Brand University of Applied Sciences

Brand University of Applied Sciences, özel bir uygulamalı bilimler üniversitesidir ve markalaşma konusuna odaklanan ilk üniversitedir. Brand University, markalaşma ve reklamcılık şehri Hamburg’da bulunan, geleceğin en iyi pazarlama ve marka uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversite, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki tüm eğitim programlarında marka odaklıdır. Bu nedenle, tüm profesörler, öğretim görevlileri ve öğrenciler “marka” ve “markalaşma” konularına tutkuludur.

Uygulama odaklı, disiplinler arası bir eğitim anlayışına sahip olan okulda, temel eğitim konuları; tasarım ve iletişim bilgileridir. Küresel ölçekte markalar nasıl planlanır ve geliştirilir, nasıl oluşturulur ve şekillendirilir, nasıl iletişim kurulur ve markalar nasıl yalınlaştırılır konularına odaklanılmıştır.
 
Brand University, öğrencilerin, eğitimleri sırasında ve sonrasında kişisel olarak gelişmelerine yardımcı olmak için kültürlerarası ağ oluşturmalarını teşvik etmektedir. Okul, deneyimli bir uluslararası öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Üniversitenin temel misyonu, birbirine yakınlaşan bir dünya için kültürlerarası marka uzmanları yetiştirmektir.

Brand University; yaratıcılık, merak ve açık fikirliliğe önem veren bir eğitim modeliyle hareket etmektedir. Üniversite Avrupa ve Asya’da marka araştırması yürüten firmalarla bilimsel araştırmalar yapmakta ve iş birliği yürütmektedir. Okulda, öğrencilere İngilizce ve Almanca dersleri de sunulmaktadır.

Üniversite, Hamburgische Behörde für Wissenschaft und Forschung ve Hamburg Şehri Akademik ve Araştırma Kurumu’nun denetimine tabidir. Marka Üniversitesi, Hamburg Senatosu tarafından 2010 yılının Haziran ayında uygulamalı bilimler üniversitesi olarak resmen tanınmıştır. Üniversite bünyesindeki tüm programlar Alman Akreditasyon Konseyi tarafından akredite edilmiştir.

Brand University of Applied Sciences Programları

Marka Yönetimi Lisans Programı
Marka Yönetimi Lisans programında, başarılı pazarlama ve marka yönetiminin içerdiği her şey öğretilmektedir. Program Almanca ya da İngilizce olarak alınabilir. Marka yöneticisi, markaların liderliğinden sorumludur. Bu programdan mezun olan kişiler sorumlu oldukları markaları özel bir noktaya taşımak, aranan bir marka haine getirmek ve diğer ürünlerden daha iyi görünmesini sağlamak gibi sorumluluklara sahip olacaktır. Bunun başarabilmek için bir marka yöneticisi tüketicinin ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.

Programdan elde edilen bilgilerle çekici ve tüketicilerin beğenisini kazanan markalar oluşturabilirsiniz. Marka yönetimi programıyla pazarlamayı başarılı kılan tüm faktörler, dikkatli bir biçimde senkronize etmeyi öğreneceksiniz. Bu programdan mezun olanlar Sanat Lisansı elde etmiş olacaklardır.

Programa girebilmek için öğrencilerin CEFR’den B2 seviyesinde İngilizce yeterliliği aranmaktadır. Öğrencilerin yazılı başvurusu sonrasında üniversite kişisel görüşme talep etmektedir. Programın kabul şartı, bir üniversiteye (Abitur) veya uygulamalı bilimler üniversitesine (Fachabitur) girmeye hak kazanmış olmanızdır. Daha önce doğru deneyime sahip olan öğrenciler için bu kabul şartı göz ardı edilebilir. Öğrenciler için özgeçmiş ve referanslarının yanı sıra sunacakları referans mektubu da programa kabul edilebilmek için önemlidir.

Program 6 sömestr boyunca sürmektedir. 5. Sömestrden itibaren öğrencilere burs imkanı tanınmaktadır. Ayrıca, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG veya Alman Federal Eğitim Yardımları Yasası) kapsamında finans elde edebilirsiniz. Marka Akademisi’ndeki öğrenciler ayrıca Hamburg ve diğer bölgelerden vakıf ve finans kurumlarından mali destek alabilirler. Ulusal düzeyde ‘KfW-Studienkredit’ sunan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bulunmaktadır.

Program içeriği;

 1. Yarıyıl
 • Marka yönetiminin temelleri
 • Marka tasarımının temelleri
 • İş İngilizcesi
 • Akademik çalışmanın temelleri
 • İletişim Tasarımı Programı
 1. Yarıyıl
 • Markalaşma – planlama ve kavramsallaştırma
 • İletişim ve medya bilimi
 • Muhasebe
 • Pazar ve trend araştırması ve nöropazarlama
 1. Yarıyıl
 • İnovasyon yönetimi
 • Fiyat ve dağıtım politikası
 • İletişim ve müşteri ilişkileri yönetimi
 • Pratik proje, seçmeli
 1. Yarıyıl
 • Medya planlama ve kontrol
 • Yasal temeller: marka yönetimi
 • Özel marka yönetimi biçimleri
 • Pratik proje, seçmeli
 1. Yarıyıl
 • Uluslararası marka
 • Dijital marka ve sosyal medya
 • Disiplinlerarası proje – Markalaşma
 • Pratik proje, seçmeli
 1. Yarıyıl
 • Pratik transfer projesi: marka yönetimi
 • Lisans tezi ve sözlü sınavı

İletişim Tasarımı Lisans Programı

Bir iletişim tasarımcısı, baskı, video ve dijital medyadaki büyük markalar ve şirketler için çok kanallı pazarlama tasarlama, geliştirme ve uygulamalarını yürütmektedir. Marka tasarımında lisans eğitimi okumak isteyenler iletişim tasarımına odaklanırlarsa, markalaşma ve reklam endüstrisinde ihtiyaç duyulan tasarım ve teknik uzmanlık bilgisini elde etmiş olacaklardır.

Marka akademisinde öğrenciler, bir grafik tasarımcısı olarak geleneksel eğitime devam etmenin yanı sıra, reklam endüstrisinde heyecan veren bir kariyer için önemli bir avantaj sağlayacak olan marka geliştirme ve iletişim araştırmasında uzmanlık ile donatılacaklardır. Bu programdan mezun olanlar, iletişim ajanslarında, yayınevlerinde, film yapım şirketlerinde, kültür enstitülerinde ya da serbest tasarımcı olarak çalışabilirler.

Programda; görsel iletişim, marka stratejisinin analizi, konsept ve tasarım geliştirilme, tasarım kılavuzları gibi alanlarda bilgi verilmektedir. Öğrencilerin tasarım becerileri multimedya tasarım disiplinleri aracılığıyla yoğunlaştırılacak ve derinleştirilecektir. Ayrıca öğrenciler büyük ve tanınan ajanslar ve marka şirketleriyle doğrudan bağlantıda olarak pratik tabanlı bilgiyle donatılacaklardır. Bu programı tamamlayan öğrenciler bir görsel tasarımcının üstünde olacaklardır. İletişim tasarımı bölümüyle; bir hikaye anlatıcısı, strateji uzmanı, vizyoner ve mucit yetiştirilmektedir.

Program 6 sömestr boyunca devam etmektedir. Bu programdan mezun olanlar Sanat Lisansı elde etmiş olacaklardır. Programın kabul şartı, bir üniversiteye (Abitur) veya uygulamalı bilimler üniversitesine (Fachabitur) girmeye hak kazanmış olmanızdır. Daha önce doğru deneyime sahip olan öğrenciler için bu kabul şartı göz ardı edilebilir. Bu bölüme başvuru esnasında özgeçmiş, referanslar ve motivasyon mektubu büyük önem taşımaktadır. Yetenekli öğrencilere 5. Dönemden itibaren burs imkanları bulunmaktadır. Marka Akademisi’ndeki öğrenciler ayrıca Hamburg ve diğer bölgelerden vakıf ve finans kurumlarından mali destek alabilirler. Ulusal düzeyde ‘KfW-Studienkredit’ sunan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bulunmaktadır.

Program İçeriği;

 1. Yarıyıl

Oryantasyon ve temeller

Akademik ve yaratıcı çalışmaların temelleri: tipografide araştırma ve yazma, şekil, biçim ve kompozisyon, fotoğraf, markalaşma, çağdaş medyada kavramlaşma ve çok daha fazlası…

 1. – 4. Yarıyıl

Yaratıcı profilinizi oluşturma

Geniş bir tasarım disiplini arasından seçilen yeteneklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun kişisel yeterlilikler ve konular: Deneyim tasarımı, web tasarımı, yaratıcı kodlama, tasarım düşüncesi, prototip oluşturma, hareket tasarımı ve filmi, kurumsal tasarım, grafik tasarım, marka dili …

 1. Yarıyıl

Ağ oluşturma ve yaratıcı liderlik

Değişen takımlarda kişisel ilgi alanlarının ve öğrenilmiş becerilerin birleştirilmesi: Sanat yönetimi, disiplinlerarası projeler, tasarım düşüncesi, açık inovasyon, yaratıcı liderlik…

 1. Yarıyıl

Lisans dönemi

Bireysel lisans teziniz

Dijital Tasarım Lisans Programı

Dijital tasarımcı, büyük şirketlerin yanı sıra yeni şirketler için dijital ürün ve deneyimleri kavramlaştıracak, geliştirecek ve uygulayacaktır. Marka Tasarım Lisans programımızı alırken dijital tasarıma odaklanan öğrenciler, web siteleri, uygulamalar ve etkileşimli sistemler kullanarak öncü marka deneyimleri oluşturmak için markalaşma ve reklam endüstrisinin ihtiyacı olan tüm tasarım ve teknik uzmanlıkları geliştireceklerdir.

Marka Akademisinde bir grafik tasarımcısı olarak alınacak olan geleneksel eğitim, yaratıcılık alanında heyecan verici bir kariyer için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Dijital tasarım programı; marka geliştirme ve iletişim araştırması konusunda adayları güçlendirecektir. Bu alandan mezun olanlar;  ajanslar, yayınevleri, film yapım şirketleri, kültür kurumları ve serbest tasarımcı olarak çalışabilirler.

Marka Akademisi’nde, transmedial iletişim hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Marka stratejisinin analizi, sosyal platformlar, el hareketi ve giyilebilir arayüzler, web ve mobil uygulamaları kullanarak kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gibi alanlarda yetkin hale geleceksiniz. Büyük ajanslar ve marka şirketleri ile iletişim halinde devam eden programda öğrenciler pratik bilgiyle de donatılacaklardır. Program dijital medya alanında kapsamlı kavramsal ve tasarım bilgisi, stratejik marka bilgisi ve teknik uzmanlığı içermektedir.

Programa girebilmek için öğrencilerin yazılı başvurusu sonrasında üniversite kişisel görüşme talep etmektedir. Programın kabul şartı, bir üniversiteye (Abitur) veya uygulamalı bilimler üniversitesine (Fachabitur) girmeye hak kazanmış olmanızdır. Daha önce doğru deneyime sahip olan öğrenciler için bu kabul şartı göz ardı edilebilir. Öğrenciler için özgeçmiş ve referanslarının yanı sıra sunacakları referans mektubu da programa kabul edilebilmek için önemlidir.

Program 6 sömestr boyunca sürmektedir. 5. Sömestrden itibaren öğrencilere burs imkanı tanınmaktadır. Ayrıca, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG veya Alman Federal Eğitim Yardımları Yasası) kapsamında finans elde edebilirsiniz. Marka Akademisi’ndeki öğrenciler ayrıca Hamburg ve diğer bölgelerden vakıf ve finans kurumlarından mali destek alabilirler. Ulusal düzeyde ‘KfW-Studienkredit’ sunan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bulunmaktadır.

Program İçeriği;

 1. Yarıyıl

Oryantasyon ve temeller

Akademik ve yaratıcı çalışmaların temelleri: tipografide araştırma ve yazma, şekil, biçim ve kompozisyon, fotoğraf, markalaşma, çağdaş medyada kavramlaşma ve çok daha fazlası…

 1. – 4. Yarıyıl

Yaratıcı profilinizi oluşturma

Geniş bir tasarım disiplini arasından seçilen yeteneklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun kişisel yeterlilikler ve konular: Deneyim tasarımı, web tasarımı, yaratıcı kodlama, tasarım düşüncesi, prototip oluşturma, hareket tasarımı ve filmi, kurumsal tasarım, grafik tasarım, marka dili…

 1. Yarıyıl

Ağ oluşturma ve yaratıcı liderlik

Değişen takımlarda kişisel ilgi alanlarının ve öğrenilen becerilerin birleştirilmesi: Sanat yönetimi, disiplinler arası projeler, tasarım düşüncesi, açık inovasyon, yaratıcı liderlik…

 1. Yarıyıl

Lisans dönemi

Bireysel lisans teziniz

Brand University of Applied Sciences Başvuru ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi programları için:

 1. Alman üniversitesi veya uygulamalı bilimler üniversitesi için yükseköğretim giriş yeterliliği,
 2. İngilizce veya Almanca programlardan hangisini okumak istiyorsanız, bu alanda dil yeterliliği (IELTS / TOEFL, en az B2 seviyesinde CEFR).

Yüksek Lisans programları için:

 1. Akademik Derece: En az 180 AKTS ile Lisans Derecesi
 2. İngilizce dil yeterliliğinin kanıtı (IELTS / TOEFL, B2 seviyesinde CEFR)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru formu Lisans / Master
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Lise diploması
 • Lisans programı / Lisans Derecesi sertifikası (Transkript, Diploma Eki)
 • Motivasyon mektubu
 • Özgeçmiş
 • Pasaport kopyası
 • Dil yeterliliğinin kanıtı (dil sertifikası)
 • İş deneyimi veya yerleştirme belgesi, varsa referans mektubu
 • Tüm başvuru belgelerinin İngilizce veya Almanca olarak sunulması gerekmektedir.

Brand University’ye Kabul Süreci

 

Brand University of Applied Sciences’da kabul süreci 2 adımdan oluşmaktadır. İlk adımda öğrenciler başvuru belgelerini sunmaktadırlar. İkinci adımda ise giriş için görüşme gerçekleştirilmektedir. Kabul kararı program yöneticisi tarafından verilir ve mülakattan 2-3 gün sonra ilan edilir. Başarılı adaylar, katılım sözleşmesini imzalayarak ve öğrenim ücretinin ilk taksitini ödeyerek katılımlarını teyit edecektir. Mülakat sonrası başarılı olan adaylara kabul edildiklerini belirten bir kabul mektubu yollanmaktadır. Öğrenci programa kabul edilmesinin ardından vize başvurusunda bulunabilir.

Brand University of Applied Sciences Eğitim Ücretleri

Bölüm
(İngilizce)
Süre
(Sömestr)
Ücret
(Yıl)
Başlangıç
Lisans Programları ve Uzmanlık Alanları
Brand Management (Marka Yönetimi)6€ 11.500Ekim-Nisan
Communication Design (İletişim Tasarımı)6€ 11.500Ekim
Digital Design (Dijital Tasarım)6€ 11.500Ekim
Yüksek Lisans Programları
Marketing & Innovation (Pazarlama ve İnovasyon)3€ 14.450Ekim-Nisan
Design & Innovation (Tasarım ve İnovasyon)3€ 14.450Ekim-Nisan
Entrepreneurship & Innovation (Girişimcilik ve İnovasyon)3€ 21.670Ekim-Nisan
International Brand Management (Uluslararası Marka Yönetimi)4€ 15.000Ekim-Nisan
International Brand Communication (Uluslararası Marka İletişimi)4€ 15.000Ekim-Nisan

Konaklama Seçenekleri

Hamburg ana tren istasyonuna yakın merkezi bir bölgede 690 Euro karşılığında tek odalı daireler sunulmaktadır. Farklı istekler olması halinde başvuru sonrasında üniversiteden bilgi alınabilir. Öğrenciler istemeleri halinde üniversite olanaklarının dışında da ev tutabilirler.

Hamburg Şehri Hakkında

Hamburg 1,8 milyon nüfusa sahip Almanya’nın en önemli metropollerinden bir tanesidir. Şehirde tiyatrolar, müzikaller, sergiler ve modern sanat müzeleri gibi birçok kültürel alternatif bulunmaktadır. şehir 2017 senesinde bir gece geçirmek için dünyanın en iyi şehri ilan edilmiştir. Brand University kampüsü, Elbe nehri yakınındaki Ottensen’de yer almaktadır. Ottensen birçok restoran, bar, sokak kafesi ve mağazanın bulunduğu hareketli bir bölgedir.

 

Hamburg çok güvenilir ve iyi gelişmiş bir ulaşım sistemine sahiptir. Marka Akademisi öğrencilerine, Hamburg ve metropoliten bölgelerinde herhangi bir toplu taşıma aracıyla, yani metrolar, hızlı transit hatları, otobüsler ve feribotlar dahil olmak üzere sınırsız seyahat imkânı sağlayan öğrenci dönem biletleri verilir. Biletler bir dönem için geçerlidir ve 260,50 Euro’dur.

Almanya'da Öğrencilerin Yaşam Maliyeti

Hamburg şehrinde yaşam maliyetleri, öğrencinin yaşam tarzına göre değişiklik göstermektedir. Ortalama yaşam maliyetleri:

 • Konaklama – 350 ila 750 Euro
 • İnternet ve mobil – 100 Euro
 • Sağlık sigortası – 90 Euro
 • Almanca dil kursu (isteğe bağlı) – 60 Euro
 • Sorumluluk sigortası (isteğe bağlı, ama şiddetle tavsiye edilir) – 10 Euro
 • Oturma izni – 10 Euro
 • Toplu taşıma – 43,41 Aylık Euro (260,50 Euro sömestr bileti)
 • Yiyecek, giyim, seyahat vb. ihtiyaçlar

Öğrenciler 120 tam gün ya da 240 yarım gün çalışma hakkına sahiptirler. 450 Euro’ya kadar elde edecekleri gelirlerden herhangi bir gelir vergisi alınmamaktadır.

SOKAK GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA