Viyana Teknik Üniversitesi

Viyana Teknik Üniversitesi – Technische Universität Wien

Misyon: “İnsanlık için Teknoloji- Bilimsel Kusursuzluğun Geliştirilmesi ve Kapsamlı Becerinin Arttırılması”

Viyana Teknik Üniversitesi (TU Wien) geniş kültür yelpazesine sahip kozmopolitan bir şehirde, Avrupa’nın merkezinde kurulmuştur. Yaklaşık iki asırdan beri, Viyana Teknik Üniversitesi geliştirme hizmetleri için araştırma, eğitim ve öğrenim merkezi olmuştur. Viyana Teknik Üniversitesi Avrupa’daki en başarılı ilk 10 teknik üniversite arasındadır. Ayrıca Avusturya’nın en büyük bilimsel-teknik araştırma ve eğitim kurumudur.

Mükemmelin Peşinde

Sekiz fakültesiyle- matematik ve coğrafi bilgi, fizik, teknik kimya, bilişim, inşaat mühendisliği, mimarlık ve bölgesel planlama, mekanik mühendisliği ve iş bilimi, elektrik mühendisliği ve bilgi teknolojisi – Viyana Teknik Üniversitesi klasik mühendislik bölümlerini kapsar.

Viyana Teknik Üniversitesi araştırma, öğretim ve ekonomi ortakları olarak geniş yelpazede farklı konularda çalışan uzman bir kadroya sahiptir. İki binden fazla bilim adamı araştırmalarını ve öğretimlerini gelişmiş ve modern kurumlarda yapmaktadır- yaklaşık 70 kurum. Viyana Teknik Üniversitesinde temel bilimlerin araştırılmasına öncelik verilmiş olsa da uygulamalı araştırmalar da yapılmaktadır. Bunun yanında yüksek teknoloji gerektiren sorunların çözümü ve incelenmesi için endüstri ve ekonomi alanında hizmet vermektedir.

Yenilik odaklı firmalar Viyana Teknik Üniversitesiyle işbirliği yapmak için isteklidir çünkü üniversitenin yüksek teknolojisi, kaliteli araştırması ve ekonominin isteklerini karşılaması beklentileri tatmin eder. Viyana Teknik Üniversite kendi fakülteleri arasındaki işbirliğine çok önem verirken diğer üniversiteleri ihmal etmez. Bunun için Viyana Teknik Üniversitesi çeşitli Avrupa Birliği ve diğer araştırma programlarına katılır. Üniversitenin amacı geçmişte ve şimdi hep en iyiye sahip olmak olmuştur. Bu amaca ulaşma çabası misyonumuzda da dile getirilmiştir: İnsanlık için teknoloji sunma amacıyla, misyonumuz bilimsel kusursuzluğu geliştirmek ve öğrencilerimize farklı konularda beceri sağlamaktır.

Becerinin Aktarılması

Viyana Teknik Üniversitesi tarafından verilen eğitim uluslararası platformda ve yurt içinde kabul görmüştür. Mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları çok geniştir. Bunun kanıtı olarak Viyana Üniversitesinin mezunlarının ekonomi, endüstri, kamu ve araştırma kurumlarında özellikle tercih edilmesi gösterilebilir. 2004 yılında Viyana TU-Kariyer Merkezi kurulmuştur, bunun sayesinde yeni mezunların iş bulması daha da kolaylaşmıştır.

Büyük esnekliğe sahip Modern bölümler

Verilen ders müfredatı sürekli olarak güncellenerek endüstri ve ekonominin gerekliliklerine göre düzeltilir. Teknik ve doğal bilimlerinin müfredatı kişisel gelişim ve ‘kişisel beceri’ olarak adlandırılan derslerle (örneğin yabancı diller, yönetim teknik bilgisi, vb.) tamamlanır. Viyana Teknik Üniversitesi’nin öğrencileri çok esnektir çünkü teknik ve doğal bilimler konularında donanımlı hale gelirler. Öğrenciler farklı konularda sağlam temel bilgilerinin yanında, kişisel ilgilerine göre kendisinin seçebileceği alanlarda spesifik bilgilere sahip olurlar. Devam eden araştırma projelerinde öğrenci katılımının sağlanmasına da büyük önem verilir.

Farklı alanlarda eğitim seçeneği

Viyana Teknik Üniversitesi öğrencileri farklı bölümler arasından tercih yapabilirler. Lisans ve yüksek lisans program tercihleri öğrenciye sunulur. Lisans programları 6 sömestır sürer. Yüksek lisans programları lisans programını ya da dengi bir eğitimi takip eden 3 veya 4 sömestırı kapsar.

Üniversitenin durumuna göre Viyana Teknik Üniversitesi yüksek lisanstan sonra doktora programları sunar. Köklü temellere sahip Teknik bilimler (DSc Tech) ve Bilim (DSc) doktora programından sonra 2004 yılında Sosyal ve Ekonomi İşleri doktara programına (DSocEcSc) başlanmıştır.

İş ve Sanayi Dünyasından Ortaklarla İşbirliği Yaparak Yüksek-Teknoloji Araştırmaları

Viyana Teknik Üniversitesi için iş ve sanayi dünyasından katılımcılarla ortak girişimler yaparak araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak çok önemlidir. Bu karşılıklı fikir alışverişi ve sürekli devam eden bilimsel çalışmalarla, bilim adamları yeni gelişmelerin başarısına katkıda bulunurlar. Ürün ve proses gelişimini sağlayarak dünya pazarında bizim ekonomimizin gücünü artırırlar.

Viyana Teknik Üniversitesinde geliştirilen olası yüksek teknolojiyi iş sektörüne aktarmak için üniversitemiz teknoloji transfer bölümü kurmuştur. Bu iş ve araştırma sektörü arasında çok önemli bir bağdır ve her iki yönde de yeni temaslar kurabilir. Firmalar teknik konularda Teknoloji Üniversitesi’nin yardımına ihtiyaç duyduklarında ilk temasa geçecekleri bölüm, teknoloji transfer bölümüdür. Bu bölüm aynı zamanda Viyana Teknik Üniversitesi’ne ait fikri mülkiyet konularında yetkilidir. İcat, patent, lisans ve Ar-Ge anlaşmalarında söz sahibidir.

‘Kısmi olarak ulusal’ ve bölgesel desteğe sahip çok sayıda proje farklı firmaların, Viyana Teknik Üniversitesi’nin ve diğer ileri araştırma kurumlarının üyelerinin oluşturduğu gruplar tarafından incelenmektedir. Firmalarla, Viyana Üniversitesi bölümleri ve Üniversite’de kurulu Christian-Doppler laboratuarları arasında ikili anlaşmalar yapılır. Bu anlaşmalar yeterlilik konusunda bağlayıcılık sağlar. Yüksek yeteneklere sahip bilim adamlarının sanayici ortaklarla işbirliği içinde çalışmaları, Viyana Üniversitesi’nde iş sektörüyle olan işbirliğinin sözde kalmadığının bir kanıtıdır.

Son olarak, Avrupa Birliği Programları Çerçevesinde, Viyana Teknik Üniversitesi’nin aktif katılımı Üniversite’nin uluslararası kabul görmüş başarısının bir göstergesidir. Beşinci Çerçeve Programında, Viyana Teknik Üniversitesi Avusturya Üniversiteleri arasında tartışmasız şekilde birinci sırada yer alır. Bu başarısını 139 projeye ve 25 milyon Avro civarındaki finansmanına borçludur. Bu gidiş 6. Çerçeve’de hala devam etmektedir.

Firmaların spesifik sorunlarını çözmek için katılımcıların – öğrenciler, üniversiteler, firmalar- gelecekte diploma ve doktora tezi imkanları vardır. Yeni geliştirmeler bakımından teknoloji aktarımı ve üniversiteye bağlı INiTS – “Universitäres Gründerservice Wien” girişimleri Viyana Teknik Üniversitesi tarafından yürütülür. Bunun için Viyana şehri yeni temaslar için uygundur.

Uluslararası İlişkiler

Üniversite Genişleme Merkezi işbirliği içinde olduğu yabancı üniversitelerin yanında üniversitedeki bilim adamlarına ve öğrencilerine ulusal ve uluslararası değişim programları sunar. Bunun yanında bu Merkez Viyana Teknik Üniversitesi’yle işbirliği yapma talebinde bulunan üniversiteler için bilgi değişiminin olduğu merkezdir. Uluslararası projeler için fon olanakları bakımından danışmanlık yapar. AB proje teklifleri ve uluslararası projelerin yönetimi için destek sunar. Bu etkinlikler sayesinde, Viyana Teknik Üniversitesi’ne bağlı Üniversite Genişleme Merkezi hem yurt içinde hem yurt dışında işbirliği yaptığı üniversitelere, bilim adamlarına ve öğrencilere Avusturya’nın teknoloji konusunda en kapsamlı araştırma ve eğitim kaynağını sağlar.

Viyana Teknik Üniversitesi Lisans Bölümleri

İnşaat mühendisliği ve altyapı yön.
Elektroteknik mühendisliği
Medya informatiği
Tıp informatiği
Bilgisayar (Yazılım) mühendisliği
Bilgisayar (Donanım) mühendisliği
Makina mühendisliği
Bölge planlama ve düzenleme
Kimya mühendisliği
Teknik ve fen bilimleri matematiği
Istatistik ve ekonomi matematiği
Bilgisayar bilimleri ve matematik
Endüstri mühendisliği
Finans ve ekonomi matematiği
Fizik mühendisliği
Süreç mühendisliği (Process Eng.)
Jeodezi ve jeomatik mühendisliği
Işletme informatiği
Yönetim bilişim sistemleri

Viyana Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümleri

Mimarlık
Yapı bilimi ve teknolojisi
Konstrüktif mühendislik yapıları
Yapı ekonomisi ve jeoteknik
Altyapı planlaması ve yönetimi
Biyomedikal mühendisliği
Enerji mühendisliği(teknik enerji)
Otomasyon mühendisliği
Telekominikasyon
Bilgisayar tekniği
Mikro elektronik
İşlemsel zeka
Bilgisayar grafiği ve dijital resim çalışmaları Yazılım mühendisliği ve internet
Donanım mühendisliği
Ekonomi ve bilgisayar mühendisliği
Yönetim bilişim sistemleri
Makine mühendisliği
Malzeme bilimleri
Dış mekan tasarımı ve düzenlemesi
Kimya mühendisliği
Kimyasal süreç mühendisliği
Biyoteknoloji ve biyoanalitik
Matematik
Istatistik
Ekonomi matematiği
Fizik enerjisi ve ölçüm mühendisliği
Fizik mühendisliği
Süreç mühendisliği
Ölçüm ve jeofizik
Jeoinformasyon ve kartografya
Ekonomi enformatiği
Endüstri mühendisliği
Teknik ve fen bilimleri matematiği
Bilgisayar bilimlerinde matematik
Finans ve sigorta matematiği
Bilgi ve belge yönetimi
Medya informatiği
Tıp informatiği
yurtdışında eğitim
yurtdışı eğitim