Bilgi İste

IELTS Kursları

IELTS Kursları

IELTS Nedir?

IELTS (International English Language Testing System), İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. IELTS sinavı, British Council (BC), University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş bir dil sınavıdır.

IELTS sınavı Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin: Boğaziçi, Bilkent, Bilgi, Yeditepe Üniversiteleri ve THY, Yapı Kredi ve Akbank gibi. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.

Sınav, Academic ve General Training olarak iki modüle ayrılmaktadır.

Akademik format İngilizce lisans veya lisansüstü eğitim görmek isteyen kişiler için uygundur. Sınavlarda kullanılan materyaller ve sorular bu amaç gözönünde tutularak hazırlanır.

Genel Eğitim Formatı mesleki eğitim görmeyi planlayan öğrenciler veya göçmenliği düşünen kişilerin İngilizce yeterliliklerini ölçmek için hazırlanmıştır.

Eğer IELTS sınavına girmeniz isteniyorsa hangi formatta sınava katılacağınızı mutlaka kontrol edin. Adaylar modul seçimini IELTS sertifikalarını kullanacakları kurumlardan öğrenerek başvuru yapmalıdırlar.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır: Listening, Reading, Writing ve Speaking.

  • LISTENING: 30 minutes
  • READING: 60 minutes
  • WRITING: 60 minutes
  • SPEAKING: 11-14 minutes

İlk üç bölüm aynı gün ara verilmeksizin yapılır ancak Speaking bölümü sınav tarihinden bir hafta önce veya bir hafta sonra yapılabilir. Lütfen kayıt olurken bu noktayi göz önünde bulundurunuz.

Adaylar 1 den 9 a kadar olan puanlamaya göre bir sonuç elde ederler.

Geçme veya kalma puanı yoktur.

9 – Expert User

Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.

8 – Very Good User

Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.

7 – Good User

Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.

6 – Competent User

Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir

5 – Modest User

Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.

4 – Limited User

Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.

3 – Extremely Limited User

Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.

2 – Intermittent User

En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildiği konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker

1 – Non User

Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

Her bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir. Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir.

Bu sonuç belgeleri sınav tarihinden sonraki 13. gün Aras Kargo aracılığı ile adaylara gönderilir.

Daha detaylı içerik için sınavın resmi web sitesini ziyaret ediniz.

www.ielts.org

IELTS Faydalı Linkler

www.aapress.com.au
This site has free downloads and tips – look at the shortcuts dropdown menu first. Requires registration (free).

www.cambridgeesol.org/exams/ielts
A guide to the exam and handbook download.

www.onestopenglish.com/exams/ielts/
Tips and downloadable lessons for teachers

http://www.askynz.com/ielts/preparation.htm
A small page of useful tips and hints for the exams.

http://www.selfaccess.com/
A new pay site but with some good material, some of it free. From a well-established writer.

www.longman-elt.com/exams/ielts
Longman’s site so some useful material for practice from their own books.

Cambridge ESOL

www.flo-joe.co.uk
The best practice site for Main Suite Upper Exams FCE, CAE and CPE. A huge free resource includes all practice for all papers, newsletter service, queries page. Subscription service includes marking and feedback.

www.teachers.cambridgeesol.org/ts/
This is a teacher’s resources site but a lot of useful things for students also e.g. DOs and DON’Ts, advice from an oral examiner. Only FCE and YL exams at present.

http://www.longman.com/examsplace/
A good site for entire Main Suite and IELTS, using a selection of materials from their own books, study tips etc.

www.onestopenglish.com/exams/cambridge-esol-exams/
Tips and downloadable lessons for teachers for FCE

ELT Sizler için İngiltere’nin en popüler yerlerindeki kaliteli ve ekonomik dil okullarını seçti.