Charles Üniversitesi

Charles Üniversitesi (İng: Charles University, Çek: Univerzita Karlova), Karlova Üniversitesi ya da diğer adıyla Prag Üniversitesi, Çekya’nın en köklü, en büyük ve en saygın üniversitesidir.

Charles Üniversitesi 1348 yılında kurulmuştur ve dünyanın en eski üniversitelerinden biridir. En büyük ve en ünlü Çek üniversitesi olup, aynı zamanda uluslararası sıralamada Çekya üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında yer alan tek Çek üniversitesidir .

Modern, dinamik ve kozmopolit bir yapıya sahip olan üniversitenin 17 fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerden 14 tanesi Prag’da, iki tanesi Hradec Kralove ve bir tanesi de Plzen şehrindedir. Tıp, Diş Hekimliği, Fizyoterapi ve Eczacılık programları, okulun en çok tercih edilen bölümleri arasındadır.

Avrupa’nın en kaliteli yüksek öğrenim kurumları arasında yer alan Charles Üniversitesi’nde yaklaşık 50 bin öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitede, 4.500’ü akademik personel olmak üzere 7.900’den fazla çalışan bulunmaktadır.

Ranking

Charles University, Yüksek Öğretim Kurumunun dikkate aldığı Times Ranking, QS Ranking ve Shanghai Ranking gibi sıralamalarda, oldukça iyi konumda bulunmaktadır.

Charles Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralaması 2024’te 248. sırada, Shanghai Ranking 2024’te 301-400’lük dilimde  yer almaktadır.

Üniversitenin sahip olduğu sıralama sayesinde, okuldan diplomanızı aldıktan sonra Türkiye’de denklik konusunda bir sorun yaşamayacaksınız!

Charles Üniversitesi Başvuru Şartları

Charles Üniversitesinde lisans eğitimi almayı düşünen öğrencilerin, Türkiye’de yapılan üniversite sınavlarına girmeleri gerekmemektedir. Charles Üniversitesine başvuru için, lise diploması ve transkript belgeleri yeterli olup, öğrencilerin bu belgelerle başvuru yapmaları mümkündür. Ayrıca, İngilizce yeterliliklerini belgelemek isteyen öğrencilerin, IELTS veya TOEFL gibi uluslararası düzeyde geçerli olan sınavlardan belirli bir başarı elde etmeleri gerekmektedir. İngilizce dil yeterliliği olmayan öğrenciler ise lisans eğitimlerine başlamadan önce üniversitenin hazırlık eğitimi programlarından faydalanarak gerekli seviyeye ulaşma imkanına sahiptirler. Öğrenciler hazırlık eğitimi sayesinde hem dil becerilerini geliştirirler hem de lisans programlarına hazır hale gelirler.

Charles Üniversitesi Lisans & Yüksek Lisans Bölümleri

BölümlerSüre (Sömestr)Ücret (Euro)Başlangıç
Hazırlık Programı
İngilizce Tıp Hazırlık (PRE-MED)2€ 8.490Eylül
Çekçe Tıp Hazırlık (PRE-MED)2€ 8.490Eylül
İngilizce Tıp Hazırlık (PRE-MED) (Ocak-Mayıs)1€ 6.890Ocak
Lisans Bölümleri – BSc (İngilizce)
Birinci Tıp Fakültesi (Katerinska) – Tıp Eğitimi12€ 24.440Eylül
Birinci Tıp Fakültesi (Katerinska) – Dişçilik10€ 24.440Eylül
İkinci Tıp Fakültesi (Uvalu) – Tıp Eğitimi12€ 18.740Eylül
Üçüncü Tıp Fakültesi (Ruska) – Tıp Eğitimi12€ 17.110Eylül
Pilsen Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi12€ 15.890Eylül
Pilsen Tıp Fakültesi – Dişçilik10€ 15.890Eylül
Hradec Kralove Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi12€ 16.300Eylül
Hradec Kralove Tıp Fakültesi – Dişçilik10€ 16.700Eylül
Hradec Kralove Eczacılık Fakültesi – Eczacılık10€ 7.900Eylül
Liberal Arts and Humanities (Liberal Sanat ve Beşeri Bilimler)6€ 3.000Eylül
Physiotherapy (Fizyoterapi)6€ 8.960Eylül
Physical Education and Sport (Beden Eğitimi ve Spor)6€ 6.520Eylül
Economics and Finance (Ekonomi ve Finans)6€ 7.000Eylül
General Computer Science (Bilgisayar Bilimi)6€ 6.800Eylül
History and Area Studies (Tarih ve Bölge Çalışmaları)6€ 5.000Eylül
Politics, Philosophy and Economics (Siyaset, Felsefe ve Ekonomi)6€ 7.000Eylül
Social Sciences (Sosyal Bilimler)6€ 6.000Eylül
Yüksek Lisans Bölümleri – MSc (İngilizce)
Pharmaceutical Sciences (Eczacılık Bilimi)4€7.900Eylül
Logic (Mantık)4€ 5.700Eylül
Botany (Botanik)4€ 1.120Eylül
Ecology (Ekoloji)4€ 1.220Eylül
Immunology (İmmünoloji)4€ 1.220Eylül
Parasitology and Infection Biology (Parazitoloji ve Enfeksiyon Biyolojisi)4€ 3.740Eylül
Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology (Atmosfer Fiziği, Meteoroloji ve Klimatoloji)4€ 6.800Eylül
Computational Mathematics (Hesaplamalı Matematik)4€ 6.800Eylül
Artificial Intelligence (Yapay Zeka)4€ 6.800Eylül
Discrete Models and Algorithms (Ayrık Modeller ve Algoritmalar)4€ 6.800Eylül
Language Technologies and Computational Linguistics (Dil Teknolojileri ve Hesaplamalı Dilbilimi)4€ 6.800Eylül
Software and Data Engineering (Yazılım ve Veri Mühendisliği)4€ 6.800Eylül
Software Systems (Yazılım Sistemleri)4€ 6.800Eylül
Theoretical Computer Science (Teorik Bilgisayar Bilimi)4€ 6.800Eylül
Visual Computing and Game Development (Görsel Hesaplama ve Oyun Geliştirme)4€ 6.800Eylül
Financial and Insurance Mathematics (Finans ve Sigorta Matematiği)4€ 6.800Eylül
Mathematical Analysis (Matematiksel Analiz)4€ 6.800Eylül
Mathematical Modelling in Physics and Technology (Fizik ve Teknolojide Matematiksel Modelleme)4€ 6.800Eylül
Mathematical Structures (Matematiksel Yapılar)4€ 6.800Eylül
Mathematics for Information Technologies (Bilgi Teknolojileri için Matematik)4€ 6.800Eylül
Optics and Optoelectronics (Optik ve Optoelektronik)4€ 6.800Eylül
Particle and Nuclear Physics (Parçacık ve Nükleer Fizik)4€ 6.800Eylül
Physics of Condensed Matter and Materials (Yoğun Madde ve Malzemelerin Fiziği)4€ 6.800Eylül
Probability, Mathematical Statistics and Econometrics (Olasılık, Matematiksel İstatistik ve Ekonomektrik)4€ 6.800Eylül
Surface and Plasma Physics (Yüzey ve Plazma Fiziği)4€ 6.800Eylül
Balkan, Eurasian and Central European Studies (Balkan, Avrasya ve Orta Avrupa Çalışmaları)4€ 7.000Eylül
Corporate Strategy and Finance in Europe (Avrupa’da Kurumsal Strateji ve Finans)4€ 7.000Eylül
Economics and Finance (Ekonomi ve Finans)4€ 7.000Eylül
Finance and Data Analytics (Finans ve Veri Analitiği)4€ 7.000Eylül
Geopolitical Studies (Jeopolitik Çalışmalar)4€ 7.000Eylül
International Economic and Political Studies (Uluslararası Ekonomik ve Politik Çalışmalar)4€ 7.000Eylül
International Relations (Uluslararası ilişkiler)4€ 7.000Eylül
International Security Studies (Uluslararası Güvenlik Çalışmaları)4€ 7.000Eylül
Economic Research (Ekonomik Araştırma)4€ 40Eylül
Media and Area studies (Medya ve Alan Çalışmaları)4€ 6.000Eylül
Public and Social Policy Studies (Kamu ve Sosyal Politika Çalışmaları)4€ 6.000Eylül
Society, Communication and Media (Toplum, İletişim ve Medya)4€ 6.000Eylül
Sociology of Contemporary Societies (Çağdaş Toplumlar Sosyolojisi)4€ 6.000Eylül
Applied Physiotherapy (Uygulamalı Fizyoterapi)4€ 8.960Eylül
Applied Sport Science (Uygulamalı Spor Bilimi)4€ 6.520Eylül
Gender Studies (Cinsiyet Çalışmaları)4€ 2.000Eylül
Historical Sociology (Tarihsel Sosyoloji)4€ 2.000Eylül

Pre Med Kursu (TIP Hazırlık Programı)

Charles Üniversitesi öğrencilere TIP ya da Diş Hekimliği eğitimlerine başlamadan önce İngilizce dil bilgilerini ve anatomi, kimya, biyoloji gibi konulardaki bilgilerini gerekli seviyeye çıkarabilmeleri amacıyla Pre Med eğitimi imkânı sağlamaktadır. Öğrenciler başvuracakları alana göre İngilizce eğitimin dışında çekçe, matematik, fizik, kimya, biyolojii anatomi gibi dersler ilgili de eğitim alırlar.

Genel İngilizce eğitiminin yanında bir de yoğun İngilizce hazırlık eğitim programları vardır. Bu program 3 sömestr yani 1.5 yıl sürmektedir.

Charles Üniversitesinde TIP hazırlık eğitimi alacak Türk öğrenciler eğitimlerini Prag şehrinde değil, Podebrady isimli bölgede alırlar, daha sonra 1. Sınıfa geçtiklerinde şehrin kalbindeki kampüslerde eğitim almaya başlayabilirler.

Charles Üniversitesi Tıp Eğitimi

Charles Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin kurulan ilk fakültelerinin arasında yer almaktadır. Tıp fakültesi, Avrupa’da Tıp Eğitimi veren üniversiteler arasında en iyi olanlarından bir tanesidir. Eğitimler 1 yıl hazırlık ve 6 yıl lisans eğitimi olarak sürmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Okula kabul öncesinde İngilizce, Kimya ve Biyoloji alanlarında sınavlar yapılmaktadır. Öğrenciler bu sınavları başarılı bir şekilde geçerse eğitimlerine başlayabilirler.

Charles Üniversitesi, beş adet farklı Tıp fakültesine sahiptir. Bunlardan üç tanesi Prag şehrinde bulunmaktadır. Bir tanesi Pilsen, bir diğeri de Hradec Kralove şehrindedir. Her biri kendi sağlık tesislerine sahip, birbiriyle eşit özelliklere sahip, bağımsız kurumlardır. Beş fakültede de tıp eğimi İngilizce olarak verilmektedir.

Tıp hazırlık programı: Bu program 1 yıllık bir programdır. Öğrencilere, tıp eğitimine başlamadan önce katılacakları giriş sınavında başarılı olacakları seviyeye gelene kadar yoğun bir eğitim verilmektedir. Bunun yanında temel çekçe eğitimleri ve İngilizce seviyelerin yükseltecekleri şekilde eğitimler verilmektedir. Temel çekçe eğitim, tıp fakültesinde ve hastanelerde yapacakları pratik eğitimlerinde etkili iletişim kurmaları gerektiğinden dolayı verilmektedir.

Pre-Medikal Kurs: Pre Medikal İngilizce kursu 5 aylık bir programdır. Eğitimler Prag’daki 3. Tıp fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Verilen yoğun İngilizce eğitimi ile öğrencilere Tıp eğitimlerine başlamalarından önce girecekleri sınavda başarılı olacakları şekilde en üst seviyede eğitim vermektedir. Kursun ana konuları, öğrencilerin giriş sınavında sorumlu olacakları biyoloji kimya ve psikoloji alanlarında yoğunlaşmış kurslardır. Bunlara ek olarak çek dilinde, temel iletişim kurabilecekleri seviyede ve tıp İngilizcesi hakkında da eğitimler verilmektedir.

Neden Charles University?

Charles Üniversitesi, öğrencilere benzersiz bir eğitim deneyimi sunan köklü bir kurum olarak öne çıkmaktadır. İşte Charles Üniversitesi’ni tercih etmeniz için bazı önemli nedenler:

  1. Tarihî Kökler ve Saygın Bir Miras:

   Charles University, 1348 yılında kurulan Avrupa’nın en eski üniversitelerinden biridir. Bu köklü geçmişi, üniversitenin eğitim standartlarına ve akademik başarılarına yansımıştır.

  2. Akademik Mükemmeliyet ve Nitelikli Öğretim Kadrosu:

   Charles University, dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında gösterilmektedir. Üniversitenin akademik kadrosu, kendi alanlarında uzmanlaşmış, deneyimli ve nitelikli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu, öğrencilere yüksek kaliteli bir eğitim sunmayı amaçlar.

  3. Geniş Bölüm Seçenekleri:

   Üniversite, farklı alanlarda geniş bir bölüm yelpazesi sunmaktadır. Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun bir program seçme konusunda geniş bir özgürlüğe sahiptir.

  4. Uluslararası İlişkiler ve Çeşitlilik:

   Charles Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası bir atmosferde eğitim alma şansı sunar. Farklı kültürlerden gelen öğrencilerle etkileşimde bulunmak, küresel bir perspektif kazanmanıza yardımcı olur.

  5. Öğrenci Dostu Bir Şehirde Konumlanma:

   Prag, öğrenciler için yaşamak ve öğrenmek için mükemmel bir şehirdir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekonomik yaşam maliyetleri ve öğrenci dostu atmosferiyle Prag, öğrenciler için ideal bir öğrenme ortamı sunar.

  6. Ulusal ve Uluslararası Prestij:

   Charles Üniversitesi, hem Çekya’da hem de uluslararası alanda saygın bir prestije sahiptir. Bu, mezunlar için iş bulma sürecinde avantaj sağlar.

  7. Modern Altyapı ve Araştırma Olanakları:

   Üniversite, öğrencilere çağdaş altyapı ve araştırma imkânları sunarak, akademik ve profesyonel gelişimlerini destekler.

Charles Üniversitesi, tarihî geçmişi, geniş akademik olanakları ve öğrenci dostu ortamıyla öne çıkarak, uluslararası öğrencilere mükemmel bir eğitim deneyimi sunmaktadır.

Ücretsiz Üniversite

Charles University, sunduğu eğitim programları ile öğrencilere geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Ancak, eğitim göreceğiniz bölümü seçerken dikkate almanız gereken temel bir fark bulunmaktadır: Çekçe programlar ücretsizdir, ancak İngilizce eğitim verilen programlar öğrenim ücretine tabidir. Bu önemli fark, öğrencilere eğitim tercihlerini belirlerken esneklik sağlamaktadır.

Ücretsiz Çekçe Üniversite
Charles University, Çekçe olarak sunulan birçok eğitim programı ile öne çıkar. Bu programlarda eğitim almak, öğrencilere üniversite ücreti maliyeti getirmez. Fakat, bu avantajın yanında, öğrencilerin ileri seviyede Çekçe bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, Çekçe programları tercih eden öğrenciler, dil becerilerini geliştirmek ve yerel kültüre daha fazla entegre olmak için yoğun bir çaba harcamaları gerekmektedir.

İngilizce Eğitim
Öte yandan, üniversite, İngilizce eğitim programları ile uluslararası öğrencilere kapılarını açar. Bu programlar,  belirli bir öğrenim ücretine tabidir. Ancak, bu ücretler, benzer ülkelerdeki üniversitelere göre çok daha ekonomiktir. İngilizce programlar, öğrencilere geniş bir alan yelpazesi sunar ve her yıl yeni bölümler eklenerek sayıları artmaktadır.

Burs Olanakları

İngilizce dilinde öğrenim görecek uluslararası öğrencilere yönelik burslar, her bir fakülte tarafından düzenlenmektedir. Aynı zamanda, yüksek not ortalamasına sahip öğrencilere verilen üstün başarı bursları da her fakülte tarafından sağlanmaktadır. Üstün başarı bursu, öğrencilere genellikle birinci sınıftan sonra verilmeye başlanır. Burs miktarı, her fakülte tarafından bağımsız olarak belirlenir.

Konaklama Seçenekleri

Charles Üniversitesi, öğrencilere geniş bir konaklama yelpazesi sunarak öğrenci yaşamını daha rahat ve keyifli hale getirmektedir. Prag’da 11, Pilsen’de üç ve Hradec Kralove’da iki olmak üzere toplam 16 öğrenci yurduna sahip olan Charles University, öğrencilere kendi yurtlarında konaklama imkanı tanımaktadır.

Üniversitenin yurtları, öğrencilere hem ekonomik hem de konforlu konaklama seçenekleri sunmaktadır. Özellikle hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin üniversite yurtlarında konaklamaları tavsiye edilmektedir. Yurt fiyatları, oda tipine, yatak sayısına ve lokasyona göre değişiklik göstermektedir. Yurtlarda; tek, çift, üç ve dört kişilik oda seçenekleri bulunmaktadır, ancak genellikle tek ve çift kişilik odalar daha yaygındır.

Yurtlarda konaklamayı tercih etmeyen öğrenciler için özel konaklama seçenekleri veya diğer öğrencilerle paylaşılan daireler de bulunmaktadır. Çekya’da kira ödemeleri aylık olarak yapılmakta olup, fiyatlar mülkün büyüklüğüne, konumuna ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Avrupa’daki diğer büyük şehirlerle karşılaştırıldığında, Çek Cumhuriyeti’nde konaklama oldukça ekonomik ve öğrenci dostudur.

Avrupa'nın Kalbinde Üniversite Eğitimi

Prag şehri, Çekya’nın en büyük şehri, aynı zamanda başkentidir. Vitava nehri üzerinde bulunan şehrin yaklaşık 1,2 milyon nüfusu bulunmaktadır. Şehrin en büyük özelliği, tarihi dokusunun II. Dünya Savaşı sırasında zarar görmemesidir. Her geçen yıl turistik ziyaretçi sayısını arttıran bu şehir Altın Kent ismi ile anılmaktadır.

Prag, sadece fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarih boyunca yaşadığı olaylarla da öne çıkan bir şehirdir. II. Dünya Savaşı’nda neredeyse hiç zarar görmeyen bu şehir, tarihi dokusunu günümüze başarıyla taşımış nadir şehirlerden biridir. Bu nedenle Prag, sadece taş sokakları ve tarih kokan binalarıyla değil, aynı zamanda geçmişin derin izlerini taşıyan bir atmosferle öğrencilere benzersiz bir deneyim sunar.

Prag, UNESCO’nun Dünya Mirasları listesinde haklı bir yer edinmiştir. Bu unvan, şehrin sunduğu sanat galerileri, müzeler ve tarihi mekanların önemini vurgular. Öğrenciler, tarihi Prag Kalesi’ni keşfedebilir, tarihi anıtların arasında yürüyebilir ve Barış Meydanı gibi sembolik yerleri ziyaret edebilir. Bu, öğrencilere sadece derslerle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir şehirde yaşamanın ayrıcalığını sunar.

Prag, her sokağında bir hikaye barındıran bir açık hava müzesine dönüşmüş durumdadır. Öğrenciler, geçmişin izlerini sürebilecekleri ve tarihi detayları yakından inceleyebilecekleri bir ortama sahiptir. Aynı zamanda şehir, düzenlenen kültürel etkinliklerle öğrencilere tarih ve sanatın iç içe geçtiği bir atmosfer sunar.

Prag’ın tarih ve kültür zenginlikleri, öğrencilere sadece derslerinde değil, aynı zamanda şehirde geçirdikleri zaman boyunca da büyük bir öğrenme deneyimi sunar. Şehrin sakin atmosferi ve tarihi atmosferi, öğrencilere hem eğitimlerini sürdürme hem de kültürel bir macera yaşama fırsatı tanır.

Prag, etkili ve düzenli ulaşım sistemleri sayesinde öğrencilerin şehir içinde rahatça hareket etmelerini sağlar. Öğrenci indirimleri, toplu taşımanın maliyetini düşürerek öğrencilere bütçe dostu bir ulaşım imkanı sunar. Ayrıca, şehrin önemli turistik yerleri, öğrencilerin keşfetmeye yönelik birçok fırsat sunar.

Prag, öğrenciler için lezzetli bir mutfak deneyimi sunan birçok restorana ev sahipliği yapar. Ekonomik fiyatlarla sunulan yerel lezzetler, öğrencilerin damak zevkine hitap eder. Şehirdeki restoranlar, öğrencilere bütçeleri dahilinde keyifli yemek seçenekleri sunar.

Prag’da yaşam maliyetleri genel olarak ekonomiktir. Aylık bütçe planlaması yapmak, öğrencilere kalan bütçelerini daha etkili bir şekilde yönetme olanağı sağlar. Şehirdeki ekonomik alışveriş noktaları, öğrencilere uygun fiyatlı ürünlerle alışveriş yapma imkanı sunar.

Prag, sadece eğitim açısından değil, aynı zamanda zengin kültürel yaşamı, tarihi güzellikleri ve ekonomik yaşam koşullarıyla da öğrencilere benzersiz bir deneyim sunar. Bu nedenle, Prag’da öğrenci yaşamını seçenler, eğitimleri boyunca unutulmaz anılar biriktirme şansına sahip olacaklardır.

SOKAK GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA