Avustralya’da master hakkında önemli bilgiler

blank

Avustralya’da yükseklisans programları derecelendirilmiştir. Öğrenciler tercihlerini belirlerken dereceler ve eğitim sürelerini dikkate almak zorundadırlar.

  1. Ders Ağırlıklı Master Dereceleri (MA, MSc, MBA, MEd, MSocSC, Mlitt, MEng, LLM): Avustralya’da master eğitimi genellikle 12 aydır. Öğrenciler 9 ay eğitim süresinden sonra projelerini sonuçlandırırlar. Sınav sonuçlarını alıp tez hazırlamaya başlayan tez aşamasından hemen sonra master derecesini almaya hak kazanırlar.
  2. Araştırmalı Master Derecesi (Mphil): Araştırma ve proje yapmaya yönelik olan bu master programı, genellikle doktora öncesinde yapılır. İki yıl süresi olan bu master derecesinin Türk eğitim sistemi içinde tam bir karşılığı bulunmamaktadır.

Avustralya’da öğrencilere verilen lisans üstü dereceler: Avustralya’da yüksek lisans programlarında çok yoğun bir eğitim verilir. Bunun bir sonucu olarak master programı diğer ülkelerdekinden daha kısadır. Derslerin içeriği ve toplam ders sayısı ise diğer ülkelerdeki uygulananlara benzer.

Eğitim bilimleri yüksek lisansı: Avustralya’daki ilk ve ortaöğretim okullarında öğretmenlik yapmak isteyen, ancak eğitim fakültesi mezunu olmayan kişiler için hazırlanan bir iletişim programıdır. Bu program genelde bir yıl kadar sürer, uygulamalı ve teorik eğitim birlikte verilir.

Yüksek lisans diploması: Ekim ve haziran ayları arasındaki dokuz aylık dönemi kapsayan bir eğitim programı sonunda verilir. Bu diploma kişiye farklı açılardan yarayabilir. Kimileri daha ileri bir eğitime hazırlanmak için, kimileri master diploması yerine, kimileri de bu diplomanın kendine özgü bazı nitelikleri dolayısıyla yüksek lisans diploması almak ister.

Master derecesi: Avustralya’da iki tip master derecesi vardır. Dersler alıp bunlara devam ederek alınan master derecesi (Örneğin MA yani Sosyal Bilimler ve Edebiyat yüksek lisansı). Bu tip master eğitimi on iki ay sürer. Derslerin yanında bir tez ya da araştırma projesi hazırlanması gerekir. İkinci tip master olan araştırma masterlarıysa (MPhil) bir ya da iki yıl sürer, öğrenciden kişisel araştırmalar yaparak bunların sonucunda bir tez yazması istenir. İngiltere’de en fazla tercih edilen programlardan biri işletme yüksek lisans programıdır (MBA).

Doktora: İngiltere’de doktora (ya da PhD) bir akademisyenin gözetiminde yapılan araştırma çalışmalarından oluşur. Doktora programı bitirmek en az üç en fazla da yedi yıl sürer. Ortalama bir öğrenci ise üç ya da dört yılda bitirir.

Bölüm Seçimi

Avustralya’da yüksek lisans yapmaya karar verdiğinizde göreceksiniz ki önünüzdeki bir çok seçenekten sadece birine karar vermek de çok önemli bir süreçtir. Yüksek lisans için doğru bölüm kararını verebilmek çok önemlidir. Kararınızı okuduğunuz lisans programı, lisans programınızdaki başarınız ve mevcut alanınızda devam edip etmeyeceğiniz, kariyer beklentiniz, ülkenizde ve hatta şehrinizdeki iş potansiyellerine göre belirlemeniz uygun olacaktır. Bu konuda yardım ve desteği ELT olarak bizden alabilecek siniz.

Başvuru belgelerinin hazırlanması ve süreci

Akademik programların farklılığından dolayı Avustralya’da üniversitelerin yüksek lisans programlarına başvuru şartları, standartları, taban puanları ve işlemleri de kendi içlerinde farklılık göstermektedir. Avustralya’daki üniversitelerin yüksek lisans programlarının ücretleri de okuldan okula farklılık göstermektedir.

Konaklama seçenekleri

Avustralya’ya gitmeden önce yapılması zorunlu diğer işlem ise üniversitenin sunduğu konaklama seçeneklerinin incelenmesi ve konaklama için rezervasyonunuzun yapılmasıdır. Ayrıca, yüksek lisans eğitimi için Avustralya’ya giden öğrencilerin, yurtdışına giderken sorunlarla karışlaşmamaları için vize ve pasaport işlemlerini akademik dönem başlangıcından çok erken tarihte başlatmaları gerekmektedir.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank