İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Mavi Diploma Akademik Danışmanlık Ltd. Şti. (ELT olarak anılacak), tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, saklanmasına ve yalnızca ELT MARKASININ franchise verildiği şirketlere, yurt dışında yer alan seçtiğim dil okulu veya üniversiteye kayıt ve diğer işlemlerin yapılması için peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Elt’nin mail olarak “GOOGLE” markasının ürünü olan “GMAİL” kullandığını, “GMAİL” yurt dışında yer alan bir firma olduğunu ve mail olarak yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgilerin (her ne kadar GMAİL içeriklerine erişemediğini belirtmiş olsa da) GMAİL e aktarıldığını bildiğimi beyan eder ve bu aktarımı kabul ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ELT tarafından işlenmesine ilişkin ELT tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayı yer verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verimin, ELT tarafından işlenmesine, sözleşmenin yapılması, ifası, gerekirse hukuki yollara başvurmak amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirketimiz tarafından alınan belgeler size verilecek hizmet için tarafımızdan zorunlu olarak istenen belgeler olup bu belgelerde yer alan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz şu şekildedir;

  1. AD-SOYAD, TC KİMLİK NUMARASI, DOĞUM TARİHİ- YERİ, ANNE BABA ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ, DİN (özel nitelikteki kişisel verinizdir), KAN GRUBU (özel nitelikteki kişisel verinizdir), UYRUK, MEDENİ DURUM, ASKERLİK DURUMU, İMZA BEYANNAMESİ, İKAMET ETTİĞİNİZ ŞEHİR VE DETAYLI ADRES, TELEFON NUMARASI VE MAİL ADRESİ, PASAPORT NUMARASI, BANKA HESAP NUMARASI BİLGİLERİ,
  2. MEZUN OLDUĞUNUZ İLKOKUL-ORTAOKUL-ÜNİVERSİTE BİLGİLERİ, KATILDIĞINIZ KURS BİLGİLERİ, AYLIK KAZANÇ, ÇALIŞTIĞINIZ KURUM VE KURULUŞLAR (Tarafınızca verilen cv’ de yer alan bilgilerdir.)
  3. KATILACAĞINIZ DİL OKULU VE KONAKLAMA BİLGİLERİ, UÇUŞ BİLGİLERİ, VİZE BİLGİLERİ.

Öte yandan tüm kurumlarımızda fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında güvenliğiniz açısından kamera kayıtları alınmaktadır.

ELT tarafından aydınlatma metni haricinde düzenlenmiş onam metnini okudum ve yukarıda yer alan kişisel verilerimin, yine yukarıda yer alan sınır ve şartlar dahilinde işlenmesine;