. Kabul sadece başvurulan akademik yıldaki çalışmalara başlamak için geçerlidir.

Konaklama Seçenekleri

Okul tarafından sunulan yatakhaneler kollégium Zugló bölgesinde yer almaktadır. Yurt içerisinde dört katlı bina, bir misafir parkı, bir asfalt futbol sahası bulunmaktadır. Kalan alanda ise bir park bulunur.

Yurt binası 1973 yılı Eylül ayı sonunda tamamlanmıştır. Yurt yönetimi bir öğrenci komisyonu tarafından sağlanır. Odalar üç yataklıdır. Her odada banyo, balkon ve gömme dolaplı bir lobi vardır. Odalar sınırsız internet hattına sahiptir. Her katta mutfak (elektrikli ocak, mikrodalga fırın) ve çamaşır odası (otomatik çamaşır makinesi) bulunur. Zemin katta kütüphane, fotoğraf laboratuvarı, bilgisayar odası, spor salonu, açık büfe ve TV odaları yer alır. Yurda toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşmak mümkündür. Yurt giriş saatleri 23.00’da son bulur ve sabah 05.00’a kadar giriş yapılamaz.

Budapeşte Hakkında

“Orta Avrupa’nın Paris’i” olarak tanımlanan Budapeşte, bin yıllık köklü bir mirasa sahiptir. Budapeşte, Macaristan’ın başkentidir ve bu nedenle ülkenin başlıca politik, kültürel, ticari, endüstriyel ve ulaşım merkezidir. 2 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en büyük şehridir. Ülkedeki üniversite öğrencilerinin yarısı burada yaşamaktadır.

Başkent iki farklı kültürü temsil eden iki bölgeye ayrılmıştır. Tuna Nehri boyunca uzanan şehirde Buda ve Pest bölgeleri bulunur. Nehrin her iki yakasındaki bu iki ayrı bölgeden Buda banliyöler bölgesi olarak bilinmektedir ve burada tarihi kale, ortaçağdan kalma sokaklar ve evler, müzeler ve Roma kalıntıları yer alır. Pest tarafında ise Avrupa’nın en büyük parlamento binası, nehir kıyısında gezinti alanları, bit pazarları, kitapçılar, antikacılar ve kafeler bulunur. Pest bölgesi şehrin canlı ve dinamik kısmıdır.

Macaristan’da para birimi Forint’tir. Ülkenin resmi dili Macarca olmasına karşın, ülke genelinde hemen her vatandaş İngilizce bilmektedir. Öğrencilerin konaklaması için yurtların haricinde Hosteller de şehirde bulunmaktadır. Şehirde genel olarak ulaşım imkanları aylık kartlarla sağlanır ve birçok Avrupa Birliği ülkesinden ucuzdur.

Şehirde görülecek yerler; St. Stephen Katedrali, Chain Bridge, Buda Castle, Balıkçılar Tabyası, Matthias Kilisesi, Gellert Hill, Parlemento, Gül Baba Türbesi, Margaret Island benzeri noktalardır. Şehrin en meşhur yemeği Gulaş Çorbası’dır.

SOKAK GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA