GENEL BİLGİLER

Sussex Üniversitesi – University of Sussex

İngiltere’nin en prestijli üniversiteleri arasında gösterilmektedir.1960 yılında İngiltere’de kurulan ilk dalga üniversitesidir. İngiltere’nin yeşil alan ve mimari ödülünü kazanan yurtlarına sahiptir. Brighton’a sadece beş dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Kuruluşundan itibaren akademik faaliyetler açısından uluslararası bakış açısı geliştirmiştir. Dünya çapında 120 farklı ülkeden gelen öğrenci ve akademisyenleriyle eğitime devam etmektedir. Dünya üniversite sıralamasında 59.sırada yer almaktadır.

SUSSEX HAKKINDA

Sussex Hakkında

Brighton’a on dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Kumsalları, kafeleri ile İngiltere’nin sakin şehirleri arasında gösterilmektedir. Brighton’a yakın olmasından dolayı yerleşim daha çok Sussex bölgesine kurulmuştur. Sessiz ve sakin olmasıyla dikkat çekmektedir.

BÖLÜMLER&PROGRAMLAR

Sussex Üniversitesi Bölümleri

Lisans Bölümleri Yüksek Lisans Bölümleri
 • ANTROPOLOJİ
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ANTROPOLOJİ
 • COĞRAFYA VE ANTROPOLOJİ
 • SANAT TARİHİ
 • SANAT TARİHİ VE FİLM ÇALIŞMALARI
 • İNGİLİZCE VE SANAT TARİHİ
 • BİYOKİMYA
 • BİYOLOJİ
 • BİYOMEDİKAL
 • MUHASEBE VE FİNANS
 • FİNANS
 • FİNANS VE İŞLETME
 • PAZARLAMA VE YÖNETİM
 • İŞLETME HUKUKU
 • KİMYA
 • FİLOZOFİ VE BİLİŞSSEL BİLİMLER
 • NÖROBİLİM VE BİLİMLER
 • PSİKOLOJİ VE BİLİŞSEL BİLİMLER
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE YAPAY ZEKA
 • İŞLETME VE YÖNETİM İÇİN BİLGİSAYAR
 • DİJİTAL MEDYA İÇİN BİLGİSAYAR
 • OYUNLAR VE MULTİMEDYA
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • KRİMİNOLOJİ VE SOSYOLOJİ
 • KRİMİNOLOJİ
 • MATEMATİK
 • MATEMATİK VE EKONOMİ
 • MATEMATİK VE FİZİK
 • TIP
 • MÜZİK
 • FİLOZOFİ
 • FİZİK VE ASTRONOMİ
 • ÜRÜN TASARIM
 • PSİKOLOJİ VE NÖROLOJİ
 • ZOOLOJİ
 • DARAMA VE FİLM
 • DRAMA TİYATRO VE PERFORMANS
 • EKOLOJİ VE ÇEVRE
 • EKONOMİ
 • EKONOMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • EKONOMİ VE POLİTİKA
 • FİLOZOFİ POLİTİKA VE EKONOMİ
 • EKONOMİ VE FİNANS
 • EKONOMİ VE İŞLETME
 • MATEMATİK VE EKONOMİ
 • OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
 • BİLGİSAYAR
 • ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 • MAKİNA
 • İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
 • SANAT TARİHİ VE FİLM
 • TARİH VE FİLM ÇALIŞMALARI
 • GENETİK
 • COĞRAFYA VE ANTROPOLOJİ
 • COĞRAFYA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • TARİH
 • TARİH VE POLİTİKA
 • TARİH VE FİLOZOFİ
 • TARİH VE SOSYOLOJİ
 • EKONOMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ
 • HUKUK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • GAZETECİLİK
 • HUKUK
 • HUKUK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • ANTROPOLOJİ
 • SANAT TARİHİ
 • ASTRONOMİ VE KOZMOLOJİ
 • BİYOKİMYA VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
 • İŞLETME-YÖNETİM VE FİNANS
 • KİMYA
 • BİLGİSAYAR VE YAPAY ZEKA IT
 • YAZARLIK
 • DRAMA
 • EKONOMİ
 • EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK
 • MÜHENDİSLİK VE TASARIM
 • İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
 • EVRİM DAVRANIŞ VE ÇEVRE
 • FİLM
 • COĞRAFYA
 • TARİH
 • İNSAN HAKLARI
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER –GÜVENLİK VE KÜRESEL YÖNETİM
 • HUKUK
 • MATEMATİK
 • MEDYA VE YARATICILIK
 • MÜZİK
 • NÖROBİLİM
 • FİLOZOFİ
 • POLİTİKA
 • PSİKOLOJİ
 • BİLİM TEKNOLOJİ VE İCAT
 • SOSYOLOJİ

Sussex Üniversitesi Eğitim Ücretleri

Eğitim Ücret
Lisans 12.400 GBP
İşletme 12.600 GBP
TERAPİ-FİZYOTERAPİ 14.220 GBP
Yüksek Lisans 10.379 GBP

SOKAK GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA

feltom
Felca
EnglishUK
British Council
ialc
UED
Quality English
icef