Bilgi İste

IELTS Kursları

IELTS Kursları

IELTS Nedir?

IELTS (International English Language Testing System) uluslararası İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. İngilizcenin kullanıldığı ortamlarda öğrenim görmek veya çalışmak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliğini belirlemek üzere tüm Dünya’da uygulanan ve en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır.

IELTS sınavı Tüm Dünya’da iki yıl geçerliliğe sahiptir, fakat bazı ülkelerde IELTS sınavının geçerliliği ömür boyu devam eder. Ivy League diye kabul edilen Amerika’nın sekiz seçkin üniversitesi dahil Amerika’daki binlerce üniversitede, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Avrupa’daki İngilizce eğitim veren kurumlar tarafından kabul edilir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve özel kurum sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin; Boğaziçi üniversitesi, Bilkent üniversitesi, Bilgi üniversitesi, Yeditepe üniversitesi, THY, Yapı Kredi Bankası, Akbank gibi kurumlar ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar. IELTS sınavı her yıl 121 ülkede 500’ün üzerinde test merkezinde yapılmaktadır. 1989 yılında başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi’nin yabancılar için olan sınav merkezi ve British Council tarafından düzenlenmektedir. IELTS tüm dünyada geçerliliği olan bir sınav olduğundan hangi ülkede sınava girdiğinizin bir önemi yoktur. IELTS sınavının süresi 2 saat 45 dakikadır.

IELTS sınavı akademik ve genel İngilizce olmak üzere 2 farklı türde yapılır.

Akademik sınav, İngilizce üniversite eğitimi almak veya mesleklerini icra etmek isteyenler için gereklidir. Yine yurtdışında üniversite eğitimi ve almak isteyen adayların en fazla başvurduğu sınav türüdür. Genel amaçlı sınav ise, akademik olmayan çalışma staj veya göçmenlik başvuruları için gereklidir. Eğer IELTS sınavına girmeniz isteniyorsa hangi formatta sınava katılacağınızı mutlaka kontrol edin. Adaylar modül seçimini IELTS sertifikalarını kullanacakları kurumlardan öğrenerek başvuru yapmalıdırlar. İlk üç bölüm aynı gün ara verilmeksizin yapılır ancak Speaking bölümü (Konuşma) sınav tarihinden bir hafta önce veya bir hafta sonra yapılabilir. Lütfen kayıt olurken bu noktayı göz önünde bulundurunuz.

IELTS Genel İngilizce Sınavı

IETLS sınavı, Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere 4 farklı bölümden oluşan ve farklı sürelerde bu bölümleri tamamlamanız beklenen bir sınavdır.

IELTS Genel İngilizce sınavının bölümleri ve süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.

LISTENING (Dinleme): 35-40 dakika
READING (Okuma): 60 dakika
WRITING (Yazma): 60 dakika
SPEAKING (Konuşma): 11-14 dakika

IELTS Listening Bölümü (Dinleme)

Adayların, 4 farklı metni dinledikten sonra, her bir metin ile ilgili 10 soruyu cevaplamaları gerekir. Her bir metnin dinlenmesi yaklaşık 10 dakika sürer (4 metin için 35-40 dakika) ve adaylara her metindeki sorulara verilecek cevapların, cevap anahtarına aktarılması için 10 dakika süre tanınır.

IELTS Reading Bölümü (Okuma)

Reading (okuma) bölümü 3 metine ayrılmıştır. Her bir metin için adaylara 12,13,14 soru yöneltilir. Çoktan seçmeli (multiplechoice), doğru-yanlış-verilmedi (true-false-not given), eşleştirme (matching) ve boşluk doldurma (filling in thegaps) şeklinde 4 soru şekli vardır. Reading (okuma) bölümü test süresi 60 dakikadır.

IELTS Writing bölümü (Yazma)

Task1 ve Task2 olmak üzere 2 bölümden oluşur. Task1 kısmında, adayların verilen bir grafik ile ilgili 20 dakika içerisinde en az 150 kelime yazmaları beklenir.Task 1 writing (yazma) bölümünde ki 40 puanın 1/3 ünü kapsar. Task2 için ise adayların 40 dakika içerisinde en az 250 kelime içeren bir kompozisyon yazısı yada bir düşünce yazısı yazmaları istenir. Task2 40 puanın 2/3 ünü kapsar.Writing bölümünün toplam süresi 60 dakikadır.

Speaking Bölümü (Konuşma)

İlk kısımda adaylara kendilerini ifade etmeleri (tanıtmaları) gereken sorular yöneltilir. İkinci kısımda ise hemen altında 4 soru bulunan yazılı bir konu verilir, adayların bu konu üzerinde düşünmesi ve not alarak cevaplarını hazırlamaları gerekir. Üçüncü kısımda ise öğrencilerin ikinci kısımdaki konu ile ilgili soruları cevaplamaları istenir.Speaking bölümünün (konuşma) süresi 11-14 dakikadır.

IELTS Akademik Sınav

Özellikle yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların başvurduğu IELTS Akademik sınavının bölümleri ve süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.

LISTENING (Dinleme): 35-40 dakika
READING (Okuma): 60 dakika
WRITING (Yazma): 60 dakika
SPEAKING (Konuşma): 11-14 dakika

Dinleme ve Konuşma her iki modülde de aynıdır. Fakat IELTS Akademik sınavında reading bölümü (Okuma) ve Writing bölümünün (Yazma) formatları farklıdır.

Akademik sınav Reading Bölümü (Okuma)

Adaylara betimsel ve olgusal konular üzerine söylemsel ve analitik analiz yapabilecekleri üç metin verilir. Bu konular kitaplardan, haftalık veya aylık akademik formatı olan dergiler veya gazetelerden seçilen özgün konulardır. Okuma bölümünün toplam süresi 60 dakikadır.

Akademik Sınav Writing Bölümü (yazma)

Writing bölümünde (yazma) adaylardan iki kompozisyon yazmaları istenir. Konular akademik eğitim almak isteyen adaylara uygun olarak seçilmiştir. İlk kompozisyonda adayların verilen bir diyagram, çizelge, grafik, veya tabloyu kendi sözcükleri ile tarif etmelerive açıklamaları, süreç ile ilgili bilgi vermeleri ve bir aracın nasıl çalıştığı gibi bir betimleme yapmaları yada olayı anlatmaları gerekmektedir. Writing bölümünün toplam süresi 60 dakikadır.

İkinci kompozisyonda ise adaylardan, bir düşünce veya bir tartışma konusu hakkında makale yazmaları istenecektir.

Her iki kompozisyonda da adayların resmi bir dil kullanmaları gerekmektedir.

IELTS Puanının Hesaplanması ve Derecelendirilmesi

Her bir bölümden alınan puanların toplamı 4’e bölünerek hesaplanır. Örneğin Listening 6.5, Reading 6.0, Writing 7.0, Speaking 6.5 puanlarını aldıysanız.

6.5+6.0+7.0+6.5=26 26/4=6.5 şeklinde hesaplamanız gerekir.

Adaylar 1 den 9 a kadar olan puanlamaya göre bir sonuç elde ederler.

Geçme veya kalma puanı yoktur.

9 – Expert User
Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.

8 – Very Good User
Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.

7 – Good User
Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.

6 – Competent User
Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir

5 – Modest User
Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.

4 – Limited User
Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.

3 – Extremely Limited User
Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.

2 – Intermittent User
En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildiği konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker

1 – Non User
Her bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir. Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir.

Bu sonuç belgeleri sınav tarihinden sonraki 13. gün adaylara gönderilir.

Sınavın resmi web sitesi: www.ielts.org

ELT, IELTS konsunda da, sizler için İngiltere’nin en popüler, kaliteli ve ekonomik dil okullarını seçti.