Berlin School of Business and Innovation (BSBI) Berlin School of Business and Innovation, Berlin şehrinin merkezinde kurulmuş olan ve İngilizce lisans ve yüksek Lisans programlarında öğrencilere oldukça kaliteli eğitim alma şansı sunan bir okuldur. Okulun temel amacı, eğitim almakta olan öğrencileri mezuniyet sonrasında birbirinden farklı özelliklere sahip, kalifiye ve başarılı liderler haline getirerek oldukça gelişmekte […]